Najčešća pitanja

Mobilna aplikacija

Ikona Transmitter Signal (Signal odašiljača) prikazuje jačinu signala Bluetooth bežične veze između odašiljača i Vašeg pametnog uređaja. Ikona Add Event (Dodaj događaj) služi kao prečac za dodavanje događaja. Odjeljak Events (Događaji) sadrži važnije informacije. Ikona Transmitter Battery Life (Razina napunjenosti baterije odašiljača) prikazuje razinu napunjenosti baterije odašiljača. Područje Real-time Sensor Status (Stanje senzora u stvarnom vremenu) prikazuje trenutačno stanje senzora.Strelica trenda razine glukoze prikazuje brzinu i smjer kretanja očitanja glukoze izmjerene senzorom. Ispod strelice trenda razine glukoze možete pronaći najnovije očitanje senzora koje je primila aplikacija i vrijeme tog očitanja. Ikona kalibriranja postaje sve ispunjenija crvenom bojom kako se približava vrijeme sljedećeg kalibriranja. Trenutačno stanje senzora prikazano je ispod ikone kalibriranja (Monitoring (Očitavanje u tijeku) kada senzor i odašiljač rade ispravno i potonji šalje podatke o glukozi iz senzora u aplikaciju.) ispod stanja senzora nalazi se podatak po preostalom vijeku trajanja senzora od ukupno 14 dana. Sensor Trend Graph (Grafikon trenda očitanja senzora) prikazuje trend razine glukoze tijekom posljednja 3 sata, 6 sati ili 9 sati.

Ako upotrebljavate iPhone, prijeđite prstom udesno preko zaslona za zaključavanje ili početnog zaslona kako biste prikazali widgete. Unutar widgeta EasySense možete vidjeti podatke o kontinuiranom praćenju glukoze u stvarnom vremenu, uključujući posljednje očitanje senzora, strelicu trenda razine glukoze, ikonu kalibriranja i stanje senzora. Dodirom na Show More (Prikaži više) možete vidjeti krivulju vrijednosti glukoze izmjerene senzorom u proteklih 6 sati. Ako upotrebljavate pametni telefon sa sustavom Android, prijeđite prstom prema dolje za prikaz obavijesti aplikacije EasySense.

Kada je aplikacija uparena s aktivnim senzorom, ne možete resetirati postavke.

Dodirnite Passcode Lock (Zaključavanje pomoću koda) kako biste postavili četveroznamenkasti kod za zaštitu pristupa aplikaciji. Ponovno unesite kod. Ako je kod ispravan, uključit ćete opciju zaključavanja pomoću koda. Nakon što uključite opciju zaključavanja pomoću koda, morat ćete unijeti ispravan kod kako biste pristupili mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense. Ako želite isključiti opciju zaključavanja pomoću koda, potrebno je unijeti ispravan kod.

Dodirnite Account Security (Sigurnost računa) na zaslonu Settings (Postavke) kako biste pristupili zaslonu Account Security (Sigurnost računa). Dodirnite Password (Lozinka) kako biste promijenili lozinku.

Možete pregledati podatke o glukozi za bilo koji dan kada je senzor bio povezan s Vašim računom dodirom na  i odabirom dana. Dodirnite i držite u području grafikona da bi se pojavio pokazivač. Pomaknite pokazivač duž osi x kako biste vidjeli vrijednost glukoze izmjerene senzorom (SG) ili stanje senzora u različitim vremenskim točkama. Odjeljak Basic Statistics (Osnovna statistika) uključuje minimalnu, maksimalnu i srednju vrijednost glukoze izmjerene senzorom i broj hipoglikemijskih epizoda (ispod 3,1 mmol/L / 56 mg/dL). Odjeljak Distribution Statistics (Statistika raspodjele) uključuje postotak ciljne vrijednosti SG-a (ciljni raspon koji je postavio korisnik), postotak visoke vrijednosti SG-a (iznad gornje granične vrijednosti ciljnog raspona SG-a), postotak niske vrijednosti SG-a (ispod donje granične vrijednosti ciljnog raspona SG-a) i postotak hipoglikemije (ispod 3,1 mmol/L / 56 mg/dL). Ako želite prikazati grafikon u pejzažnom usmjerenju, dvaput dodirnite grafikon ili držite pametni uređaj u vodoravnom položaju.

