Najčešća pitanja

Pumpa i CGM

1. TKO IMA PRAVO NA INZULINSKU PUMPU NA TROŠAK HZZO-a ?

Osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1.

2. ZA KOJU DOB JE PUMPA NAMIJENJENA ?

Za osobe nakon navršene 2 godine života.

3. TKO POSTAVLJA INDIKACIJU ?

Indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, KB Merkur i Klinika za dječje bolesti Zagreb), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima za šećernu bolest, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika. Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a
kasnije i za nastavak korištenja pomagala.

4. TKO ODOBRAVA ?

Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva. 

Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju.

5. POTROŠNI MATERIJAL

Osigurana osoba kojoj je Stručno povjerenstvo Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijaliste svakih 6 mjeseci.

6. NASTAVNO PROPISIVANJE TROMJESEČNE KOLIČINE

Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine izabrani doktor propisuje pomagalo na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

7. TKO IMA PRAVO NA CGM MEDTRUM TOUCHCARE® NANO A8 ?

Osigurane osobe starije od 2 godine, kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobren sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Medtrum TouchCare A8 Nano.

8. ŠTO SE PROPISUJE NA PRVU DOZNAKU (Potvrda o pomagalima) HZZO-a ?

Na prvu doznaku propisuje se:

 1. STARTNI SET: 1 komad Medtrum TouchCare® A8 NANO Insulin Management System  (HZZO šifra: 0419240213001).
 2. CGM odašiljač: 1 komad Medtrum TouchCare® A8 NANO Transmitter  (HZZO šifra: 0321180814006)
 3. CGM senzori: 7 komada Medtrum TouchCare® A8 NANO Sensor (HZZO šifra: 0321180815005)

9. ŠTO SE NALAZI U STARTNOM SETU ?

Startni set sadrži:

 1. IMS sustav (Insulin Managment System) sastoji se od PDM uređaja (Personal Diabetes Manager, upravljač za rukovanje sustavom) i BAZE PUMPE. Jamstveni rok IMS sustava je 4 godine.
 2. 30 Patch uređaja za isporuku inzulina. Ova količina pokriva potrebe za prvih 90 dana upotrebe.

10. DA LI JE CGM ODAŠILJAČ PUNJIV ?

Medtrum TouchCare® A8 NANO Transmitter je punjiv. Kabel za punjenje dolazi u originalnom pakiranju. Isti odašiljač se upotrebljava do godinu dana, a nakon godinu dana propisuje se novi odašiljač putem HZZO Potvrde o pomagalima.                                                  

11. ŠTO SE PROPISUJE NAKON PRVE DOZNAKE (Potvrda o pomagalima) HZZO-a ?

Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine propisuje se:

 1. PATCH uređaji za inzulin: 30 komada Medtrum TouchCare® A8 NANO Reservoir Patch  (HZZO šifra: 0419240212003)

U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina  osigurana osoba ostvaruje pravo na još 90 uređaja Patch (30 uređaja Patch sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje.

 • CGM senzori: do 7 komada Medtrum TouchCare® A8 NANO Sensor   (HZZO šifra: 0321180815005)

Kod propisivanja tromjesečne količine uvjet je da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora.

12. DA LI SE NA DOZNAKU (Potvrda) MOGU PROPISATI I LANCETE I DIJAGNOSTIČKE TRAKICE ?

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo ne ostvaruje pravo na lancete i dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi jer su iste sadržane u početnom i tromjesečnom setu CGM senzora (50 dijagnostičkih trakica i 50 lanceta).

NANO CGM senzor nije potrebno kalibrirati (ima tvorničku kalibraciju) pa su trakice i lancete koje se isporučuju u tromjesečnom setu namijenjene povremenoj provjeri točnosti senzora uz mogućnost kalibracije.

