Najčešća pitanja

Blog

USKORO!

Stiže najmanji CGM na naše tržište!

OSNOVNE ZNAČAJKE

 • Samostalno („standalone“) se koristi s EasySense aplikacijom
 • Vijek trajanja senzora do 14 dana
 • Tvornički kalibriran (opcija ručne kalibracije)
 • Samo 30 minuta zagrijavanja
 • Očitavanje glukoze u realnom vremenu svake 2 minute
 • Alarmi u realnom vremenu
 • Odašiljač bez punjenja, za višekratnu upotrebu (vijek trajanja 1 godina)
 • Brzo i jednostavno umetanje (jednom tipkom)
 • Neograničen broj pratitelja putem EasyFollow aplikacije

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

Izvor:
¹https://consumerguide.diabetes.org/products/

Medtrum TouchCare® NANO A8 pumpom upravlja se potpuno pomoću malog PDM uređaja. Osim PDM-a nije vam potreban niti jedan drugi uređaj. Međutim na raspolaganju su vam i mobilne aplikacije tako da osim PDM-a možete upotrebljavati i pametni telefon.

Korisniku su dostupne dvije različite mobilne aplikacije: EasyTouch i EasyPatch.

Aplikacija EasyTouch

Ova aplikacija se koristi uz PDM uređaj. Dakle i dalje imate obvezu upravljanja pumpom pomoću PDM-a.

Podaci s PDM-a se automatski učitavaju na aplikaciju EasyTouch svake 2 minute.

Pametni telefon tada zrcali informacije s vašeg PDM-a. Prikazuje isporuku inzulina, status pumpe i CGM podatke na vašem pametnom telefonu, ali pumpom i dalje upravljate isključivo pomoću PDM-a. Aplikaciju EasyTouch možete koristiti odmah, od prvog dana, bez potrebnog odobrenja.

Osim što vam EasyTouch aplikacija omogućuje prikaz vašeg statusa pumpe i CGM-a, aplikacija vam omogućuje dijeljenje statusa pumpe i CGM s voljenima, njegovateljima (EasyFollow app) i zdravstvenim timom (EasyView portal).

Aplikacija EasyPatch

Medtrum Nano pumpa jest prva na svijetu, komercijalno dostupna inzulinska pumpa, kojom se može upravljati pomoću pametnog telefona.

Dakle, nije potrebno nositi uređaj PDM da biste upravljali Medtrum pumpom. Pametni telefon tada u potpunosti zamjenjuje vaš PDM. Svaki korisnik mora započeti upotrebu Nano pumpe s PDM uređajem. Nakon što stekne rutinu rada s pumpom i PDM uređajem i dobije odobrenje od svog dijabetologa korisniku će biti omogućena registracija za EasyPatch mobilnu aplikaciju.

Osim što vam EasyPatch aplikacija omogućuje potpuno upravljanje pumpom i CGM-om bez PDM uređaja, aplikacija vam omogućuje i dijeljenje statusa pumpe i CGM s voljenima, njegovateljima (EasyFollow app) i zdravstvenim timom (EasyView portal).

Aplikacija EasyFollow

Ova aplikacija namijenjena je pratiteljima na daljinu nakon što im praćenje odobri korisnik pumpe u svojoj aplikaciji EasyTouch ili EasyPatch.

EasyFollow aplikacija omogućuje pratiteljima da u realnom vremenu vide informacije o vašoj pumpi i/ili CGM-u te primaju alarme i obavijesti o upozorenjima. Aplikaciju može istovremeno koristiti neograničen broj pratitelja.

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

Medtrum Nano inzulinska pumpa, prva je i najmanja na svijetu, bezkateterska inzulinska pumpa s integriranim senzorom. AUTO MODE je naziv za Medtrumov sustav hibridne zatvorene petlje. Njime upravlja algoritam naziva APGO® (Artificial Pancreatic Algorithm) koji omogućava automatiziranu isporuku inzulina tj pumpa samoprilagođava inzulin na osnovu podataka koje prikuplja od CGM senzora uz zaštitu od hipoglikemije i hiperglikemije (Auto Basal i Auto Correction Bolus).

Najnaprednija opcija AUTO MODE načina rada jest AUTO MEAL HANDLING funkcija koja omogućava isporuku automatiziranog Bolus inzulina za obrok bez potrebe za svakodnevnim brojanjem i unosom ugljikohidrata u kalkulator Bolusa (Auto Food Bolus).

Pogledajte animacijski video klip o Medtrumovom AUTO MODE načinu rada: VIDEO

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

Medtrum TouchCare® NANO A8 sustav za upravljanje inzulinom dostupan je na listi HZZO-a i to NANO bezkateterska pumpa na Dodatnoj, a NANO CGM na Osnovnoj listi HZZO-a.

Medtrum TouchCare® NANO CGM sustav najmanji je Real-time CGM na našem tržištu. Unosom kalibracijskog koda aktivira se tvornička kalibracija, a po potrebi senzor se naknadno može kalibrirati pomoću rezultata glukoze iz krvi.

NANO CGM ima unaprijeđeni sustav postavljanja senzora na tijelo kao i kraće vrijeme zagrijavanja (samo 1h).

CGM sustav sastoji se od senzora i transmitera. Senzor traje do 14 dana, a transmiter je punjiv (upotreba godinu dana).

Integracijom pumpe sa senzorom aktiviraju se napredne funkcije pumpe:

 • LOW/PREDICTIVE LOW GLUCOSE SUSPEND: obustava isporuke inzulina kod niske i predikcije niske glukoze
 • AUTO MODE (opcionalno): automatizirana isporuka inzulina tj pumpa samoprilagođava inzulin na osnovu podataka koje prikuplja od CGM senzora uz zaštitu od hipoglikemije i hiperglikemije (Auto Basal i Auto Correction Bolus).

Kako postaviti CGM na tijelo te povezati ga s PDM uređajem NANO inzulinske pumpe, pogledajte u video klipu na sljedećem linku: VIDEO

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

Medtrum TouchCare® NANO A8 sustav za upravljanje inzulinom dostupan je na listi HZZO-a i to NANO bezkateterska pumpa na Dodatnoj, a NANO CGM na Osnovnoj listi HZZO-a.

Integracijom pumpe sa senzorom omogućava se funkcija obustave inzulina kod niske i predikcije niske glukoze (LOW/PREDICTIVE LOW GLUCOSE SUSPEND). Također, opcionalno, aktivacijom AUTO MODE funkcije omogućava se automatizirana isporuka inzulina tj pumpa samoprilagođava inzulin na osnovu podataka koje prikuplja od CGM senzora uz zaštitu od hipoglikemije i hiperglikemije (Auto Basal i Auto Correction Bolus)

Medtrum TouchCare® NANO A8 pumpa sastoji se od Baze pumpe, Patch spremnika inzulina te uređaja PDM.

Kako pumpu napuniti inzulinom, postaviti na tijelo te aktivirati, pogledajte u video klipu na sljedećem linku: VIDEO

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

Medtrum TouchCare® A8 NANO sustav za upravljanje inzulinom dostupan je na listi HZZO-a i to NANO bezkateterska pumpa na Dodatnoj, a NANO CGM na Osnovnoj listi HZZO-a.

OSNOVNE ZNAČAJKE:

 • Najmanja inzulinska pumpa na tržištu.
 • Najmanji Real-time CGM na tržištu.
 • Prva na svijetu bezkateterska inzulinska pumpa s integriranim senzorom.
 • LOW GLUCOSE SUSPEND

Zaustavljanje isporuke inzulina kod niskih vrijednosti glukoze.

 • PREDICTIVE LOW GLUCOSE SUSPEND

Zaustavljanje isporuke inzulina kod predikcije niskih vrijednosti glukoze.

OPCIONALNE ZNAČAJKE:

 • AUTO MODE

Automatizirana isporuka bazalnog te korekcijskog bolus inzulina uz sustav hibridne zatvorene petlje opremljen APGO algoritmom (Hybrid close-loop).

 • AUTO MEAL HANDLING

Automatizirani bolus za obrok uz najavu obroka oslobađa vas svakodnevnog brojanja ugljikohidrata (Auto Food Bolus).

 • EASYPATCH MOBILE APP

Prva na svijetu inzulinska pumpa kojom se može potpuno upravljati pomoću pametnog telefona (bez upotrebe PDM-a).

Pogledajte animacijski video klip o Medtrum NANO sustavu: VIDEO

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

S Medtrum CGM sustavom dijabetičari mogu birati hoće li koristiti „tvorničku kalibraciju“ ili će nastaviti s dosadašnjim načinom kalibracije pomoću glukometra.

Ako izaberete „tvorničku kalibraciju“ i unesete kod senzora, sustav više od vas neće tražiti kalibraciju. Međutim, ukoliko poželite i dalje ćete po potrebi moći kalibrirati sustav pomoću glukometra i krvi. Na taj način ćete, ukoliko primjetite značajnije odstupanje senzora, moći popraviti točnost senzora.

Unesite kalibracijski kod i odmorite se od bockanja i skeniranja.

GLAVNE PREDNOSTI                                                                                   

 • „Bez kalibracije“ (tvornička kalibracija)
 • 720 rezultata glukoze dnevno
 • Alarmi glukoze u realnom vremenu:
  • visoka/niska glukoza
  • predikcija visoke/niske glukoze (5-30 minuta)
  • nagli porast/pad glukoze
  • glukoza ispod 3,1 mmol/L (level 2 hipoglikemija!)
 • EasySense korisnička aplikacija na hrvatskom jeziku
 • EasyFollow pratiteljska aplikacija na hrvatskom jeziku (neograničen broj pratitelja)
 • EasyView web stranica za korisnike i zdravstvene djelatnike (za daljinski pregled podataka CGM-a u realnom vremenu te za pregled generiranih izvješća)

S Medtrum CGM sustavom možete koristiti alarme glukoze u realnom vremenu, bez skeniranja i bez kalibracije senzora.

Ako izaberete opciju „tvornička kalibracija“ i unesete kalibracijski kod senzora u aplikaciju, sustav od vas neće tražiti kalibraciju senzora glukometrom. Međutim ukoliko poželite i dalje ćete, po potrebi, moći kalibrirati sustav pomoću glukometra i krvi. Na taj ćete način, ako primjetite značajnije odstupanje vrijednosti glukoze, moći popraviti točnost senzora.

Medtrum CGM sustav omogućuje vam sljedeće alarme glukoze u realnom vremenu:
1. Alarm VISOKA/NISKA glukoza (High/Low)

Postavljanjem ciljanog raspona glukoze te upozorenja o niskoj (LOW) i visokoj (HIGH) razini glukoze dobiti ćete upozorenje (zvučno i /ili vibracijski) ako dosegnete gornju ili donju graničnu vrijednost ciljanog raspona glukoze.

2. Alarm PREDIKCIJA VISOKE/NISKE glukoze (High/Low Predicted)

Medtrum CGM pomoću ovog alarma može predvidjeti i unaprijed upozoriti, u rasponu od 5 do 30 minuta, da bi vaša razina glukoze mogla biti VISOKA ili NISKA.

3. Alarm NAGLI PORAST i NAGLI PAD glukoze (Rapid Rise/Fall)

Medtrum CGM pomoću ovog alarma može rano upozoriti na kretanje prema VISOKOJ i NISKOJ glukozi pa čak i prije prediktivnih alarma glukoze.

Nakon što uključite ovaj alarm i postavite graničnu vrijednost brzine porasta/pada, možete primati upozorenja kada vaša razina glukoze raste/pada brže od postavljene granične vrijednosti.

4. Alarm „ISPOD 3,1 mmol/L“ (Hipoglikemijski prag)

Aplikacija će se oglasiti alarmom kada je vaša razina glukoze ispod 3,1 mmol/L čak i ako je zvuk telefona isključen. Ovaj alarm je tvornički postavljen i ne možete mijenjati njegovu vrijednost niti ga isključiti.

Vrijednost 3,1 mmol/L odabrana je kao prag za tvornički postavljen alarm hipoglikemije jer vrijednost glukoze <3.0 mmol/l predstavlja tzv „ LEVEL 2 HYPOGLICEMIA¹ “ tj stanje klinički značajne hipoglikemije¹ koju je izuzetno važno prevenirati.

¹ Diabetologia https://doi.org/10.1007/s00125-021-05568-3: The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Pristupljeno 2.5.2022.

Medtrum TouchCare® A8 NANO inzulinska pumpa

Najmanja na svijetu, bezkateterska inzulinska pumpa potpomognuta senzorom, sa sustavom poluzatvorene petlje i zaustavljanjem isporuke inzulina kod niskih vrijednosti glukoze(Semi close-loop).

OPCIONALNE ZNAČAJKE:

AUTO MODE

Automatizirana isporuka bazalnog te korekcijskog bolus inzulina uz sustav hibridne zatvorene petlje opremljen APGO algoritmom (Hybrid close-loop).

AUTO MEAL HANDLING

 Automatizirani bolus za obrok uz najavu obroka oslobađa vas svakodnevnog brojanja ugljikohidrata (Auto Food Bolus).

EASYPATCH MOBILE APP

Prva na svijetu inzulinska pumpa kojom se može potpuno upravljati pomoću pametnog telefona (bez upotrebe PDM-a)

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

U Hrvatskoj je dostupan Medtrum rt-CGM sustav koji nije potrebno kalibrirati pomoću glukometra i rezultata glukoze u krvi

S unaprijeđenim Medtrum CGM sustavom možete birati hoćete li koristiti „tvorničku kalibraciju“ ili ćete nastaviti s dosadašnjim načinom kalibracije pomoću glukometra.

Ako izaberete „tvorničku kalibraciju“ sustav više od vas neće tražiti kalibraciju, ali ukoliko poželite i dalje ćete po potrebi moći kalibrirati sustav pomoću glukometra i krvi. Na taj način ćete, ukoliko primjetite značajnije odstupanje senzora, moći popraviti točnost senzora.