Trenutačno stanje senzora prikazano je ispod ikone kalibriranja:

Not Calibrated (Senzor nije kalibriran) kada senzor nije kalibriran nakon zagrijavanja.

Calibration Needed (Potrebno kalibriranje) kada je posljednje kalibriranje isteklo te je odmah potrebno novo kalibriranje.

Calibration Error (Greška kalibriranja) kada posljednje kalibriranje nije uspjelo.

Lost Sensor (Izgubljena veza sa senzorom) kada aplikacija ne prima signal iz senzora.

Sensor Expired (Istek vijeka trajanja senzora) kada je senzoru istekao vijek trajanja.

No Readings (Nema očitanja) kada senzor ne radi ispravno.

Sensor Failure (Kvar senzora) kada dođe do greške aktivnog senzora.

Transmitter Error (Greška odašiljača) kada odašiljač ne radi ispravno.

Transmitter Battery Depleted (Prazna baterija odašiljača) kada se isprazni baterija odašiljača.Connecting Sensor (Spajanje senzora) kada odašiljač nije ispravno spojen s aktivnim senzorom.

Strelica trenda razine glukoze prikazuje brzinu i smjer kretanja očitanja glukoze izmjerene senzorom.

Nakon što se senzor zagrije dodirnite ikonu kalibriranja na zaslonu Monitor (Praćenje stanja) kako biste pristupili zaslonu Calibration (Kalibracija). Odaberite Fingerstick (Testiranje ubodom u jagodicu prsta) i unesite trenutačnu vrijednost glukoze u krvi iz jagodice prsta ili odaberite Lab Calibration (Laboratorijsko kalibriranje) i unesite vrijednost glukoze u venskoj krvi. Vrijeme uzorkovanja venske krvi mora biti 8 minuta do 2 sata prije trenutačnog vremena. Nakon početnog kalibriranja podaci Vašeg senzora prikazivat će se u stvarnom vremenu. Senzor morate kalibrirati najmanje jednom svaka 24 sata kako biste osigurali točnost podataka. Aplikacija će od Vas zatražiti kalibriranje kada bude ono bude potrebno informacijom Calibration Needed (Potrebno kalibriranje) kada je posljednje kalibriranje isteklo te je odmah potrebno novo kalibriranje. Ikona kalibriranja postaje sve ispunjenija crvenom bojom kako se približava vrijeme sljedećeg kalibriranja.

Nakon što spojite odašiljač na novi senzor, potrebno je dva sata da se senzor zagrije. Nakon što se senzor zagrije, možete ga kalibrirati i pratiti njegovo stanje u stvarnom vremenu.

Kada je veza sa senzorom izgubljena, možete dodirnuti „Find Lost Sensor” (Pronađi senzor) na izborniku CGM (Kontinuirano mjerenje glukoze) kako biste ponovno povezali senzor.

Možete isključiti senzor dodirom na „Disconnect sensor” (Isključi senzor) na izborniku CGM (Kontinuirano mjerenje glukoze).

Ako niste povezali aplikaciju sa senzorom, možete dodirnuti „Connect Sensor” (Uključi senzor) na zaslonu Monitor (Praćenje stanja).

Ako niste dodali serijski broj odašiljača u aplikaciju, možete dodirnuti „Add Transmitter” (Dodaj odašiljač) na zaslonu Monitor (Praćenje stanja). Ili također možete dodirnuti „Add Transmitter” (Dodaj odašiljač) na zaslonu CGM (Kontinuirano mjerenje glukoze). Pomoću kamere možete skenirati QR kod na poleđini svog odašiljača ili na kutiji odašiljača. Serijski broj odašiljača pojavit će se na Vašem zaslonu. Provjerite podudara li se serijski broj na zaslonu sa serijskim brojem ispisanim na odašiljaču ili na kutiji. Nakon potvrde, odašiljač će se automatski upariti s aplikacijom. Ako unutar aplikacije ne možete upotrijebiti funkcionalnost skeniranja, dodirnite Enter SN manually (Ručno unesi serijski broj) za prijelaz na sljedeći zaslon i ručno unesite serijski broj odašiljača.