13. DA LI HZZO OSIGURANIK SUDJELUJE U TROŠKU PROPISANOG POMAGALA ?

Korisnik sudjeluje u dijelu troška i to:

 1. Medtrum TouchCare® A8 NANO inzulinska pumpa nalazi se na Dodatnoj listi HZZO-a što znači da korisnik sudjeluje u trošku i to u iznosu od 226,90 EUR/tromjesečno tj 75,66 EUR/mjesečno. Nema nikakvog drugog inicijalnog troška. Sudjelovanje u trošku se odnosi na potrošni materijal (Patch spremnici inzulina) zato se ono proteže na svaku propisanu tromjesečnu doznaku.
 2. Medtrum TouchCare® A8 NANO sustav nalazi se na Osnovnoj listi HZZO-a i trošak u cijelosti pokriva HZZO.

14. REEVALUACIJA ISHODA PRIMJENE POMAGALA

Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju  bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti.

Za nastavak korištenja pomagala se u nalazu mora obrazložiti i razlog za nastavak korištenja pomagala.

15. NASTAVNO KORIŠTENJE POMAGALA I MOGUĆE PROPISIVANJE NOVOG POMAGALA

Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine izabrani doktor propisuje pomagalo na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

Kod nastavnog korištenja pomagala, a prije propisivanja novog pomagala obvezno se provodi provjera funkcionalnosti postojećeg pomagala od strane nadležnog doktora specijaliste koji je ovlašten za propisivanje pomagala.  Provjeri funkcionalnosti ne podliježu jednokratne “”patch”” inzulinske pumpe.

16. NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA NASTAVAK PROPISIVANJA POMAGALA

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala, niti potrošnog materijala za pomagalo ako:

1. ne obavlja redovite 6-mjesečne kontrolne preglede kod dijabetologa,

2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da bolesnik koristi pomagalo prema uputama: ili ne mjeri redovito glikemiju ili ne primjenjuje inzulin ili neredovito mijenja setove ili se ne pridržava dobivenih uputa,

3. nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:

– nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5% i/ili

– smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1% i/ili

– tijekom razdoblja od godine dana HbA1c pokazuje značajno pogoršanje (HbA1c >9% u 3 uzastopna neovisna mjerenja tijekom godine dana).”

Izvor: Liste Ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dostupno na URL adresi: https://hzzo.hr/zdravstvena-zastita/medicinski-proizvodi / Datum pristupa informaciji: 20.7.2023.

Aplikacija EasyTouch App

Koristite u kombinaciji s Medtrum uređajem PDM uz Patch pumpu i/ili CGM.

 • Podaci se automatski učitavaju s vašeg PDM-a na aplikaciju EasyTouch App svake 2 minute
 • Zrcali informacije na vašem PDM-u. Prikazuje isporuku inzulina, status pumpe i CGM podatke na vašem pametnom telefonu
 • Kada koristite i CGM, odmah saznajte svoju trenutnu razinu glukoze, u kojem smjeru ide i koliko se brzo mijenja
 • Omogućuje neprimjetno dijeljenje statusa pumpe i CGM s voljenima, njegovateljima i zdravstvenim timom putem aplikacije EasyFollow App ili web portalom EasyView
MedtrumApps-01

Aplikacija EasyPatch

Prva komercijalno dostupna inzulinska pumpa kojom se može upravljati pomoću pametnog telefona.

 • Korisnici Medtrum pumpe imaju opciju upravljanja svojom bezkatereskom inzulinskom pumpom (i integriranim CGM-om) pomoću svog pametnog telefona
 • Nije potrebno nositi uređaj PDM da biste upravljali Medtrum pumpom
 • Više slobode i praktičnosti za diskretno davanje bolusa pomoću vašeg telefona
MedtrumApps-02

Aplikacija EasySense

Koristite sa samostalnim Medtrum CGM-om.