Što je to tvornička kalibracija ?

Osjetljivost CGM senzora određuje se tijekom procesa proizvodnje, a informacija o faktoru kalibracije uključena je uz svaki senzor u obliku senzorskog koda. Na poleđini svakog pakiranja senzora nalazi se kod za kalibraciju. Nakon što unesete kalibracijski kod, sustav automatski počinje s očitavanjem glukoze uz pomoć vlastitog algoritma kalibracije zbog čega neće od vas tražiti ručnu kalibraciju pomoću glukometra.

Potpuna sloboda BEZ SKENIRANJA pa čak i BEZ TELEFONA

Uz sustav Medtrum TouchCare nemate obavezu višestrukog dnevnog skeniranja. Svoju razinu glukoze možete pratiti (u realnom vremenu) pomoću pametnog telefona. Čak vam ni pametni telefon nije neprestano neophodan. Odašiljač (transmiter) automatski pohranjuje sve podatke o glukozi posljednjih 14 dana. Dakle, čak ako i isključite pametni telefon na 14 dana svi rezultati će biti pohranjeni u odašiljaču te preneseni na pametni telefon kod prvog sljedećeg uključivanja telefona.

ISTAKNUTO

 • „Bez kalibracije“ (tvornička kalibracija)
 • 720 rezultata glukoze dnevno
 • Alarmi glukoze u realnom vremenu:
  • visoka/niska glukoza
  • predikcija visoke/niske glukoze (5-30 minuta)
  • nagli porast/pad glukoze
  • glukoza ispod 3,1 mmol/L (level 2 hipoglikemija!)
 • EasySense korisnička aplikacija na hrvatskom jeziku
 • EasyFollow pratiteljska aplikacija na hrvatskom jeziku (neograničen broj pratitelja)
 • EasyView web stranica za korisnike i zdravstvene djelatnike (za daljinski pregled podataka CGM-a u realnom vremenu te za pregled generiranih izvješća)

Medtrum TouchCare® A8 NANO inzulinska pumpa

Najmanja i najlakša bezkateterska pumpa

TouchCare A8 NANO inzulinska pumpa je najlakša i najmanja Medtrum pumpa do sada. Smanjenje dimenzija odnosi se i na uređaj PDM (Personal Diabetes Manager) i na sustav isporuke inzulina (Patch inzulinska pumpa). Unatoč velikom smanjenju veličine i mase, TouchCare A8 NANO pumpa ima podjednak volumen spremnika inzulina od 2 ml i može isporučiti 200 jedinica inzulina.

Usporedba dimenzija bezkateterskih pumpi prisutnih na HR tržištu:

Izvor:
www.omnipod.com
www.medtrum.com

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

(VIDEO demonstracija)

Za Medtrum TouchCare SLIM CGM odobrena su sljedeća mjesta na tijelu za postavljanje senzora:

 • stražnja strana nadlaktice
 • trbuh
 • donji dio leđa
 • stražnjica

Na sljedećoj slici prikazana su najpogodnija mjesta (osjenčano) za umetanje senzora.

PRIPREMITE MJESTO UMETANJA SENZORA

 1. Temeljito operite ruke sapunom i vodom te ih pustite da se osuše prije otvaranja ambalaže senzora i rukovanja senzorom.
 2. Prebrišite odabrano mjesto umetanja izopropilnim alkoholom i pričekajte da se mjesto osuši . NEMOJTE umetati senzor dok se očišćeno mjesto ne osuši. Nakon otvaranja ambalaže, izbjegavajte dodirivanje bilo koje površine senzora koja će doći u dodir s tijelom, odnosno ljepljive površine.
 3. Ako postavljate senzor na trbuh ili donji dio leđa, postavite senzor vodoravno na kožu.
 4. Ako postavljate senzor na gornji dio ruke, postavite senzor okomito.
 5. Pobrinite se da potporno kućište senzora ostane čvrsto zalijepljeno tako što ćete kliznuti prstima po rubovima ljepljive podloge i provjerite ima li mjesta na kojima se podloga nije dobro zalijepila za kožu.

SAVJETI:

 • za pouzdan rad senzora vrlo je važno da senzor postavite na područje s dovoljno potkožnog masnog tkiva (barem 5 mm debljine). Uhvatite prstima područje kože na koje želite postaviti senzor i neka kožni nabor bude barem 1 cm debljine (u tom slučaju potkožno masno tkivo je najmanje 5 mm debljine).
 • mjesto za umetanje senzora neka bude glatka i ravna površina kože, koja takva ostaje tijekom dnevnih aktivnosti bez gužvanja i savijanja.
 • odaberite područje koje nećete pritisnuti tijekom spavanja
 • pri odabiru novog mjesta vodite se kružnim rasporedom. Čest odabir istog mjesta može uzrokovati teže zacjeljivanje kože na tom predjelu i može izazvati stvaranje ožiljaka ili iritaciju kože.

IZBJEGAVAJTE:

 • mjesta koja su ograničena odjećom, kao što je područje pojasa ili struka
 • zakrivljena ili kruta mjesta zbog mišića ili kosti
 • mjesta snažnih pokreta tijekom vježbanja
 • područja kože s ožiljcima, tetovažama ili iritacijama
 • područje unutar 5 cm oko pupka
 • izrazito dlakava područja kože
 • područje unutar 7,5 cm od mjesta infuzije inzulinske pumpe ili mjesta ručnog ubrizgavanja inzulina.

DODATNA ZAŠTITA SENZORA

Potporno kućište senzora trebalo bi biti čvrsto zalijepljeno na Vašoj koži pomoću vlastitog ljepila. Međutim, kako bi potporno kućište senzora prianjalo dobro uz kožu tijekom dnevnih aktivnosti, sporta ili primjerice kupanja u moru, preporuka je da upotrijebite dodatnu zaštitu. Možete koristiti ljepilo u maramici Skin Tac (besplatno dostupno za Medtrum korisnike) ili nabaviti i kineziološku samoljepljivu traku (https://bauerfeind.hr/rocktape-h20-rola-5cm-x-5m-proizvod-1161/)

VIDEO DEMOSTRACIJA POSTAVLJANJA SENZORA

S Medtrum CGM sustavom možete koristiti alarme glukoze u realnom vremenu, bez skeniranja i bez kalibracije senzora.

Ako izaberete opciju „tvornička kalibracija“ i unesete kalibracijski kod senzora u aplikaciju, sustav od vas neće tražiti kalibraciju senzora glukometrom. Međutim ukoliko sami poželite i dalje ćete, po potrebi, moći kalibrirati sustav pomoću glukometra i krvi. Na taj ćete način, ako primjetite značajnije odstupanje vrijednosti glukoze, moći popraviti točnost senzora.

Medtrum CGM sustav omogućuje vam sljedeće alarme glukoze u realnom vremenu:

1. Alarm VISOKA/NISKA glukoza (High/Low)

Postavljanjem ciljanog raspona glukoze te upozorenja o niskoj (LOW) i visokoj (HIGH) razini glukoze dobiti ćete upozorenje (zvučno i /ili vibracijski) ako dosegnete gornju ili donju graničnu vrijednost ciljanog raspona glukoze.

Naprimjer, ciljani raspon glukoze možete postaviti u rasponu od 3,9 do 10,0 mmol/L. Tada će se alarm NISKA GLUKOZA (LOW) oglasiti ukoliko je vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom manja od 3,9 mmol/L dok će se alarm VISOKA GLUKOZA (HIGH) oglasiti ukoliko vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom premaši 10,0 mmol/L.

2. Alarm PREDIKCIJA VISOKE/NISKE glukoze (High/Low Predicted)

Medtrum CGM pomoću ovog alarma može predvidjeti i unaprijed upozoriti, u rasponu od 5 do 30 minuta, da bi vaša razina glukoze mogla biti VISOKA ili NISKA.

Naprimjer, ako ciljani raspon glukoze postavite između 3,9 i 10,0 mmol/L te izaberete 30 minutni period predikcije tada se alarm PREDIKCIJA NISKE GLUKOZE može oglasiti i do 30 minuta prije no što vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom bude manja od 3,9 mmol/L, a alarm PREDIKCIJA VISOKE GLUKOZE može se oglasiti i do 30 minuta prije no što vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom premaši 10,0 mmol/L.

3. Alarm NAGLI PORAST i NAGLI PAD glukoze (Rapid Rise/Fall)

Medtrum CGM pomoću ovog alarma može rano upozoriti na kretanje prema VISOKOJ i NISKOJ glukozi pa čak i prije prediktivnih alarma glukoze.

Nakon što uključite ovaj alarm i postavite graničnu vrijednost brzine porasta/pada, možete primati upozorenja kada vaša razina glukoze raste/pada brže od postavljene granične vrijednosti. Graničnu vrijednost brzine možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min.

Što postavite nižu vrijednost brzine porasta/pada sustav upozorenja biti će osjetljiviji i alarmirati vas već i pri manjim promjenama brzine porasta/pada glukoze.

4. Alarm „ISPOD 3,1 mmol/L“ (Hipoglikemijski prag)

Aplikacija će se oglasiti alarmom kada je vaša razina glukoze ispod 3,1 mmol/L čak i ako je zvuk telefona isključen. Ovaj alarm je tvornički postavljen i ne možete mijenjati njegovu vrijednost niti ga isključiti.

Vrijednost 3,1 mmol/L nije slučajno odabrana kao prag za tvornički postavljen alarm hipoglikemije. Razlog jest u tome što vrijednost glukoze <3.0 mmol/l predstavlja tzv „ LEVEL 2 HYPOGLICEMIA¹ “ tj stanje klinički značajne hipoglikemije¹ koju je izuzetno važno prevenirati.

¹ Diabetologia https://doi.org/10.1007/s00125-021-05568-3: The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Pristupljeno 2.5.2022.

CGM tehnologija povećava mogućnost procjene glukoregulacije i putem kreiranja statističkih izvještaja. Medtrumova EasySense mobilna aplikacija izvještaje čini dostupnima na zaslonu pametnog telefona. Korisnicima su dostupna dva izvještaja:

 1. Dnevni izvještaj
 2. Analiza trenda

DNEVNI IZVJEŠTAJ (za odabrani dan)

U “DNEVNOM IZVJEŠTAJU SENZORA” možete pregledati podatke o glukozi za bilo koji odabrani dan rada senzora.

U odjeljku Osnovna statistika (Basic Statistics) nalaze se minimalna, maksimalna i srednja vrijednost glukoze izmjerene senzorom i broj hipoglikemijskih epizoda (glukoza ispod 3,1 mmol/L) za odabrani dan.

U odjeljku Statistika raspodjele (Distribution Statistics) nalazi se vrijeme unutar (TIR), ispod (TBR) i iznad (TAR) odabranih ciljanih vrijednosti glukoze te vrijeme provedeno u hipoglikemiji (glukoza ispod 3,1 mmol/L) za odabrani dan, sve izraženo kao %.

ANALIZA TRENDOVA KROZ VRIJEME (za odabrani period: 7,30 ili 90 dana)

Svako postepeno povećanje vremena provedenog u ciljanom rasponu (TIR) povezano je s klinički značajnim koristima za osobe s dijabetesom tipa 1 i tipa 2. U izvještaju ANALIZA TRENDA možete pratite vaše vrijeme ispod (TBR), unutar (TIR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljanih vrijednost glukoze kao i broj hipoglikemija (ispod 3,1 mmol/L) za odabrani period: 7, 30 i 90 dana.

Odaberete li izvještajni period „7 dana“ (7 d) prikazati će se trend kretanja TBR,TIR,TAR, HIPO kroz vrijeme, putem stupčastog dijagrama sa 7 obojenih stupaca  gdje svaki stupac predstavlja jedan od 7 dana.

Odaberete li izvještajni period „30 dana“ (30 d) prikazati će se trend kretanja TBR,TIR,TAR, HIPO kroz vrijeme, putem stupčastog dijagrama sa 6 obojenih stupaca  gdje svaki stupac predstavlja period od 5 dana.

Odaberete li izvještajni period „90 dana“ (90 d) prikazati će se trend kretanja TBR,TIR,TAR, HIPO kroz vrijeme, putem stupčastog dijagrama sa 6 obojenih stupaca  gdje svaki stupac predstavlja period od 15 dana.

Medtrum TouchCare® A8 NANO inzulinska pumpa

Prva na svijetu bezkateterska pumpa potpomognuta senzorom.

(Sensor Augmented Pump, opcionalno)

Sustav poluzatvorene petlje sa zaustavljanjem isporuke inzulina kod niskih vrijednosti glukoze.

(Semi close-loop, opcionalno)

Sustav hibridne zatvorene petlje opremljen APGO algoritmom s automatiziranom isporukom bazalnog te korekcijskog bolus inzulina.

(Hybrid close-loop, opcionalno)

Prva na svijetu inzulinska pumpa kojom se može potpuno upravljati pomoću pametnog telefona.

(EasyPatch mobile App, opcionalno)

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

Nema više prisilnih kalibracija u nezgodnom trenutku niti brige koji je to pravi trenutak za kalibraciju CGM senzora za praćenje razine glukoze. U Hrvatskoj je dostupan Medtrum rt-CGM sustav koji nije potrebno kalibrirati pomoću glukometra i rezultata glukoze u krvi.

Što se mijenja?

S unaprijeđenim Medtrum CGM sustavom možete birati hoćete li koristiti „tvorničku kalibraciju“ ili ćete nastaviti s dosadašnjim načinom kalibracije pomoću glukometra.

Ako izaberete „tvorničku kalibraciju“ sustav više od vas neće tražiti kalibraciju, ali ukoliko poželite i dalje ćete po potrebi moći kalibrirati sustav pomoću glukometra i krvi. Na taj način ćete, ukoliko primjetite značajnije odstupanje senzora, moći popraviti točnost senzora.

