Mobilna aplikacija

Aplikacija mi nije povezana sa senzorom za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi, što da učinim?