Najčešća pitanja

Izvještaji i statistički podaci

Dodavanje testiranja glukoze u krvi tako da dodirnite Fingerstick (Testiranje ubodom u jagodicu prsta) ili Lab Calibration (Laboratorijsko kalibiranje) kako biste odabrali metodu testiranja. Unesite vrijednost BG-a. Dodavanje injekcije inzulina, Odaberite vrstu inzulina između opcija Not Set (Neodređeno), Rapid-acting (Ultrakratkodjelujući), Short-acting (Kratkodjelujući), Intermediate-acting (Srednjedugodjelujući), Long-acting(Dugodjelujući) i Pre-mixed (Predmiješani). Unesite dozu inzulina. Dodavanje količine ugljikohidrata, unesite naziv za ovaj zapis o količini ugljikohidrata (nije obvezno). Unesite količinu ugljikohidrata u gramima. Dodavanje aktivnosti vježbanja, unesite vrstu aktivnosti (nije obvezno). Odaberite intenzitet i trajanje aktivnosti.

Za sve događaje na kraju dodirnite Note (Bilješka) kako biste dodali bilješku ako je potrebno. Dodirnite Done (Gotovo) kako biste spremili bilješku i vratili se na zaslon Add Event (Dodaj događaj). Nakon uređivanja, Edit Event (Uredi događaj), dodirnite Done (Gotovo) da biste spremili promjene. Također možete dodirnuti Delete (Obriši) za brisanje događaja.

Ovaj zaslon prikazuje raspodjelu očitanja senzora unutar određenog broja dana (7, 30 ili 90) prije zadanog datuma koji se može promijeniti. Tablica sažetka događaja uključuje broj testiranja glukoze u krvi i prosječnu vrijednost glukoze u krvi (BG), broj unosa hrane i količinu ugljikohidrata u gramima, ukupnu količinu ubrizganog inzulina te broj i trajanje aktivnosti vježbanja.

Ovaj zaslon prikazuje raspodjelu očitanja senzora unutar određenog broja dana (7, 30 ili 90) prije zadanog datuma koji se može promijeniti dodirom na ikonu i odabirom dana ili dodirom na  </>  za pomicanje natrag/naprijed.

High (visoka): iznad gornje granične vrijednosti

Target (ciljna): između gornje i donje granične vrijednosti

Low (niska): ispod donje granične vrijednosti Gornja i donja granična vrijednost mogu se postaviti na izborniku postavki. Zaslon CGM System Settings (Postavke sustava za kontinuirano mjerenje glukoze) sadrži više informacija. Nakon što dodirnete stupac, u sivom tekstualnom okviru prikazat će se postotci visoke vrijednosti, ciljne vrijednosti i niske vrijednosti glukoze i broj hipoglikemijskih epizoda.