Što je to tvornička kalibracija ?

Osjetljivost CGM senzora određuje se tijekom procesa proizvodnje, a informacija o faktoru kalibracije uključena je uz svaki senzor u obliku senzorskog koda. Na poleđini svakog pakiranja senzora nalazi se kod za kalibraciju. Nakon što unesete kalibracijski kod, sustav automatski počinje s očitavanjem glukoze uz pomoć vlastitog algoritma kalibracije zbog čega neće od vas tražiti ručnu kalibraciju pomoću glukometra.

Potpuna sloboda BEZ SKENIRANJA pa čak i BEZ TELEFONA

Uz sustav Medtrum TouchCare nemate obavezu višestrukog dnevnog skeniranja. Svoju razinu glukoze možete pratiti (u realnom vremenu) pomoću pametnog telefona. Čak vam ni pametni telefon nije neprestano neophodan. Odašiljač (transmiter) automatski pohranjuje sve podatke o glukozi posljednjih 14 dana. Dakle, čak ako i isključite pametni telefon na 14 dana svi rezultati će biti pohranjeni u odašiljaču te preneseni na pametni telefon kod prvog sljedećeg uključivanja telefona.

ISTAKNUTO

 • „Bez kalibracije“ (tvornička kalibracija)
 • 720 rezultata glukoze dnevno
 • Alarmi glukoze u realnom vremenu:
  • visoka/niska glukoza
  • predikcija visoke/niske glukoze (5-30 minuta)
  • nagli porast/pad glukoze
  • glukoza ispod 3,1 mmol/L (level 2 hipoglikemija!)
 • EasySense korisnička aplikacija na hrvatskom jeziku
 • EasyFollow pratiteljska aplikacija na hrvatskom jeziku (neograničen broj pratitelja)
 • EasyView web stranica za vaše liječnike, u realnom vremenu (ne trebate uploadati podatke niti printati ili slati izvještaje e-mailovima liječniku)

Zahvaljujući sigurnoj i besplatnoj Medtrum usluzi baziranoj na Cloud tehnologiji (internet infrastruktura) korisnički račun osobe koja koristi Medtrum CGM moguće je pratiti na daljinu putem mobilne aplikacije EasyFollow, u realnom vremenu, bilo kad i bilo gdje.

Pratitelj može biti bilo koja osoba kojoj korisnik Medtrum CGM sustava odobri praćenje u svojoj EasySense aplikaciji (neograničen broj pratitelja).

Pratitelji (naprimjer roditelji) mogu:

 • pratiti vrijednost glukoze u realnom vremenu
 • primati alarme o glukozi u realnom vremenu

Pratiteljima je dostupan uvid i u:

 • vrijeme provedeno u ciljanom rasponu glukoze, TIR (Time in Range)
 • vrijeme provedeno iznad ciljanog raspona glukoze, TAR (Time above Range)
 • vrijeme provedeno ispod ciljanog raspona glukoze, TBR (Time bellow Range)
 • vrijeme provedeno ispod hipoglikemijskog praga, HIPO (ispod 3,1 mmol/L)

Pratiteljska mobilna aplikacija EasyFollow dostupna je za pametne telefone s operativnim sustavom iOS (App Store tvrtke Apple) kao i za one s operativnim sustavom Android (Google Play).

Ako još uvijek nemate Medtrum račun pratitelja (follower), besplatno preuzmite aplikaciju EasyF ollow, registrirajte se i tako otvorite račun pratitelja.

Dodavanje novog korisnika za praćenje

Pratitelj može pratiti neograničen broj Medtrum CGM korisnika.  Da bi uvrstili novog Medtrum korisnika za praćenje učinite sljedeće:

Pritisnite stavku PRAĆENJE NA DALJINU („Remote View“) u glavnom izborniku aplikacije EasyFollow.

Zatim pritisnite stavku UREDI („Edit“) u gornjem desnom kutu i vidjet ćete opciju DODAJTE RAČUN („Follow a new patient“):

Pritisnite stavku DODAJTE RAČUN („Follow a new patient“) i pojavit će se sljedeći zaslon:

Unesite RAČUN (email adresu korisnika s kojom je registriran u mobilnoj aplikaciji EasySense) koji želite udaljeno pratiti i pritisnite stavku PRIJAVI SE ZA PRAĆENJE NA DALJINU („Apply to remote view“). Nakon što to odobri korisnik (na svom telefonu u EasySense aplikaciji)  moći ćete udaljeno pratiti podatke računa u stvarnom vremenu s korisnikovog računa EasySense dok je osoba koju pratite povezana na internet.

Medtrum CGM korisnik može u bilo kojem trenutku isključiti/uključiti praćenje na daljinu u svojoj EasySense aplikaciji za pojedinog pratitelja.

Kada god poželite i vi možete isključiti/uključiti PRAĆENJE NA DALJINU pojedinog Medtrum CGM korisnika ili pak promijeniti postavke upozorenja (alarma) i granice ciljanog raspona glukoze. Ukoliko promijenite postavke na svojoj EasyFollow aplikaciji, to neće utjecati na postavke na aplikaciji EasySense korisnika kojeg pratite.

S unaprijeđenim Medtrum CGM sustavom možete i dalje koristiti alarme glukoze u realnom vremenu, bez skeniranja, ali i bez kalibracije senzora.

Što se mijenja?

Ako izaberete „tvorničku kalibraciju“ sustav više od vas neće tražiti kalibraciju senzora. Međutim ukoliko poželite i dalje ćete, po potrebi, moći kalibrirati sustav pomoću glukometra i krvi. Na taj ćete način, ukoliko primjetite značajnije odstupanje vrijednosti glukoze, moći popraviti točnost senzora.

Medtrum CGM sustav omogućuje vam sljedeće alarme glukoze u realnom vremenu:

1. Alarm VISOKA/NISKA glukoza (High/Low)

Postavljanjem ciljanog raspona glukoze te upozorenja o niskoj (LOW) i visokoj (HIGH) razini glukoze dobiti ćete upozorenje (zvučno i /ili vibracijski) ako dosegnete gornju ili donju graničnu vrijednost ciljanog raspona glukoze.

Naprimjer, ciljani raspon glukoze možete postaviti u rasponu od 3,9 do 10,0 mmol/L. Ukoliko izaberete ovaj ciljani raspon tada će se alarm NISKA GLUKOZA (LOW) oglasiti ukoliko je vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom manja od 3,9 mmol/L dok će se alarm VISOKA GLUKOZA (HIGH) oglasiti ukoliko vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom premaši 10,0 mmol/L.

2. Alarm PREDIKCIJA VISOKE/NISKE glukoze (High/Low Predicted)

Medtrum CGM pomoću ovog alarma može unaprijed predvidjeti i upozoriti, u rasponu od 5 do 30 minuta, da bi vaša razina glukoze mogla biti VISOKA ili NISKA.

Naprimjer, ako ciljani raspon glukoze postavite između 3,9 i 10,0 mmol/L te izaberete 30 minutni period predikcije tada se alarm PREDIKCIJA NISKE GLUKOZE može oglasiti i do 30 minuta prije no što vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom bude manja od 3,9 mmol/L, a alarm PREDIKCIJA VISOKE GLUKOZE može se oglasiti i do 30 minuta prije no što vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom premaši 10,0 mmol/L.

3. Alarm NAGLI PORAST i NAGLI PAD glukoze (Rapid Rise/Fall)

Medtrum CGM pomoću ovog alarma može rano upozoriti na kretanje prema VISOKOJ i NISKOJ glukozi pa čak i prije prediktivnih alarma glukoze.

Nakon što uključite ovaj alarm i postavite graničnu vrijednost brzine porasta/pada, možete primati upozorenja kada vaša razina glukoze raste/pada brže od postavljene granične vrijednosti. Graničnu vrijednost brzine možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min.

Što postavite nižu vrijednost brzine porasta/pada sustav upozorenja biti će osjetljiviji i alarmirati vas već i pri manjim promjenama brzine porasta/pada glukoze.

4. Alarm „ISPOD 3,1 mmol/L“ (Hipoglikemijski prag)

Ovaj alarm je tvornički postavljen i ne možete mijenjati njegovu vrijednost niti ga isključiti. Aplikacija će se oglasiti alarmom kada je vaša razina glukoze ispod 3,1 mmol/L čak i ako je zvuk telefona isključen.

Vrijednost 3,1 mmol/L nije slučajno odabrana kao prag za tvornički postavljen alarm hipoglikemije. Razlog jest u tome što vrijednost glukoze <3.0 mmol/l predstavlja tzv „ LEVEL 2 HYPOGLICEMIA¹ “ tj stanje klinički značajne hipoglikemije¹ koju je izuzetno važno prevenirati

¹ Diabetologia https://doi.org/10.1007/s00125-021-05568-3: The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Pristupljeno 2.5.2022.

Medtrumov sustav za kontinuirano mjerenje glukoze osmišljen je tako da može biti pod utjecajem jakih radijacijskih ili magnetskih polja.

To ipak ne uključuje i odlazak na određene dijagnostičke pretrage poput rendgena (RTG), magnetske rezonance (MR) i kompjuterizirane tomografije (CT).

Zbog toga je potrebno planirati odlazak na ove pretrage i postavljanje CGM senzora na tijelo. Ukoliko ćete iznenada, neplanirano, biti izloženi nekoj od ovih pretraga ili pak drugom obliku izloženosti zračenju, uklonite svoj senzor i odašiljač s tijela te ih odložite izvan područja primjene tih postupaka. Po završetku pretrage ili postupka postavite novi CGM senzor na tijelo, a do tada korišteni odašiljač dopunite energijom i nastavite koristiti na novom senzoru.

Medtrum CGM sustav može se sigurno koristiti u zrakoplovu, kako u putničkoj kabini tako i u kokpitu (dopušten kontakt s emisijom zračenja RTCA/DO160, Section 21, Category M).

Medtrumov sustav za kontinuirano mjerenje glukoze osmišljen je tako da može biti pod utjecajem jakih radijacijskih ili magnetskih polja.

To uključuje sustav zaštitnog pregleda u zračnim lukama. Medtrum CGM sustav uključujući i osobu koja ga nosi, može sigurno proći kroz detektor metala za putnike i uređaj za skeniranje prtljage X zrakama.

Međutim, Medtrum CGM sustav ne smije proći kroz skener cijelog tijela koji se može koristiti na većim zračnim lukama (Body Scanner).

Ukoliko zračna luka koristi ovakav sustav pregleda imate pravo tražiti od osoblja da vas ručno pregleda zbog CGM senzora kojeg nosite na tijelu (zahtjev na engleskom jeziku „I opt out“).

Sretan put i ugodan let !

U “DNEVNOM IZVJEŠTAJU SENZORA” možete pregledati podatke o glukozi za bilo koji dan rada senzora. U glavnom izborniku odaberite podizbornik Statistika i otvoriti ćete Dnevni izvještaj senzora.

Na zaslonu vašeg pametnog telefona odaberite datum za izvještaj pomoću kalendara dodirom na ikonu “olovka” ili pak dodirom na oznake  /  za pomicanje natrag/naprijed:

U odjeljku Osnovna statistika (Basic Statistics) nalaze se minimalna, maksimalna i srednja vrijednost glukoze izmjerene senzorom i broj hipoglikemijskih epizoda (glukoza ispod 3,1 mmol/L):

U odjeljku Statistika raspodjele (Distribution Statistics) nalaze se vrijeme unutar (TIR), ispod (TBR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljanih vrijednosti glukoze te vrijeme provedeno u hipoglikemiji (glukoza ispod 3,1 mmol/L), sve izraženo kao %:

Medtrum CGM možete sigurno koristiti dok plivate ili se bavite nekim vodenim sportom jer sustav ima IPX8 stupanj zaštite od vode (zaštićen od djelovanja pri dugotrajnom uranjanju u vodu).

Medtrum CGM može biti uronjen do 2,5 m dubine u trajanju do 60 minuta.

Sustav je vodootporan samo ako su senzor i odašiljač propisno spojeni! Odašiljač i senzor nisu zasebno vodootporni, zato često provjeravajte jesu li odašiljač i senzor sigurno pričvršćeni i dobro postavljeni.

Nakon što proizvod izložite vodi, isperite ga čistom vodom i oprezno posušite ručnikom!

Potporno kućište senzora trebalo bi biti čvrsto zalijepljeno na Vašoj koži pomoću vlastitog ljepila. Međutim, kako bi potporno kućište senzora izdržalo česta ljetna kupanja u moru, preporučamo da upotrijebite dodatnu zaštitu:

 1. Obavezno koristite Skin Tac ljepilo u maramici kod postavljanja senzora na kožu. SkinTac je dostupan besplatno za Medtrum CGM korisnike.
 2. Kao dodatnu zaštitu preporučamo da koristite ROCKTAPE H2O kineziološku samoljepljivu traku.

ROCKTAPE je najbolja kineziološka traka na svijetu koja se odlikuje čvršćim tkanjem i gotovo dvostrukom elastičnošću u usporedbi s uobičajenim kineziološkim trakama.

RockTape H20  (Extra Sticky Adhesive) ima još jače ljepilo i prikladan je ako boravite u vlažnom okruženju, ako se obilno znojite ili ste plivač ili surfer i provodite duža razdoblja u vodi. Ova je traka u začetku razvijena za vaterpolo kao kontaktni vodeni sport zbog čega je odlikuje vrhunska izdržljivost.

RockTape H2O dostupan je u 3 boje (bež, crna, limeta zelena) i može se naručiti i putem Bauerfeind webshopa:

https://bauerfeind.hr/proizvod/rocktape-h2o-classic-5cm-x-5m-beige/1494

https://bauerfeind.hr/proizvod/rocktape-h20-rola-5cm-x-5m/2828

https://bauerfeind.hr/proizvod/rocktape-h2o-classic-5cm-x-5m-limeta-zelena/2829

Praćenje vrijednosti glukoze brzim pogledom na zapešće dostupno je osobama s dijabetesom. Senzor za kontinuirano mjerenje glukoze (CGM) koji može prenositi podatke gotovo u stvarnom vremenu na pametni sat, dostupan je kao dio svakodnevne skrbi.