 • Pratite svoje razine glukoze bilo kada i bilo gdje brzim pogledom na svoj pametni telefon ili Apple Watch
 • Prilagodljivi ciljevi, upozorenja i alarmi pružaju mir uz napredna upozorenja prije niske ili visoke razine glukoze
 • Podaci se mogu neprimjetno dijeliti s voljenima, njegovateljima i zdravstvenim timom putem aplikacije EasyFollow App ili web portalom EasyView
MedtrumApps-03

Aplikacija EasyFollow

Dijeljenje informacija o pumpi i/ili CGM-u nikada nije bilo lakše.

 • Ostanite povezani i dijelite podatke u stvarnom vremenu sa svog CGM-a i Patch pumpe s voljenima, njegovateljima i zdravstvenim timom
 • Omogućuje pratiteljima da vide informacije o vašoj pumpi i/ili CGM-u u stvarnom vremenu na svom pametnom telefonu i primaju alarme i obavijesti o upozorenjima u stvarnom vremenu
 • Neograničen broj pratitelja
MedtrumApps-04

Apple® Watch

Medtrum Mobile Apps dostupne su na Apple® satovima kao widget.

 • EasySense s Apple Watchom – pruža očitanja glukoze u stvarnom vremenu i analizu CGM podataka
 • EasyTouch s Apple Watchom – pruža informacije o statusu pumpe, očitanja glukoze u stvarnom vremenu i analizu podataka
 • EasyFollow s Apple Watchom – omogućuje voljenima i skrbnicima da prate informacije o statusu pumpe, CGM podatke i analitiku u stvarnom vremenu
MedtrumApps-05

Web stranica EasyView

Sustav temeljen na „cloud“ tehnologiji za dijeljenje i pregled vaših podataka s pumpe i CGM-a.

 • Pruža detaljna, lako razumljiva izvješća za bolji uvid i analizu isporuke inzulina, trendova glukoze i zabilježenih događaja
 • Omogućuje dijeljenje na daljinu podataka o pumpi i CGM-u s vašim zdravstvenim timom
 • Omogućuje vam da odlučite o promjenama i nadgledate poboljšanja
MedtrumApps-06

Popis kompatibilnih uređaja

Saznaj OVDJE.

Inzulinska pumpa upravljana pametnim telefonom

 • Korisnici pumpe imaju opciju upravljanja svojom bezkateterskom inzulinskom pumpom pomoću pametnog telefona
 • Nije potrebno nositi uređaj PDM da biste upravljali Medtrum pumpom
 • Pruža više slobode i pogodnosti za diskretno davanje bolusa pomoću vašeg telefona
EasyPatch-01

Sloboda koja mijenja život

 • Upravljanje vašom patch pumpom (i CGM) pomoću pametnog telefona
 • Veća praktičnost uz manje dijelova za nošenje
 • Jednostavno za korištenje s jednostavnim, intuitivnim sučeljem
 • Automatski prijenos podataka za dijeljenje u stvarnom vremenu s neograničenim brojem pratitelja i zdravstvenih djelatnika
TouchCareNano-System-01

Tehnologija sutrašnjice dostupna već danas

 • Modularna, fleksibilna i napredna
 • Besprijekorna integracija s Medtrum CGM za automatiziranu isporuku inzulina
TouchCareNano-pumpa-02
EasyPatch-02
EasyPatch-03

DIJELI I PRATI

Podaci se automatski učitavaju i mogu se pregledavati i dijeliti na daljinu s neograničenim brojem pratitelja i vašim zdravstvenim timom.