Dodirnite ikonu izbornika u gornjem lijevom kutu kako biste otvorili Main Menu (Glavni izbornik) iz kojeg možete pristupiti svim značajkama mobilne aplikacije Medtrum EasySense: Monitor (Praćenje stanja), CGM (Kontinuirano mjerenje glukoze), Statistics (Statistika), Events (Događaji), Reminders (Podsjetnici), Settings (Postavke), i Alerts (Upozorenja).

Provjerite je li Vaš pametni uređaj spojen na internetsku mrežu. Otvorite mobilnu aplikaciju Medtrum EasySense i pristupite zaslonu Login (Prijava). Ako ste već registrirani korisnik društva Medtrum, dodirnite ikonu nacionalne zastave u gornjem desnom kutu i odaberite zemlju koju ste odabrali prilikom registracije te se zatim prijavite sa svojim računom i lozinkom. Ako još niste registrirani korisnik društva Medtrum, dodirnite opciju Register (Registracija) u donjem lijevom kutu kako biste pristupili zaslonu za registraciju. Unesite svoju adresu elektroničke pošte kao naziv računa. Jednom dodirnite okvir Get Code (Zatraži kod) i primit ćete šesteroznamenkasti kod za provjeru u poruci e-pošte koju će Vam poslati tim Medtrum. Pobrinite se da provjerite i neželjenu poštu u slučaju da je poruka e-pošte završila u tom pretincu. Unesite šesteroznamenkasti kod za provjeru. Imajte na umu da postoji vremenski okvir od 10 minuta u kojem možete unijeti kod, u suprotnom ćete morati zatražiti novi kod za provjeru i zatim unijeti posljednji kod koji Vam je poslan. Unesite svoje ime i prezime kako bi Vas pružatelji zdravstvene zaštite mogli lako identificirati. Kreirajte lozinku i zapamtite je. Dodirnite ikonu na desnoj strani da biste vidjeli lozinku koju ste unijeli. Lozinka mora sadržavati znakove iz tri od četiri sljedeće kategorije:

  • velika slova engleske abecede (od A do Z)
  • mala slova engleske abecede (od a do z)
  • 10 znamenki dekadskog brojevnog sustava (od 0 do 9)
  • posebni znakovi koji nisu dio abecede, uključujući ~!@#$%^&*()_-+=`{}|[]\:”;’<>,.
  • Lozinka mora sadržavati između 6 i 20 znakova.
  • Lozinka se mora razlikovati od Vašeg korisničkog imena (Vaše adrese elektroničke pošte).
  • Lozinka ne smije sadržavati tri uzastopna broja (npr. 123, 321).
  • Lozinka ne smije sadržavati tri uzastopna slova (npr. abc, cba). Lozinka ne smije sadržavati razmake.

Zatim dodirnite Next (Dalje). Nakon što ste pročitali i prihvatili postavke privatnosti i uvjete korištenja, označite kvačicom u male okvire i dodirnite Create Account (Izradi račun) kako biste postali registrirani korisnik društva Medtrum. Zatim se vratite na zaslon za prijavu i prijavite se pomoću adrese e-pošte i lozinke.

Mobilna aplikacija EasySense dostupna je za Android i iOS operativni sustav.

Ako upotrebljavate pametni uređaj sa sustavom iOS, možete preuzeti mobilnu aplikaciju Medtrum EasySense na Apple App Storeu.

Ako upotrebljavate pametni uređaj sa sustavom Android, možete preuzeti mobilnu aplikaciju Medtrum EasySense na Google Play-u. Pametni uređaj na kojem ćete instalirati aplikaciju i punjač za taj pametni uređaj moraju biti u skladu s normom IEC60950-1. Ako su na Vašem uređaju uklonjene restrikcije operativnog sustava, nemojte instalirati aplikaciju. Informacije o tome kako instalirati aplikacije potražite u korisničkom priručniku svog pametnog uređaja. Mobilna aplikacija Medtrum EasySense ne može nadjačati postavke Vašeg pametnog uređaja.