Pametni sat zapravo ne prati razinu glukoze samostalno već pametni sat prima podatke od vašeg pametnog telefona. To znači da korisnici i dalje trebaju koristiti pametni telefon.   

Na pametnom satu možete koristiti korisničku Medtrum EasySense aplikaciju, ali i pratitelji mogu koristiti pratiteljsku Medtrum EasyFollow aplikaciju.

Da biste koristili sustav Medtrum TouchCare Slim CGM potreban vam je kompatibilni pametni telefon i kompatibilni pametni sat.                                                                                                                                                                                         

Evo važećeg popisa komaptibilnih pametnih telefona i satova za upotrebu s mobilnom aplikacijama Medtrum EasySense i Medtrum EasyFollow:

POPIS KOMPATIBILNIH SUSTAVA
Mobilna aplikacija: EasySense App, EasyFollow App
Apple Watch 
OS: Watch OS 4.0 ili novije
Modeli: Apple watch series 1, 2, 3, 5, 6
iPhone
OS: IOS 11.0 ili novije
Modeli: 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 plus, 8, XR, XS, XS MAX, 11, 12, 12 mini, 12 Pro

Proizvođač Medtrum periodično osvježava popis kompatibilnih uređaja s novim modelima testiranih telefona i satova, a posljednju verziju uvijek možete pronaći na Popis kompatibilnih uređaja » Bauerfeind | CGM Hrvatska.           

KORISNIČKA Medtrum EasySense App i AppleWatch

Na svom iPhoneu morate instalirati ili ažurirati Medtrum EasySense App kako biste bili sigurni da koristite najnoviju verziju EasySense App. Zatim pokrenite Watch aplikaciju na svom iPhoneu, pronađite aplikaciju EasySense watch i dodirnite INSTALL:

Što možete vidjeti na zaslonu svog Apple Watcha?

Zaslon prikazuje vašu vrijednost glukoze i strelice trenda, kao i grafikone za 3, 6 i 9-satna razdoblja. Zadani grafikon za prikaz glukoze jest 3 sata. Vremenski raspon može biti promijenjen u 6-satni ili 9-satni podešavanjem pomoću Digital Crown.

Kad god probudite Apple ili Android sat, on se sinkronizira s trenutnim CGM podacima iz aplikacije koja radi na vašem iPhoneu. Možda će doći do kratkog kašnjenja prije nego što aplikacija za sat pokaže ažurirano očitanje senzora.

Statistički izvještaji na Apple Watchu (TIR,TAR,TBR)

Na zaslonu vašeg Apple Watcha dostupni su i statistički izvještaji o glukozi koji uključuju       „Target“ (TIR, % unutar ciljanog raspona) i „ „Low“ (TBR, % ispod donje granice ciljanog raspona), High“ (TAR, % iznad ciljanog raspona):

Nemojte onemogućiti ili blokirati obavijesti za aplikacije inače nećete dobivati alarm / upozorenja ili očitanja senzora na Apple Watchu. Upozorenja na vašem Apple satu ne dobivate dok koristite svoj iPhone.

PRATITELJSKA Medtrum EasyFollow App i Apple Watch

Ako pratite nečiji EasySense korisnički račun putem Medtrum Follow aplikacije možete to činiti i na vašem Apple Watchu. Morate instalirati ili ažurirati Medtrum EasyFollow na svoj iPhone kako biste bili sigurni da koristite najnoviju verziju EasyFollow App. Zatim pokrenite Watch aplikaciju na iPhoneu, pronađite EasyFollow watch App i dodirnite INSTALL.

Pokrenite EasyFollow App na vašem Apple Watchu i pronaći ćete prikaz na ekranu s popisom osoba koje pratite:

Dodirom pojedinog imena ući ćete u sučelje sustava CGM da biste vidjeli podatke o glukozi ove osobe.

U Hrvatsku stiže unaprijeđeni Medtrum TouchCare Slim CGM sustav koji nije potrebno kalibrirati pomoću glukometra i rezultata glukoze u krvi. Nema više prisilnih kalibracija u nezgodnom trenutku niti brige koji je to pravi trenutak za kalibraciju.

Dosadašnji Medtrum CGM zahtjevao je da učinite 1 kalibraciju tijekom 24h. Iako je to i do sada na hrvatskom tržištu bio rtCGM sustav koji je zahtjevao najmanji broj kalibracija, ovim unaprijeđenjem Medtrum CGM je postao još jednostavniji za uporabu.

Obzirom da se radi o nepromijenjenim modelima senzora (MD3026) i transmitera (MD1026), novi unaprijeđeni senzori kompatibilni su sa starim transmiterima i obrnuto stari senzori kompatibilni su s novim unaprijeđenim transmiterima. Međutim, opciju tvorničke kalibracije moguće je samo koristiti u kombinaciji novog unaprijeđenog transmitera i novog unaprijeđenog senzora.

Što se mijenja?

S unaprijeđenim Medtrum CGM sustavom moći ćete birati hoćete li koristiti koristiti „tvorničku kalibraciju“ ili ćete nastaviti s dosadašnjim načinom kalibracije pomoću glukometra i rezultata glukoze u krvi.

Ako izaberete „tvorničku kalibraciju“ sustav više od vas neće tražiti kalibraciju tijekom 14 dana vijeka trajanja senzora, ali i dalje ćete po potrebi moći kalibrirati sustav pomoću glukometra i krvi. Na taj način ćete i dalje, ukoliko primjetite značajnije odstupanje senzora, moći popraviti točnost senzora.

Što je to tvornička kalibracija ?

Tvornička kalibracija senzora uklanja potrebu za određivanjem osjetljivosti senzora od strane korisnika putem glukometra i umjesto toga stavlja taj postupak u ruke proizvođača senzora. Osjetljivost senzora određuje se tijekom procesa proizvodnje senzora, a informacija o faktoru kalibracije je uključena uz svaki senzor u obliku senzorskog koda.

Postupak pokretanja tvorničke kalibracije

U izborniku EasySense aplikacije odaberite podizbornik „Postavke“ , a u njemu zatim podizbornik „CGM sustav“.

U podizborniku „CGM sustav“ pronaći ćete opciju „Tvornička kalibracija“. Morate uključiti opciju „Tvornička kalibracija“ kako ne bi morali sustav kalibrirati pomoću glukometra i krvi (označeno strelicom na sljedećoj slici):

Nakon postavljanja senzora na tijelo slijedi uobičajeni dvosatni period zagrijavanja senzora nakon kojega će sustav od vas tražiti da unesete kod senzora:

Na poleđini svakog pakiranja senzora nalazi se kod za kalibraciju (označeno crvenim krugom na sljedećoj slici):

Svaki senzor ima svoj vlastiti kod i samo njega smijete unijeti u EasySense aplikaciju. Ovaj kod možete unijeti skeniranjem pripadajućeg QR koda ili ručnim unosom brojčanog kalibracijskog koda:

             ILI           

Nakon što unesete kalibracijski kod, sustav automatski počinje s očitavanjem glukoze uz pomoć vlastitog algoritma kalibracije zbog čega neće od vas tražiti ručnu kalibraciju pomoću glukometra:

Ukoliko primjetite veće odstupanje točnosti senzora moći ćete popraviti njegovu točnost ručnom kalibracijom pomoću rezultata glukoze izmjerene glukometrom.

Nakon ove jednokratne ručne kalibracije sustav će nastaviti s algoritmom tvorničke kalibracije sve dok, po potrebi, ponovo ne odlučite ručno kalibrirati senzor. Na ovaj način možete koristiti blagodati tvorničke kalibracije, a niste onemogućeni koristiti i kalibraciju pomoću glukometra i rezultata glukoze u krvi..

CGM tehnologija povećava mogućnost procjene glukoregulacije izračunavajući vrijeme unutar (TIR), ispod (TBR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljanih vrijednosti glukoze, a najčešće se izražava kao postotak (%).

Ciljane vrijednosti glukoze mogu se prilagoditi potrebama svakog pojedinca, međutim postignut je međunarodni konsenzus oko ciljanih raspona TIR, TAR i TBR te su oni prihvaćeni i kao nova mjera glukoregulacije.

Svako postepeno povećanje vremena provedenog u ciljanom rasponu (TIR) povezano je s klinički značajnim koristima za osobe s dijabetesom tipa 1 i tipa 2. Ciljevi ne trebaju zamijeniti već nadopuniti HbA1c ciljeve  jer pružaju dodatne informacija o glukoznom profilu i njegovim karakteristikama na koje se onda može izravno i odmah djelovati promjenom terapije i/ili životnog stila.

Evo preporuka¹:

Kako postaviti gornju (High) i donju granicu (Low) ciljanog raspona glukoze na Medtrum CGM-u ?

Zadana postavka alarma glukoze (Glucose Alerts) jest isključeno.

Nakon što uključite ovu funkciju upozorenja moći ćete postaviti vaš ciljani raspon glukoze.

Nakon što uključite opciju „Visoka glukoza“ (High Glucose) možete postaviti gornju graničnu vrijednost i primati upozorenja kada je vaša vrijednost glukoze iznad postavljene gornje granične vrijednosti (High Limit).

Nakon što uključite opciju „Niska glukoza“ (Low Glucose) možete postaviti donju graničnu vrijednost i primati upozorenja kada je vaša vrijednost glukoze ispod postavljene donje granične vrijednosti (Low Limit).

Možete postaviti do osam gornjih i do osam donjih graničnih vrijednosti i tako postaviti različite ciljane raspone glukoze tijekom dana. Najviša gornja granična vrijednost i najniža donja granična vrijednost među svim vremenskim segmentima upotrebljavaju se za izračun vrijednosti TIR (Ciljano), TAR (Visoko), TBR (Nisko). Primjer postavljanja dva različita ciljana raspona glukoze tijekom dana i to ciljani raspon 3,9-10,0 mmol/L (7.00h-24.00h) te 4,3-10,0 mmol/L (0.00h-7.00h):

Nakon što ste postavili donju i gornju granicu ciljanog raspona glukoze pratite vaše vrijeme ispod (TBR), unutar (TIR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljanih vrijednosti u DNEVNOM izvještaju senzora (za odabrani dan) …

… ili u ANALIZI TRENDA (za odabrani period: 7,30 ili 90 dana):

¹Prilagođeno prema preporukama objavljenim u časopisu Diabetes Care (Battelino, T., et al., Diabetes Care. doi:10.2337/dci19-):

Da biste koristili sustav Medtrum TouchCare Slim CGM potreban vam je kompatibilni pametni telefon. Važno je provjeriti popis kompatibilnih telefona prije odluke o korištenju Medtrum CGM sustava.

Samo telefoni s ovog popisa testirani su od strane proizvođača Medtrum i za njih Medtrum potvrđuje potpunu funkcionalnost mobilne aplikacije EasySense App.

Iako je mobilna aplikacija EasySense App dostupna za preuzimanje i na drugim modelima pametnih telefona koji na popisu nisu navedeni, aplikacija na tim telefonima nije testirana i proizvođač Medtrum, za sada, nije potvrdio njihovu kompatibilnost. Telefoni koji se ne nalaze na popisu kompatibilnih pametnih telefona mogu imati smetnje u radu (najčešća smetnja je nestabilna bluetooth veza ili nemogućnost kalibracije).                                                                                                   

Ukoliko se vaš pametni telefon ne nalazi na popisu kompatibilnih telefona javite nam se (info@bauerfeind.hr) jer Bauerfeind ima i vlastiti popis kompatibilnih telefona na temelju iskustva u dosadašnjem radu. Na tom popisu se nalaze i modeli telefona koji se ne nalaze na originalnom Medtrum popisu, a ipak su se u praksi pokazali kao kompatibilni. Osim toga naši CGM edukatori mogu i testirati vaš pametni telefon s demo verzijom Medtrum CGM-a i tako provjeriti kompatibilnost.

Evo posljednjeg popisa¹ komaptibilnih pametnih telefona za upotrebu s mobilnom aplikacijom Medtrum EasySense App :

OS: IOS 8.0 ili kasnije verzije
iPhone: 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, X, XR, XS, XS MAX, 11, 12, 12 mini, 12 Pro

OS: Android 4.3 ili kasnije verzije
Samsung: Galaxy S7E, S8, S9, S10, S10E, A9, A40, J3, J5, Note 10
LG: Google Nexus 5
Sony Xperia: Z5
Xiaomi: MI 5X, MI 6, MI 8, MI 10, MIX 2, MIX 2S, Note 3, Redmi 10X
Huawei: P9, P10, P20, P30, P30 Pro, Honor 7C, Honor 8, Honor V10, Honor 20, Honor 30, Honor V30, Honor V30 Pro, Mate 20, Mate 30, Nova 3e
Oppo: R9, Reno Z, A72
Vivo: X9, X27, Y97, IQ00 Z1

Proizvođač Medtrum periodično osvježava popis novim modelima testiranih telefona, a posljednju verziju uvijek možete pronaći na sljedećem linku:

 https://cgm.hr/popis-kompatibilnih-uredaja/.                                                                                                                     

¹Medtrum D-GF000028WW Compatible devices app and Website V2.14

Uz sustav Medtrum TouchCare Slim CGM možete u realnom vremenu dobiti upozorenje (zvučno i /ili vibracijski) ako glukoza izmjerena senzorom dosegne određene vrijednosti. Easysense mobilna aplikacija ima više vrsta alarma glukoze, ali postoje dva alarma glukoze čiji nazivi, naizgled, mogu zvučati slično. To su:

 • alarm GLUKOZA ISPOD 3,1 mmol/L
 • alarm NISKA GLUKOZA

Alarm „ISPOD 3,1 mmol/L“ jest upozorenje koje je tvornički postavljeno i ne možete mijenjati ovu vrijednost niti isključiti ovaj alarm. Aplikacija će se oglasiti alarmom kada je vaša razina glukoze ispod 3,1 mmol/L čak i ako je zvuk telefona isključen. Također ne možete mijenjati zvuk ovog alarma jer je i on tvornički postavljen i nepromjenjiv (glasan i prodoran).