TouchCareNano-CGM-07

 • Medtrumov Hybrid closed-loop system (sustav hibridne zatvorene petlje) omogućuje 24/7 automatiziranu isporuku inzulina
 • Automatsko podešavanje isporuke bazalnog inzulina i automatska isporuka korekcijskog inzulina za korekciju visoke glukoze
 • Ugrađena značajka Auto Meal Handling (automatsko rukovanje obrokom) oslobađa vas svakodnevnog brojanja ugljikohidrata
TouchCareNano-CGM-06

Opcionalno upravljanje pametnim telefonom

 • Za slobodu i praktičnost koja vam mijenja život, odaberite upravljanje inzulinskom pumpom i integriranim CGM sustavom pomoću kompatibilnog pametnog telefona
 • Nije potrebno nositi nositi i koristiti uređaj PDM.
 • Kontrola se može prebaciti natrag na PDM ako je potrebno, pri promjeni Patcha, a svim korisnicima je dostupan i uređaj PDM
TouchCareNano-pumpa-07

Prikladno

 • Jedna tvrtka (pumpa i CGM) – jednostavno i bez problema za svu vašu obuku, podršku, servis i zalihe
 • Automatska isporuka inzulina smanjuje napor u upravljanju dijabetesom
 • Ugrađena značajka Auto Meal Handling (automatsko rukovanje obrokom) oslobađa vas dnevnog broja ugljikohidrata. Isporučite automatski bolus za obrok samo jednim jednostavnim klikom
TouchCareNano-System-01

Hybrid Close-loop system (Hibridni sustav zatvorene petlje) opremljen algoritmom umjetne gušterače (APGO)

 • Integracija s Medtrum CGM omogućuje automatiziranu isporuku inzulina
 • Prilagodljive ciljne vrijednosti glukoze
 • Povećajte svoje vrijeme u ciljnom rasponu (TIR, Time in Range)
TouchCareNano-System-02

Ako ste u trendu niske glukoze, Auto Mode će vam dati manje inzulina kako biste smanjili ili spriječili pad prema niskoj glukozi.

Ako ste u trendu visoke glukoze, Auto Mode će vam dati više inzulina kako biste smanjili ili spriječili visoke razine glukoze.

DIJELI I PRATI

Podaci se automatski učitavaju i mogu se pregledavati i dijeliti na daljinu s neograničenim brojem pratitelja i vašim zdravstvenim timom.

TouchCareNano-CGM-07

TouchCareNano-CGM-01
 • Super vitak, ultra tanak
 • Bez kalibracije¹
 • Prilagodljiva upozorenja i alarmi,upozorenja prije dosega visoke ili niske glukoze
 • Nošenje do 14 dana

¹Kalibracija je moguća po želji, provjerite glukozu ubodom iz prsta ako simptomi ili očekivanja ne odgovaraju očitanjima ili upozorenjima CGM-a.

TouchCareNano-CGM-02
 • Mali senzor poput dlake umetnut ispod kože kontinuirano mjeri razinu glukoze do 14 dana
 • Tanki punjivi odašiljač pričvršćuje se na senzor i automatski šalje očitanja glukoze svake 2 minute na vaš pametni uređaj¹ bez skeniranja
 • 14 dana pohrane podataka, bez gubitka podataka (bez praznina) s automatskim oporavkom ako je odvojen od prijemnika

¹Kompatibilan s više Android uređaja, iOS uređajima uključujući Apple® Watch.       

TouchCareNano-CGM-03

Manje bockanja

Uživajte u slobodi diskretnog upravljanja razinama glukoze, uz manje uboda prstiju, bez skeniranja i kalibracija¹.

¹Kalibracija je moguća po želji, provjerite glukozu ubodom iz prsta ako simptomi ili očekivanja ne odgovaraju očitanjima ili upozorenjima CGM-a.

TouchCareNano-CGM-04
 • Diskretni super tanak punjivi odašiljač koji se udobno nosi ispod odjeće
 • Vodootporan¹, plivanje, tuširanje, kupanje i vježbanje
 • Jednostavno, jednom rukom, automatizirano umetanje s minimalnim otpadom

¹IP28 (do 1 sat na dubini od 2,5 m).