Vrijednost 3,1 mmol/L nije slučajno odabrana kao prag za tvornički postavljen alarm hipoglikemije. Razlog jest u tome što vrijednost glukoze <3.0 mmol/l predstavlja tzv „ LEVEL 2 HYPOGLICEMIA¹ “ tj stanje klinički značajne hipoglikemije¹ koju je izuzetno važno prevenirati. Prag je na grafikonu uvijek označen crvenom linijom.

Kada se oglasi alarm obavezno provjerite vrijednost glukoze u krvi pomoću glukometra i poduzmite mjere prema potrebi, a zatim nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.

Međutim, treba razlikovati alarm NISKA GLUKOZA od alarma „ISPOD 3,1 mmol/L“ koji se javlja isključivo kada je glukoza izmjerena senzorom manja od 3,1 mmol/L.

Alarm NISKA GLUKOZA (LOW) oglasiti će se ako dosegnete donju graničnu vrijednost postavljenog ciljanog raspona glukoze. Naprimjer, ako ciljani raspon glukoze postavite u rasponu od 3,9 do 10,0 mmol/L, alarm NISKA GLUKOZA (LOW) oglasiti će se ukoliko je vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom manja od 3,9 mmol/L. Alarm „NISKA GLUKOZA“ je podesiv i ovisi o tome koju ste donju graničnu vrijednost ciljanog raspona odabrali. Također ovaj alarm možete po potrebi isključiti kao i odabrati melodiju ili zvuk upozorenja.

Izvor: ¹ Diabetologia https://doi.org/10.1007/s00125-021-05568-3: The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Medtrum TouchCare Slim CGM možete koristiti dok se tuširate, kupate, plivate ili se bavite nekim vodenim sportom.

Medtrum CGM ima IPX8 stupanj zaštite od vode. Prema IEC 60 529 (EN 60 529) standardu stupanj zaštite IPX8 znači da je sustav zaštićen od djelovanja pri dugotrajnom uranjanju u vodu.

Medtrum TouchCare Slim CGM može biti uronjen do 2,5 m dubine u trajanju do 60 minuta.

Sustav je vodootporan samo ako su senzor i odašiljač propisno spojeni! Odašiljač i senzor nisu zasebno vodootporni, zato često provjeravajte jesu li odašiljač i senzor sigurno pričvršćeni i dobro postavljeni.

OPREZ:

 • Budite oprezni kod upotrebe Medtrum CGM pri visokim temperaturama (sauna, kupanje, tuširanje) jer vruća voda može smanjiti vijek trajanja senzora!
 • NE izlažite senzor i odašiljač vodi na dubinama većim od 2,5 metara
 • Ne zadržavajte se u vodi dulje od 60 minuta.
 • Nakon što proizvod izložite vodi, isperite ga čistom vodom i oprezno posušite ručnikom!
 • Obavezno koristite Skin Tac ljepilo u maramici kod postavljanja senzora na kožu kako bi iskoristili maksimalan vijek trajanja senzora (besplatno za Medtrum CGM korisnike, osnovna barijerno adhezivna zaštita).
 • Zaštitite senzor nekom dodatnom zaštitom kod učestalog boravka u vodi (kupanje u moru, bazenu ili pri vodenim sportovima). Preporučamo da koristite:

i/ili

Konačno je izjednačena indikacija za Real Time i Flash CGM sustave u dijelu koji se odnosi na sljedeća dva važna detalja:

1. U kojim zdravstvenim ustanovama se može postaviti indikacija za CGM sustav

Do sada indikaciju je mogao postaviti bolnički specijalist koji se bavi liječenjem šećerne bolesti u samo 7 ustanova u 5 gradova (KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologiju u KB Merkur, KBC Split, KBC Osijek i KBC Rijeka).

Nakon izmjene indikaciju za pomagalo može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije koji se bavi liječenjem šećerne bolesti iz svake HZZO ugovorne bolničke zdravstvene ustanove (primjerice i sve županijske bolnice).

2. Koje osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti imaju pravo na CGM sustav

Izmjenom indikacije proširen je popis osiguranih osoba koje boluju od šećerne bolesti kojima se može preporučiti i propisati pomagalo. Uz dosadašnje, nakon izmjene indikacije, pomagalo se sada može indicirati primjerice i slijepim osobama koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 ako su na terapiji inzulinom, zatim bolesnicima nakon totalne pankreatektomije te bolesnicima s cističnom fibrozom koji se liječe bazal-bolus terapijom inzulinom.

U Narodnim novinama, NN 39/2022 od 30.3.2022., objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala HZZO kojom je izmijenjena indikacija 349 koja se odnosi na pomagalo Medtrum TouchCare Slim CGM.

Odluka stupa na snagu 15. travnja 2022.

Nova indikacija 349 (izvadak):

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti:

1. djeca koja boluju od šećerne bolesti tipa 1, od navršene 2. do navršene 18. godine života (nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje)

2. trudnice sa šećernom bolesti tipa 1 i one koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 tijekom trudnoće i ako su na bazal-bolus terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina) 

3. slijepe osobe sa šećernom bolesti tipa 1 i oni koji boluju od šećerne bolesti tipa 2 ako su na terapiji inzulinom

4. bolesnici sa šećernom bolesti tipa 1 na bazal-bolus terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina), s najmanje tri dokumentirane hipoglikemije u zadnjih mjesec dana (GUK<3,9 mmol/L) prema podacima iz uređaja za očitavanje koncentracije šećera u krvi kod osigurane osobe i/ili laboratorijskih nalaza 

5. bolesnici nakon totalne pankreatektomije 

6. bolesnici sa cističnom fibrozom koji se liječe bazal-bolus terapijom inzulinom (s 4 i više doza inzulina).

Indikaciju za pomagalo može postaviti, odnosno obaveznu evaluaciju ishoda primjene pomagala provodi, bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a koji je u nalazu obvezan obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak odnosno nastavak korištenja pomagala…                                                                                                                                                                           

Izvor: NN 39/2022

Što je to kalibriranje CGM senzora?

Postupak uporabe vrijednosti glukoze izmjerene glukometrom za podešavanje vrijednosti glukoze izmjerene senzorom zovemo kalibracija senzora.

Zašto je potrebno kalibriranje CGM senzora?

CGM senzor sastoji se od elektrode (postavljene u potkožno masno tkivo trbuha ili ruke) koja mjeri trenutni signal (električnu struju) nastao oksidacijom glukoze u kontaktu s enzimom koji se nalazi na elektrodi. Ovaj signal se zatim pretvara u vrijednost glukoze izmjerene senzorom pomoću matematičke funkcije pretvorbe (dalje u tekstu „algoritam“). U biti ovaj algoritam sadrži “prosječnu vrijednost ” za svaki parametar specifičan za dan od umetanja senzora pod kožu. Ovi prosjeci su rezultat prethodno prikupljenih podataka kliničkih studija, a sastoje se od izmjerenih mjerenja intersticijske električne struje i ekvivalenta glukoze izmjerene laboratorijskim uređajem.

Prosječne vrijednosti pružaju dobro polazište, ali potrebno je ažurirati te prosječne parametre algoritma zbog čimbenika koji se ne uzimaju u obzir kod algoritma, kao što su varijabilnost proizvodnje senzora, promjena osjetljivosti senzora  kao i zbog individualne biokompatibilnosti (odgovor imunološkog sustava na senzor kao strano tijelo). Zadani parametri algoritma periodički se podešavaju (svakih 12-24 sata) pomoću referentne vrijednosti glukoze izmjerene glukometrom (kalibracija) kako bi se postigla točnost senzora tj smanjila razlika između glukoze identificirane pomoću senzora i one izmjerene glukometrom.

Unosom vrijednosti glukoze izmjerene glukometrom pokreće se automatizirani postupak kalibracije radi ažuriranja parametara algoritma. Ovaj proces omogućuje senzoru da ‘provjeri’ koliko dobro funkcionira njegov algoritam.

Kako kalibrirati CGM Medtrum TouchCare Slim ?

Senzor morate kalibrirati najmanje jednom svaka 24 sata. Iznimka je prvi dan nakon umetanja senzora. Prvi dan senzor je potrebno kalibrirati dvaput (svakih 12 sati) Nakon umetanja senzora i dvosatnog zagrijavaja potrebna je početna kalibracija. Početnom kalibracijom sustavu dajete početnu točku. Nakon početnog kalibriranja senzor morate kalibrirati nakon 12 sati, kao i nakon sljedećih 12 sati.  a potom svaka 24 sata (od 2. dana nadalje).

Ukoliko zaboravite EasySense mobilna aplikacija će od Vas zatražiti kalibriranje kada ono bude potrebno.

Preporuča se kalibrirati senzor kada je glukoza stabilna, npr. prije doručka ili prije večere. Ne preporuča se kalibrirati senzor kada glukoza nije stabilna, npr. tijekom tjelesne aktivnosti, nakon aplikacije inzulina, tijekom obroka ili 2 sata nakon obroka.

Ozbiljno shvatite kalibraciju CGM senzora !

Uvijek operite ruke prije uzimanja uzorka glukoze iz prsta.

Ako pranje ruku nije moguće, obrišite prvu kap krvi i upotrijebite drugu kap.

Ovom strategijom izbjegavate jedan od glavnih izvora CGM netočnosti:

prljave ruke -> netočna očitanja glukometra  -> netočna kalibracija CGM-a  -> lošija točnost CGM-a.

Ukoliko se vrijednosti CGM -a i glukometra jako razlikuju CGM sustav će na zaslonu poručiti „GREŠKA PRI KALIBRACIJI“ i tražiti novu kalibraciju za 15 minuta. Operite ruke i ponovo izmjerite glukozu u krvi kako biste potvrdili da je glukometar uistinu točan.

Ne kalibrirajte CGM kada je glukoza niska ili se brzo mijenja. Obje te situacije mogu dovesti do lošije točnosti. Jutro i vrijeme neposredno prije spavanja sjajna su vremena za kalibraciju – ruke su čiste, a glukoza najčešće stabilna.

CGM senzori imaju veću netočnost prvog dana, posebno u satima nakon umetanja senzora. Pristupite prvom danu strpljivo i oprezno budući da CGM tehnologija ima svoja ograničenja. CGM senzori imaju tendenciju postajati točniji što se duže nose, stoga nemojte odustati ako niste zadovoljni točnošću u prva 24 sata.

Pratite svoje vrijednosti glukoze izmjerene senzorom i pokušajte pronaći vrijeme tijekom dana kada je vaša glukoza stabilna tj kada se vrijednosti glukoze ne mijenjaju naglo i na taj način odredite najbolji trenutak za kalibraciju svog senzora.

Potporno kućište vašeg senzora trebalo bi biti čvrsto zalijepljeno na Vašoj koži pomoću vlastitog ljepila. Međutim da bi senzor odolio izazovima raznih dnevnih aktivnosti (spavanje, tuširanje, fizički rad, sport ili primjerice kupanje u moru), preporuča se da upotrijebite dodatnu zaštitu.

Medtrum CGM korisnici imaju na raspolaganju dodatnu zaštitu senzora bez troška jer Bauerfeind uz svaki senzor isporučuje izvrsno SKIN TAC ljepilo u maramici.

Za one s većim zahtjevima omogućili smo kupovinu proizvoda SENSOR PROTECT.

Radi se o vrlo učinkovitijoj dodatnoj zaštiti, zbog njene izdržljivosti i dugotrajanosti. Proizvod je lagan, vrlo fleksibilan i udoban za nošenje. Ne mora se neprestano nositi, lagano se skida i ponovo postavlja oko senzora. Zaštita je učinkovita posebice za sportaše, fizičke radnike i djecu.

Proizvod je 100% hrvatski proizvod. Svi korišteni materijali su pH neutralni, testirani za neprekidno nošenje (bez ikakvih reakcija pri neprekidnom nošenju 90 dana).

Zaštita je izrađena od kvalitetne gumirane plastike. Ako se koristi u moru, potrebno ga je samo isprati sa slatkom vodom zbog soli.

Traka ne ostavlja nikakve tragove nadražaja na koži. Moguće ju je, pomoću zatezača, lako prilagoditi na mušku, žensku ili dječju ruku.

Trenutno dostupne boje Medtrum SENSOR PROTECTA za odrasle su crna, plava i boja kože. SENSOR PROTECT dolazi s originalnom crnom trakom, a besplatno isporučujemo i dodatnu traku u boji kože.

Ponudu pogledajte u Bauerfeind web shopu putem poveznice.

Trenutno dostupne boje Medtrum SENSOR PROTECTA za djecu su plava i crvena. SENSOR PROTECT dolazi s originalnom crnom trakom, a besplatno isporučujemo i dodatnu traku u boji kože.

Ponudu pogledajte u Bauerfeind web shopu putem poveznice.

Znate li da vas sustav Medtrum TouchCare CGM, pomoću alarma NAGLI PORAST i NAGLI PAD GLUKOZE, može rano upozoriti na kretanje prema VISOKOJ i NISKOJ glukozi pa čak i prije prediktivnih alarma glukoze.

Zahvaljujući tome možete poduzeti korake prije nego što izađete iz vašeg ciljanog raspona glukoze i tako povećati svoje vrijeme provedeno u ciljanom rasponu glukoze (Time in Range, TIR). Osim toga ovim alarmima moguće je kompenzirati i tzv „lag time“ tj kašnjenje glukoze izmjerene senzorom u odnosu na glukozu u krvi i tako ipak biti upozoren na vrijeme.

Graničnu vrijednost brzine porasta možete postaviti od 0,065 do 0,275 mmol/L/min, u koracima od 0,005 mmol/L/min.

Odaberite brzinu promjene koja vama najviše odgovara. Što postavite nižu vrijednost brzine porasta/pada sustav upozorenja biti će osjetljiviji i alarmirati vas već i pri manjim promjenama brzine porasta/pada glukoze.

Primjerice ako brzinu porasta/pada postavite na 0,065 mmol/L/min (najmanja dostupna vrijednost) alarm će se oglasiti ukoliko se vaša vrijednost glukoze mijenja brže od, otprilke, 1 mmol/L u 15 minuta.

Ako pak brzinu porasta postavite na 0,275 mmol/L/min (najveća dostupna vrijednost) alarm će se oglasiti ukoliko se vaša vrijednost glukoze mijenja brže od, otprilke, 4 mmol/L u 15 minuta. U ovom slučaju sustav za alarmiranje će biti manje osjetljiv i upozoravati će samo na krajnje velike promjene brzine glukoze.

Kako postaviti alarme NAGLI PORAST I NAGLI PAD glukoze ?
1. U izborniku aplikacije EasySense na zaslonu POSTAVKE (Settings) dodirnite CGM SUSTAV (CGM System). Ovdje možete uključiti opciju ALARMI GLUKOZE (Glucose Alerts), a zatim dodirniti opciju NAGLI PORAST/NAGLI PAD GLUKOZE.

2. Nakon što uključite opciju NAGLI PORAST/NAGLI PAD GLUKOZE morate izabrati brzinu promjene glukoze. Možete postaviti brzinu između 0,065 i 0,275 mmol/L/min u koracima od 0,05 mmol/L/min. Možete odabrati jednu brzinu za rast, a drugu za pad glukoze.

Nagli porast vrijednosti glukoze (RAPID RISE)

Zadana postavka je „isključeno“. Nakon što uključite opciju NAGLI PORAST vrijednosti glukoze i odaberete brzinu promjene, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze raste brže od odabrane vrijednosti. Možete postaviti brzinu promjene u rasponu 0,065 i 0,275 mmol/L/min u koracima od 0,05 mmol/L/min

Nagli pad vrijednosti glukoze (RAPID FALL)

Zadana postavka je „isključeno“. Nakon što uključite opciju NAGLI PAD vrijednosti glukoze i odaberete brzinu promjene, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze pada brže od odabrane vrijednosti. Možete postaviti brzinu promjene u rasponu 0,065 i 0,275 mmol/L/min u koracima od 0,05 mmol/L/min.

Što učiniti kod oglašavanja alarma nagli porast i nagli pad glukoze:

ALARMPORUKARADNJA
NAGLI PORAST VRIJEDNOSTI /    RAPID RISENAGLI PORAST VRIJEDNOSTI /    RAPID RISE
Vrijednost glukoze izmjerene senzorom u naglom je porastu.
Pratite trend razine glukoze i trenutačnu razinu glukoze.
NAGLI PAD VRIJEDNOSTI/             RAPID FALLVrijednost glukoze izmjerene senzorom u naglom je padu.Pratite trend razine glukoze i trenutačnu razinu glukoze.

Nitko ne voli kada CGM neočekivano prestane raditi ili se odlijepi prije nego što istekne njegov očekivani vijek trajanja.

Ako ljepljiva podloga koja pridržava senzor ne prianja dobro uz kožu te se senzor pomakne, rezultati  mjerenja glukoze mogu izostati. Taj pomak nemora biti vidljivo izražen da bi se destabilizirao filament senzora postavljen u međustaničnu tekućinu potkožnog masnog tkiva.

Postoji niz savjeta koji mogu pomoći da pripremite kožu kako bi iskoristili očekivani životni vijek vašeg senzora:

 • Očistite i osušite mjesto postavljanja senzora na kožu. Važno je mjesto prati dva puta. Prvo operite vodom i sapunom i pustite da se osuši. Zatim temeljito očistite mjesto alkoholnom maramicom i pustite da se osuši.
 • Uklonite ostatke ljepila. Dobro je poznato da nakon skidanja dotrajalog senzora može ostati na koži malo starog ljepila, stoga je važno da se mjesto očisti od ostataka ljepila. Razmislite o sredstvima za uklanjanje ljepila.
 • Budite oprezni s proizvodima koje koristite na koži. Sprej protiv znojenja može pomoći u prianjanju, ali dezodorans možda nije toliko dobar jer sadrži dodatne kemikalije koje mogu iritirati kožu.
 • Ostavite mjesto bez proizvoda na koži. Tijekom korištenja raznih hidratantnih proizvoda važno je ostaviti neka mjesta bez takvih proizvoda kako bi se CGM senzor čvrsto zalijepio. Inače, kemikalije ljepila mogu ugroziti točnost vaših mjerenja glukoze.

DODATNA ZAŠTITA SENZORA

Potporno kućište senzora trebalo bi biti čvrsto zalijepljeno na Vašoj koži pomoću vlastitog ljepila. Međutim, kako bi potporno kućište senzora prianjalo dobro uz kožu tijekom dnevnih aktivnosti, sporta ili primjerice kupanja u moru, preporuka je da upotrijebite dodatnu zaštitu. Možete koristiti samoljepljivu fiksacijsku traku ili pak ljepilo u maramici za dodatnu potporu.

MEFIX medicinska samoljepljiva traka

Kako bi imali redovnu zaštitu senzora bez dodatnog troška, Bauerfeind Medtrum CGM korisnicima  isporučuje Mefix medicinsku fiksacijsku traku u roli (2,5 m dužine i 10 cm širine). Na ovaj način možete izraditi do 23 fiksacijska flastera što je dostatno za tromjesečnu zaštitu CGM senzora (uz zamjenu zaštitnog flastera svaka 3-4 dana).

Lijepite Mefix traku isključivo preko bijele ljepljive podloge senzora, sa svih strana radi ravnomjerne potpore. NE LIJEPITE traku preko odašiljača ili plastičnih dijelova potpornog kućišta. To može uzrokovati kondenzaciju vodene pare ispod zalijepljene trake i stvoriti nepovoljne uvjete za rad odašiljača.

Za one kojima besplatna Mefix zaštita neće biti dostatna omogućili smo kupovinu Skin Tac maramica sa snažnim ljepilom ili pak kupovinu vrhunskih RockTape kinezioloških traka.

SKIN TAC ljepilo u maramici

Ljepljive maramice Skin Tac stvorene su za pomoć u prianjanju medicinskih proizvoda za kožu, a osim toga pružaju učinkovitu prepreku između vaše kože i obloga čime ovaj proizvod stvara barijeru tj zaštitni sloj koji sprječava kontakt s kožom. Ove ljepljive maramice za kožu može koristiti bilo tko, jer su hipoalergene i ne sadrže lateks.

https://bauerfeind.hr/ljepljive-maramice-skin-tac-proizvod-1160/

ROCKTAPE kineziološka samoljepljiva traka

ROCKTAPE je najbolja kineziološka traka na svijetu koja se odlikuje čvršćim tkanjem i gotovo dvostrukom elastičnošću u usporedbi s uobičajenim kineziološkim trakama. Osim toga RockTape se odlikuje jačim ljepilom, a u ponudi su 3 različite formulacije ljepila:

 1. Gentle Adhesive
 2. Standard Adhesive
 3. Extra Sticky Adhesive

RockTape H20  (Extra Sticky Adhesive)

ROCKTAPE H2O ima poboljšano ljepilo i prikladan je ako boravite u vlažnom okruženju, ako se obilno znojite ili ste plivač ili surfer i provodite duža razdoblja u vodi. Ova je traka u začetku razvijena za vaterpolo kao kontaktni vodeni sport zbog čega je odlikuje vrhunska izdržljivost.

https://bauerfeind.hr/rocktape-h20-rola-5cm-x-5m-proizvod-1161/

RockTape RX  (Gentle Adhesive)

RockTape Rx sadrži 7% manje ljepila od standardne RockTape trake i dizajnirana je da bude mekša i nježnija na koži. Rocktape RX idealna je za manje aktivne pacijente i one s osjetljivom kožom, posebno za malu djecu.

https://bauerfeind.hr/rocktape-rx-rola-5cm-x-5m-proizvod-1159/

RockTape Wide (Standard Adhesive)

Jedinstveno ljepilo Rock Tape omogućuje mu dulje zadržavanje, čak i pod najtežim uvjetima. Široka kineziološka traka (10 cm) idealna je za sportske aktivnosti.

https://bauerfeind.hr/rocktape-mini-big-daddy-rola-10cm-x-5m-proizvod-1158/

Za Medtrum TouchCare SLIM CGM odobrena su sljedeća mjesta na tijelu za postavljanje senzora:

 • stražnja strana nadlaktice
 • trbuh
 • donji dio leđa
 • stražnjica

Na sljedećoj slici prikazana su najpogodnija mjesta (osjenčano) za umetanje senzora.

PRIPREMITE MJESTO UMETANJA SENZORA

 1. Temeljito operite ruke sapunom i vodom te ih pustite da se osuše prije otvaranja ambalaže senzora i rukovanja senzorom.
 2. Prebrišite odabrano mjesto umetanja izopropilnim alkoholom i pričekajte da se mjesto osuši . Ovaj postupak pomaže pri sprječavanju infekcije. NEMOJTE umetati senzor dok se očišćeno mjesto ne osuši. Na taj će se način ljepljiva površina bolje primiti. Nakon otvaranja ambalaže, izbjegavajte dodirivanje bilo koje površine senzora koja će doći u dodir s tijelom, odnosno ljepljive površine.
 3. Ako postavljate senzor na trbuh ili donji dio leđa, postavite senzor vodoravno na kožu.
 4. Ako postavljate senzor na gornji dio ruke, postavite senzor okomito.
 5. Pobrinite se da potporno kućište senzora ostane čvrsto zalijepljeno tako što ćete kliznuti prstima po rubovima ljepljive podloge i provjerite ima li mjesta na kojima se podloga nije dobro zalijepila za kožu.

SAVJETI:

 • za pouzdan rad senzora vrlo je važno da senzor postavite na područje s dovoljno potkožnog masnog tkiva (barem 5 mm debljine). Uhvatite prstima područje kože na koje želite postaviti senzor i neka kožni nabor bude barem 1 cm debljine (u tom slučaju potkožno masno tkivo je barem 5 mm debljine).
 • mjesto za umetanje senzora neka bude glatka i ravna površina kože, koja takva ostaje tijekom dnevnih aktivnosti bez gužvanja i savijanja.
 • odaberite područje koje nećete pritisnuti tijekom spavanja
 • pri odabiru novog mjesta vodite se kružnim rasporedom. Čest odabir istog mjesta može uzrokovati teže zacjeljivanje kože na tom predjelu i može izazvati stvaranje ožiljaka ili iritaciju kože.

IZBJEGAVAJTE:

 • mjesta koja su ograničena odjećom, kao što je područje pojasa ili struka
 • zakrivljena ili kruta mjesta zbog mišića ili kosti
 • mjesta snažnih pokreta tijekom vježbanja
 • područja kože s ožiljcima, tetovažama ili iritacijama
 • područje unutar 5 cm oko pupka
 • izrazito dlakava područja kože
 • područje unutar 7,5 cm od mjesta infuzije inzulinske pumpe ili mjesta ručnog ubrizgavanja inzulina.

UPOZORENJE:

Neprikladan odabir i neodgovarajuća priprema mjesta mogu uzrokovati loše prianjanje senzora. Ako ljepljiva podloga koja pridržava senzor ne prianja dobro uz kožu senzor se može destabilizirati zbog čega bi mogli dobiti nepouzdane rezultate ili bi rezultati mogli izostati.

VIDEO DEMONSTRACIJA POSTAVLJANJA SENZORA

Znate li da sustav Medtrum TouchCare, pomoću alarma PREDIKCIJA VISOKE ILI NISKE GLUKOZE, može unaprijed upozoriti i predvidjeti, u rasponu od 5 do 30 minuta, da bi vaša razina glukoze mogla biti VISOKA ili NISKA?

Naprimjer, ako ciljani raspon glukoze postavite između 3,9 i 10,0 mmol/L te izaberete 30 minutni period predikcije tada se alarm PREDIKCIJA NISKE GLUKOZE može oglasiti i do 30 minuta prije no što vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom bude manja od 3,9 mmol/L, a alarm PREDIKCIJA VISOKE GLUKOZE može se oglasiti i do 30 minuta prije no što vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom premaši 10,0 mmol/L.

Zahvaljujući tome možete poduzeti korake prije nego što izađete iz vašeg ciljanog raspona glukoze i prevenirati visoke i niske vrijednosti glukoze te povećati svoje vrijeme provedeno u ciljanom rasponu glukoze (Time in Range, TIR). Osim toga prediktivnim alarmima moguće je kompenzirati i tzv. „lag time“ tj. kašnjenje glukoze izmjerene senzorom u odnosu na glukozu u krvi i tako ipak biti upozoreni na vrijeme.

Kako postaviti alarme PREDIKCIJA VISOKE/NISKE glukoze ?

 1. U izborniku aplikacije EasySense na zaslonu POSTAVKE (Settings) dodirnite CGM SUSTAV (CGM System). Ovdje možete uključiti opciju ALARMI GLUKOZE (Glucose Alerts), a zatim dodirniti opciju PREDIKCIJA VISOKE/NISKE GLUKOZE.
 • Nakon što uključite opciju PREDIKCIJA VISOKE/NISKE glukoza morate izabrati vrijeme predikcije. Možete postaviti vrijeme između 5 minuta i 30 minuta u koracima od 5 minuta.