Prilagodite upozorenja i alarme

 • Individualizirajte svoje ciljeve
 • Medtrum TouchCare® Nano CGM će vas upozoriti kada idete prema visokoj ili niskoj glukozi
 • Prediktivna upozorenja i alarmi dizajnirani su da daju upozorenje do 30 minuta unaprijed prije nego što glukoza padne nisko ili visoko
 • Pomaže u izbjegavanju hipo ili hiperglikemije, osiguravajući duševni mir, poboljšavajući kontrolu glukoze i povećavajući vrijeme u ciljnom rasponu (Time in Range)
TouchCareNano-CGM-05

Nosite CGM samostalno ili ga integrirajte s Medtrum bezkateterskom inzulinskom pumpom

 • Nosite samostalno uz pametni uređaj i aplikaciju EasySense App
 • Iskoristite prednosti automatizirane isporuke inzulina uz besprijekornu integraciju s Medtrum bezkateterskom inzulinskom pumpom
TouchCareNano-CGM-06

DIJELI I PRATI

Dijeljenje informacija o glukozi nikada nije bilo lakše, održavajući vašu vezu s onima koji su vam podrška.

TouchCareNano-CGM-07

Bezkateterska inzulinska pumpa

 • Najmanja* i najlakša* bezkateterska inzulinska pumpa
 • Vodootporna** i diskretna
 • Opcionalno: Mogućnost integracije s Nano CGM
 • Opcionalno: Mogućnost upravljanja pametnim telefonom

* 13,8 g;  40,5 mm X 31,5 mm x 11,5 mm
** IP28 (do 1 sat neprekidno na dubini od 2,5 m)

TouchCareNano-pumpa-01
 • Oslobađa vas višestrukih dnevnih injekcija uz kontinuiranu isporuku inzulina do 3 dana
 • Diskretno nosite bezkatetersku Nano patch pumpu ispod odjeće i pričvrstite je bilo gdje, gdje bi ste i inače dali injekciju inzulina
 • Sloboda od zapetljanja cijevi tradicionalnih kateterskih pumpi
TouchCareNano-pumpa-02

Patch Pumpa = Patch spremnik inzulina + baza pumpe

TouchCareNano-pumpa-03

Upravljajte pumpom pomoću uređaja PDM ili opcionalno putem pametnog telefona

TouchCareNano-pumpa-04

Slika: Uređaj PDM (Personal Diabetes Manager) sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir

Lako je započeti

 • Uređaj PDM omogućuje daljinsko davanje bolusa
 • Inzulin se nastavlja isporučivati čak i ako se isključi uređaj PDM (baza pumpe ima pohranjene postavke bazalnog inzulina)
 • Možete jednostavno postaviti više bazalnih doza, uključujući nulte doze, kao i korisne unaprijed postavljene i privremene bazalne doze
 • Mogućnost potpunog prekida isporuke inzulina ako je potrebno, do 2 sata

Daljinski bolus pomoću uređaja PDM

Fleksibilna isporuka bolusa pomoću ugrađenog kalkulatora bolusa.

 • Daljinsko davanje bolusa, bez ometanja u svakodnevnom životu
 • Mogućnosti isporuke Običnog, Kombiniranog ili Produženog Bolusa, ovisno o izboru hrane i aktivnosti
 • Bez gnjavaže, bez potrebe za prekidom rada ili igre
TouchCareNano-pumpa-06

Opcionalno – upravljanje pomoću pametnog telefona (bez uređaja PDM)

Prva bezkateterska inzulinska pumpa kojom se može upravljati putem pametnog telefona s aplikacijom EasyPatch App.

TouchCareNano-pumpa-07

Opcionalno – integracija pumpe i CGM

 • Jedinstveno, TouchCare® Nano pumpa podržava Medtrum CGM
 • Besprijekorna integracija s Medtrum CGM za automatiziranu isporuku inzulina
TouchCareNano-pumpa-08

Dijelite i pratite

Podaci o pumpi bežično se učitavaju i jednostavno dijele za pregled na daljinu od strane vašeg zdravstvenog tima i neograničenog broja obiteljskih i prijateljskih pratitelja.

Mobilne aplikacije i dijeljenje podataka – saznaj više OVDJE.