Predikcija niske vrijednosti glukoze (Low Predicted)

Zadana postavka je „isključeno“. Nakon što uključite opciju predikcije niske vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu donju graničnu vrijednost. Možete postaviti vrijeme između 5 minuta i 30 minuta u koracima od 5 minuta.

Predikcija visoke vrijednosti glukoze (High Predicted)

Zadana postavka je „isključeno“. Nakon što uključite opciju predikcije visoke vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu gornju graničnu vrijednost. Možete postaviti vrijeme između 5 minuta i 30 minuta u koracima od 5 minuta.

Što učiniti kod oglašavanja alarma predikcije visoke ili niske glukoze:

ALARMPORUKARADNJA
HIGH PREDICTED / PREDIKCIJA VISOKE VRIJEDNOSTIVrijednost glukoze izmjerene senzorom približava se gornjoj graničnoj vrijednosti.Provjerite vrijednost glukoze u krvi i poduzmite mjere prema potrebi.
Nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.
LOW PREDICTED / PREDIKCIJA NISKE VRIJEDNOSTIVrijednost glukoze izmjerene senzorom približava se donjoj graničnoj vrijednosti.Provjerite vrijednost glukoze u krvi i poduzmite mjere prema potrebi.
Nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.

Uz sustav Medtrum TouchCare Slim CGM možete u realnom vremenu, bez skeniranja, pratiti svoju razinu glukoze u senzoru pomoću kompatibilnog mobilnog uređaja.

Osim toga postavljanjem ciljnog raspona glukoze te upozorenja o niskoj (LOW) i visokoj (HIGH) razini glukoze dobiti ćete upozorenje (zvučno i /ili vibracijski) ako dosegnete gornju ili donju graničnu vrijednost ciljnog raspona glukoze.

Naprimjer, ciljni raspon glukoze možete postaviti u rasponu od 3,9 do 10,0 mmol/L. Ukoliko izaberete ovaj ciljni raspon tada će se alarm NISKA GLUKOZA (LOW) oglasiti ukoliko je vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom manja od 3,9 mmol/L, a alarm VISOKA GLUKOZA (HIGH) oglasiti će se ukoliko vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom premaši 10,0 mmol/L.

Treba razlikovati alarm NISKA GLUKOZA od alarma HIPO/HYPO (hipoglikemijski prag).

Alarm HIPO/HYPO (Hipoglikemijski prag) jest upozorenje koje je tvornički postavljeno na vrijednost 3,1 mmol/L i ne možete mijenjati ovu vrijednost niti uključiti/isključiti ovaj alarm. Aplikacija će se oglasiti alarmom kada je vaša razina glukoze ispod 3,1 mmol/L čak i ako je zvuk isključen.

Kako postaviti alarme VISOKA/NISKA glukoza ?

Tvornička postavka alarma glukoze jest „isključeno“. Ukoliko želite uključiti alarme glukoze učinite sljedeće:

 • U izborniku aplikacije EasySense na zaslonu POSTAVKE (Settings) dodirnite OPĆE POSTAVKE (General Settings). Ovdje možete uključiti/isključiti ZVUK (Audio) i VIBRACIJA (Vibrate), postaviti vrijeme odgode od 10 minuta do 3 sata (vrijeme odgode je vrijeme između ponovljenih upozorenja). Odaberite vrstu tona pod ALERT TONES (TONOVI).
 • U izborniku aplikacije EasySense na zaslonu POSTAVKE (Settings) dodirnite CGM SUSTAV (CGM System). Ovdje možete uključiti opciju ALARMI GLUKOZE (Glucose Alerts), a zatim dodirniti opciju VISOKO/NISKO (High/Low). Nakon što uključite opciju VISOKA/NISKA glukoza (High/Low Glucose) morate postaviti i gonju i donju granicu ciljnog raspona glukoze (High/Low Limit). Naprimjer, donju graničnu vrijednost postavite na 3,9 mmol/L , a gornju na 10,0 mmol/L.

Možete postaviti samo jedan ciljni raspon glukoze za cijeli dan, ali ukoliko želite možete postaviti i različite ciljne raspone za pojedine dijelove dana. Naprimjer, možete postaviti dva različita ciljna raspona glukoze, jedan tijekom spavanja (npr. 4,2-13,9 mmol/L) i drugi za razdoblje dok ste budni (npr. 3,9-10 mmol/L). Ukupno možete postaviti do osam različitih ciljnih raspona glukoze u jednom danu.

Ukoliko postavite više ciljnih raspona glukoze onda najviša gornja granična vrijednost i najniža donja granična vrijednost među svim vremenskim segmentima upotrebljavaju se za određivanje visoke vrijednosti glukoze, ciljne vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze na zaslonu STATISTIKA  u izvještajima Dnevni izvještaj senzora i Analiza trendova.

ALARMPORUKARADNJA
HIGH GLUCOSE / VISOKA VRIJEDNOST GLUKOZEVrijednost glukoze izmjerene senzorom je iznad gornje granične vrijednosti.Provjerite vrijednost glukoze u krvi i poduzmite mjere prema potrebi. Nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.
LOW GLUCOSE / NISKA VRIJEDNOST GLUKOZEVrijednost glukoze izmjerene senzorom je ispod donje granične vrijednosti.Provjerite vrijednost glukoze u krvi i poduzmite mjere prema potrebi. Nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.
BELOW 3.1 mmol/L / VRIJEDNOST ISPOD 3,1 mmol/lVrijednost glukoze izmjerene senzorom je ispod 3,1 mmol/L.  Poduzmite mjere prema potrebi.Provjerite vrijednost glukoze u krvi i poduzmite mjere prema potrebi. Nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.

Upozorenje: kada se pojavi upozorenje BELOW 3.1 mmol/L VRIJEDNOST ISPOD 3,1 mmol/L aplikacija će se oglasiti alarmom čak i ako je zvuk isključen.

Medtrum CGM koristi Bluetooth tehnologiju za povezivanje s vašim pametnim telefonom do udaljenosti od 10 metara.

Bluetooth tehnologija je jedna od bežičnih kratkodometnih radiofrekvencijskih (RF) komunikacijskih tehnologija koja kao prijenosni medij koristi radiovalove na frekvencijama između 2.4 i 2.485 GHz. Taj frekvencijski spektar dio je ISM (Industral, Scientific and Medical) spektra otvorenog za različite primjene u industriji, znanosti i medicini.

Medtrum-CGM-let-avionom-05

Širenje radiovalova može biti otežano pri nailasku na prepreke

Zidovi, zgrade i drveća mogu prigušiti širenje radiovalova, ali uzrok smetnji mogu biti i atmosferske prilike za lošeg vremena kada kvaliteta signala može biti narušena.

Bežične mreže su također osjetljive na interferenciju radiovalova. Takve smetnje se javljaju na mjestu preklapanja dva ili više valova koji se nalaze u istom frekvencijskom području.

Mogući uzrok interferencija mogu biti:

 • WLAN mreže koje se nalaze u blizini (npr. Wi-Fi)
 • razni elektronički uređaji koji rade na frekvencijskom području od 2.4 GHz :
  • uređaji koji za komunikaciju koriste bluetooth (npr. bežične slušalice)
  • kućni bežični telefoni koji rade na frekvenciji od 2.4 GHz
  • bežične kamere
  • neki tipovi LCD monitora
  • satelitski tanjuri
  • nezaštićeni kablovi
  • radari
  • mikrovalne paćnice za vrijeme rada
  • bežični USB (WirelessUSB)
  • ZigBee uređaji u bežičnim prekidačima, senzorskim uređajima, daljinskim upravljačima za garažu i sl.

Ovisno o tome gdje su uređaji postavljeni i kako se koriste moguće su veće ili manje interferencije.

Uobičajeni potrošački elektronički uređaji koji odašilju energiju u istom frekvencijskom pojasu kojim se koristi i odašiljač TouchCare® mogu spriječiti komunikaciju između odašiljača (transmitera) i prijamnika. U tim situacijama podaci o glukozi možda se neće prikazivati na zaslonu vašeg pametnog telefona svake 2 minute kao što je predviđeno. Ovo može dovesti do propuštanja nekog upozorenja ili pak alarma glukoze zbog čega je važno utvrditi postojanje eventualnih interferencija u vašem okruženju.

Važno je znati da ova smetnja, međutim, ne uzrokuje slanje neispravnih podataka i ne uzrokuje štetu na vašem uređaju. Medtrum odašiljač posjeduje vlastitu memoriju u kojoj pohranjuje sve rezultate glukoze izmjerene senzorom (posljednjih 14 dana). Nakon što se Bluetooth veza ponovo uspostavi, svi propušteni rezultati glukoze biti će poslani s Medtrum odašiljača na pametni telefon.

Prijenosna radiokomunikacijska oprema mora se upotrebljavati na odaljenosti od najmanje 30 cm od odašiljača TouchCare®. U suprotnom, može doći do slabljenja radnih značajki odašiljača.

Također i odašiljač TouchCare® može proizvesti, upotrebljavati i odašiljati energiju radijske frekvencije i može uzrokovati štetne smetnje za radiokomunikaciju. Nema jamstava da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako primijetite da odašiljač TouchCare® uzrokuje štetne smetnje za radijski ili televizijski prijem, možete pokušati otkloniti smetnje uporabom jednog od sljedećih postupaka:

           • pomaknite ili premjestite odašiljač TouchCare®

           • povećajte udaljenost između odašiljača TouchCare® i drugog uređaja koji uzrokuje ili ima smetnje.

Okruženje visokog napona

Odašiljač TouchCare® nije namijenjen uporabi u okruženju visokog napona, magnetskom polju visokog intenziteta u kojem je intenzitet ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJI visok.

Medtrum-CGM-let-avionom-06

Internetska stranica Medtrum EasyView omogućava prikaz (monitor) podataka u stvarnom vremenu sustava za kontinuirano praćenje razine glukoze (CGM), a za korisnike Medtrum inzulinske pumpe i prethodno učitane podatke inzulinske pumpe. Također ova internet stranica omogućuje analizu podataka u 8 izvještaja (reports) s mogućnošću brzog ispisa (quick print). Ako je vaš račun povezan s računom pružatelja zdravstvenih usluga te su oni unijeli vašu zdravstvenu dokumentaciju (records) na internetsku stranicu Medtrum EasyView, istu možete vidjeti ovdje.

Idite na sljedeću internetsku stranicu: https://easyview.medtrum.eu

Ako ste već korisnik Medtrum CGM sustava onda ste već registrirali račun na mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense te se možete odmah prijaviti s istim korisničkim podacima:

Nakon prijave, vidjet ćete zaslon sa sljedećim izbornikom:

Settings (Postavke)

U ovom podizborniku možete podesiti postavke izvještaja:

 • Možete uključiti ili isključiti upozorenja. Ako je ova stavka uključena, evidencija upozorenja i alarma bit će prikazana u izvještajima.
 • Postavite ciljni raspon glukoze (Glucose Target Range) za cijeli dan koji će biti upotrijebljen u sljedećim grafikonima: Kontrolnoj ploči, Dnevnom sažetku, Pregledu po danima, Preklapanju senzora, Analizi kretanja te Dnevniku.
 • Postavite vremenska razdoblja (Time Period) doručka, ručka, večere i noćnoga vremena, koja će biti upotrijebljena u grafikonima Pregled po danima i Dnevniku.


Monitor (Nadzor)

Podizbornik Monitor prati vaše podatke. Ako se koristite CGM senzorom za mjerenje glukoze i ako vaša aplikacija ima pristup internetu vidjet ćete podatke o senzoru u stvarnom vremenu

 • vrijeme u kojemu je posljednja očitana vrijednost senzora poslana u oblak
 • serijski broj odašiljača kojim se trenutno koristite
 • status senzora
 • preostali vijek trajanja senzora
 • posljednja očitana vrijednost senzora koju je aplikacija zaprimila putem Bluetooth uređaja
 • vijek trajanja baterije odašiljača
 • krivulju senzora za mjerenje glukoze u krvi
 • evidenciju kalibracija
 • oznaku početka uporabe novog senzora
 • periode zagrijavanja i
 • oznake upozorenja.


Reports (Izvještaji)

Ako se koristite EasySense® sustavom za kontinuirano praćenje razine glukoze (CGM), analizu podataka senzora možete pronaći u 8 izvještaja: Dashboard (Kontrolna ploča), Daily Summary (Dnevni sažetak), Day by Day Overview (Pregled po danima), Sensor Overlay (Preklapanje senzora), Trend Analysis (Analiza trendova), Events (Događaji), Logbook (Dnevnik) i Device Settings Review (Pregled postavki uređaja).


IZVJEŠTAJ Dashboard (Kontrolna ploča)

Izvještaj kontrolne ploče upotrebljava se za pregled statistike očitanih vrijednosti sustava za kontinuirano praćenje razine glukoze (CGM) i isporuke inzulinske pumpe.

Prvi dio izvještaja pokazuje sveukupnu statistiku glukoze: prosječnu GUK (razinu glukoze u krvi), očitane vrijednosti sustava za kontinuirano praćenje razine glukoze (CGM) te procijenjenu vrijednost hemoglobina A1C na temelju vrijednosti senzora za mjerenje glukoze u krvi (SG). Ukoliko koristite i Medtrum inzulinsku pumpu pronaći ćete i vašu dnevnu isporuku inzulina, unos ugljikohidrata, vrijeme vježbanja te standardnu devijaciju (SD) i broj unosa (#).

Drugi dio prikazuje izvještaj u postotcima, u kojemu možete vidjeti distribuciju senzora za mjerenje glukoze u krvi (SG) u određenim vremenskim točkama dana tijekom odabranih dana.

Treći dio izvještaja uključuje detaljnu statistiku isporuke glukoze i inzulina. Isporuku glukoze i inzulina u određenim danima možete vidjeti i u kružnom dijagramu.


IZVJEŠTAJ Daily Summary (Dnevni sažetak)

Ovaj izvještaj prikazuje krivulju senzora za mjerenje glukoze u krvi, kalibracijske oznake, brzine bazalnog inzulina, doze bolusa, upozorenja, evidencije o unosu ugljikohidrata te evidenciju o vježbanju tijekom odabranoga dana.


IZVJEŠTAJ Day by Day Overview (Pregled po danima)

Ovaj izvještaj prikazuje očitanja mjerene glukoze u krvi, krivulje senzora za mjerenje glukoze u krvi, krivulje isporuke inzulina te unos ugljikohidrata tijekom 7 ili 14 dana.IZVJEŠTAJ Sensor Overlay (Preklapanje senzora)

Ovaj izvještaj prikazuje preklapanje podataka senzora i vrijednosti izmjerene glukoze u krvi tijekom određenog broja dana (maksimalno 7 dana) prije odabranoga datuma. Sve krivulje senzora za mjerenje glukoze u krvi i vrijednosti izmjerene glukoze u krvi prikazani su u grafu preklapanja kako biste lako mogli uočiti uzorak razina glukoza tijekom određenog perioda. Ako graf ispišete, vidjet ćete i dnevnu srednju vrijednost senzora za mjerenje glukoze u krvi, maksimalnu vrijednost senzora za mjerenje glukoze u krvi, minimalnu vrijednost senzora za mjerenje glukoze u krvi te broj hipoglikemičnih epizoda.


IZVJEŠTAJ Trend Analysis (Analiza trendova)

Ovaj prozor prikazuje distribuciju očitanih vrijednosti senzora, distribuciju mjerene glukoze u krvi te postotke bazalnog inzulina i bolusa tijekom odabranoga broja dana (maksimalno 90 dana).


IZVJEŠTAJ Events (Događaji)

Ovdje možete vidjeti i događaje zabilježene na aplikacijama EasyTouch/EasySense i događaje zabilježene na uređaju PDM Medtrum inzulinske pumpe ako ste podatke s uređaja PDM učitali na oblak.


IZVJEŠTAJ Logbook (Dnevnik)

Ovaj izvještaj prikazuje vrijednosti mjerene glukoze u krvi, doze bolusa, status pumpe i druge događaje za svaki sat odabranoga perioda.


IZVJEŠTAJ Device Settings Review (Pregled postavki uređaja)

Ovaj zaslon prikazuje postavke sustava za kontinuirano praćenje razine glukoze (CGM), postavke pumpe te postavke uređaja PDM tijekom odabranoga dana.


Quick Print (Brzi ispis)

Na plavoj traci kliknite na stavku Quick Print („Brzi ispis“) da bi se prikazao zaslon za brzi ispis.

Na ovom zaslonu možete brzo ispisati različite izvještaje: odaberite trajanje, datum početka, datum završetka i dane koje želite vidjeti, označite izvještaje koje želite ispisati te kliknite na stavku Create Report („Stvori izvještaj“) da biste ih sve ispisali.

Znate li da možete pratite vaše vrijeme ispod (TBR), unutar (TIR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljnih vrijednost glukoze, osim za pojedinačni odabrani dan (u DNEVNOM izvještaju senzora), također i za odabrani period: 7, 30 i 90 dana (Analiza trenda).

Nakon što ste postavili donju i gornju granicu ciljnog raspona glukoze u izborniku postavki, dodirnite Statistika (Statistics) na glavnom izborniku kako biste pristupili zaslonu Dnevni izvještaj senzora (Daily Sensor Report). Prelazeći prstom lijevo možete vidjeti i izvješće Analiza trendova (Trend Analysis).

Ovaj zaslon prikazuje raspodjelu očitanja senzora unutar određenog broja dana (7, 30 ili 90) prije zadanog datuma koji se može promijeniti dodirom na i odabirom dana ili dodirom na / za pomicanje natrag/naprijed.

Nakon što dodirnete stupac, u sivom tekstualnom okviru prikazat će se postotci visoke vrijednosti, ciljne vrijednosti i niske vrijednosti glukoze i broj hipoglikemijskih epizoda:

Visoko (High): postotak visoke vrijednosti glukoze izmjerene senzorom (TAR) iznad gornje granične vrijednosti ciljnog raspona SG-a

Ciljano (Target): postotak ciljne vrijednosti glukoze izmjerene senzorom (TIR) unutar ciljnog raspona koji je postavio korisnik

Nisko (Low): postotak niske vrijednosti glukoze izmjerene senzorom (TBR) ispod donje granične vrijednosti ciljnog raspona SG-a)

Hipo (Hypo): broj epizoda hipoglikemije (ispod 3,1 mmol/L).

Zadana postavka je isključeno.

U izborniku aplikacije EasySense dodirnite General Settings (Opće postavke) na zaslonu Settings (Postavke) kako biste pristupili zaslonu General Settings (Opće postavke).

Ovdje možete uključiti/isključiti Audio (Zvuk) i Vibrate (Vibracija), postaviti vrijeme odgode od 10 minuta do 3 sata. Vrijeme odgode je vrijeme između ponovljenih upozorenja.

Visoka glukoza 01

Upozorenje: preporučujemo Vam da uključite opcije Audio (Zvuk) i Vibrate (Vibracija). Ako isključite obje opcije, možda ćete propustiti upozorenje.

Nakon što uključite funkciju upozorenja, možete pogledati sljedeći popis postavki upozorenja.

Visoka glukoza 02

1. High/Low (Visoka/Niska vrijednost):
zadana postavka opcija visoke vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze jest isključeno. Nakon što uključite opciju High Glucose (Visoka vrijednost glukoze) možete postaviti do osam gornjih graničnih vrijednosti tijekom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrijednost glukoze iznad postavljene gornje granične vrijednosti (High Limit). Nakon što uključite Low Glucose (Niska vrijednost glukoze), možete postaviti do osam donjih graničnih vrijednosti tijekom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrijednost glukoze ispod postavljene donje granične vrijednosti (Low Limit).

Najviša gornja granična vrijednost i najniža donja granična vrijednost među svim vremenskim segmentima upotrebljavaju se za određivanje visoke vrijednosti glukoze, ciljne vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze na zaslonu Trend Analysis (Analiza trendova). Zaslon Statistics  (Statistika) sadrži više informacija.

2. High Predicted (Predikcija visoke vrijednosti):
Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju predikcije visoke vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu gornju graničnu vrijednost. Možete postaviti vrijeme između 5 minuta i 30 minuta u koracima od 5 minuta.

3. Low Predicted (Predikcija niske vrijednosti):
Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju predikcije niske vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu donju graničnu vrijednost. Možete postaviti vrijeme između 5 minuta i 30 minuta u koracima od 5 minuta.

4. Rapid Rise (Nagli porast vrijednosti):
Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju naglog porasta vrijednosti glukoze i postavite graničnu vrijednost brzine porasta, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze raste brže od postavljene granične vrijednosti brzine porasta. Graničnu vrijednost brzine porasta možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min, u koracima od 0,005 mmol/L/min.

5. Rapid Fall (Nagli pad vrijednosti):
Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju naglog pada vrijednosti glukoze i postavite graničnu vrijednost brzine pada, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze pada brže od postavljene granične vrijednosti brzine pada. Graničnu vrijednost brzine porasta možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min, u koracima od 0,005 mmol/L/min.

6. HIPO/HYPO (Hipoglikemijski prag):
Ovo upozorenje je tvornički postavljeno na vrijednost 3,1 mmol/L i ne možete mijenjati ovu vrijednost. Aplikacija će se oglasiti alarmom kada je vaša razina glukoze ispod 3,1 mmol/L čak i ako je zvuk isključen.

Visoka glukoza
Visoka glukoza 03

Izdvajamo tri najvažnija detalja koji čine ovaj sustav naprednijom generacijom u kontinuiranom mjerenju glukoze u odnosu na Medtrum EasySense S7 CGM:

1. VELIČINA

TouchCare Slim CGM sustav je lakši (26%) i tanji (40%) od S7 EasySense CGM sustava. Usporedba dimenzija:

Dužina (mm)Širina (mm)Debljina (mm)Masa (g)
S736,119,412,04,80
Slim36,119,47,23,57
Razlika00-4,8-1,23
Razlika (%)0%0%-40%-26%

2. PUNJIVI TRANSMITER (ODAŠILJAČ)

Za razliku od S7 EasySense transmitera koji koristi primarnu bateriju, TouchCare Slim transmiter koristi punjivu bateriju (akumulator) koja omogućuje da se po ispražnjenju transmiter može ponovno napuniti uz pomoć priloženog USB punjača. Na taj način punjivi TouchCare Slim transmiter (jamstvo 1 godina) mijenja 4 nepunjiva S7 EasySense transmitera (jamstvo 3 mjeseca).

Zbog svog minimalnog memorijskog efekta, transmiter se može početi puniti i prazniti u bilo kojem stanju napunjenosti bez da sama baterija trajno izgubi nešto od svoga kapaciteta. A tu je još i dugotrajnost zbog čega baterija može preživjeti veliki broj potpunih ciklusa (od potpuno prazne do potpuno pune.

Obzirom da elektronički proizvodi sadrže široki spektar materijala i komponenti, uključujući neke koji su označeni kao opasne tvari, uporabom transmitera s nepunjivom baterijom smanjuje se broj odbačenih baterija koje mogu izazvati trajne posljedice na budućnost očuvanja okoliša.

Upotrebom transmitera s punjivom baterijom ispunjava se cilj smanjenja količine opasnih tvari odbačenih u okoliš i povećava mogućnost recikliranja otpadnih baterija.

3. MOGUĆNOST POVEZIVANJA S INZULINSKOM PUMPOM (SAP, Sensor Augmented Pump)

TouchCare Slim CGM sustav može se koristiti na dva načina.

 1. Prvi način jest kao samostalni „standalone“ CGM sustav koji se povezuje s aplikacijom pametnih uređaja. Po toj mogućnosti TouchCare Slim CGM sustav identičan je S7 EasySense CGM sustavu i oba se povezuju s EasySense mobilnom aplikacijom pametnih telefona.
 2. Drugi način (opcijski) rada TouchCare Slim CGM sustava jest bez aplikacije pametnog telefona EasySense. Umjesto prikaza vrijednosti glukoze na pametnom telefonu sustav se povezuje s Medtrum inzulinskom pumpom (A7+ TouchCare System) i vrijednosti glukoze prikazuje na zaslonu Medtrum PDM-a (Personal Diabetes Manager) tj malog elektroničkog uređaja koji upravlja radom „Patch“ inzulinske pumpe. Na ovaj način TouchCare Slim CGM sustav postaje integrirani dio inzulinske pumpe na temelju čijih rezultata glukoze inzulinska pumpa prilagođava lučenje inzulina (SAP, Sensor Augmented Pump). Ključna osobina jest prevencija nastanka hipoglikemije uzrokovane neprekinutim lučenjem inzulina iz inzulinske pumpe. Ovi sigurnosni mehanizmi naziva LGS (Low Glucose Suspend, obustava lučenja inzulina iz inzulinske pumpe kod niskih vrijednosti glukoze) i PLGS (Predictive Low Glucose Suspend, obustava lučenja inzulina iz pumpe kod predikcije niskih vrijednosti glukoze). Ova dva sjajna preventivna sigurnosna mehanizma ne bi bila moguća bez TouchCare Slim CGM sustava.

Kontinuirano praćenje glukoze (CGM, prema engl. Continuous Glucosae Monitoring) znači neprekinuto i automatsko mjerenje i bilježenje glikemije tijekom 24 sata. Uređaji za izvedbu CMG pružaju mogućnost uvida u koncentraciju glukoze u danom trenutku, a dodatno omogućuju retrogradni uvid u trendove koncentracije izmjene glikemije tokom dana i noći, u ovisnosti o fizičkoj aktivnosti, kalorijskoj i nutritivnoj kvaliteti hrane. Takav oblik praćenja koncentracije glukoze u stvarnim vremenskim okvirima može doprinijeti oboljelima od šećerne bolesti ispravnijem prosuđivanju u postupanju s ciljem postizanja uravnotežene koncentracije glukoze u stvarnom vremenu prilagođavanjem farmakoterapije (najčešće inzulinske), fizičke aktivnosti i prehrane. Zdravstvene tehnologije koje omogućuju CGM uključuju medicinske proizvode za kontinurano praćenje glukoze u stvarnom vremenu (engl. real-time CGM, rtCGM) te medicinske proizvode za tzv. “flash” praćenje glukoze odnosno praćenje glukoze skeniranjem senzora pomoću čitača (engl. Flash Glucose Monitoring, FGM).

Svaki uređaj za CGM počiva na tri osnovne komponente: senzora, odašiljača i monitora (Slika 1.). Senzor je osnova rada svih uređaja za CGM. Senzor je umetnut pod kožu u međustaničnu tekućinu gdje mjeri glikemiju svakih nekoliko jedinica vremena: svaku ili svakih nekoliko minuta. Odašiljač bežično šalje informacije na monitor. Monitor može biti dio inzulinske pumpe ili zaseban uređaj veličine prosječnog mobilnog uređaja, dok neki odašiljači šalju podatke izravno na pametni telefon ili računalo. U danas dostupnoj literaturi može se naći nekoliko različitih naziva koji ujedno kategoriziraju i razlikuju CGM uređaje. Flash CGM uređaj opisan je kao potpuno zaseban entitet u odnosu na rtCGM sustav i definiran prijelaznom tehnologijom između tradicionalnog mjerača glukoze u krvi i kontinuiranog sustava za mjerenje glukoze, ili kao poseban oblik tj. podskupina CGM sustava ili intermitentnog CGM sustva (iCGM). Temeljna razlika između FGM i rtCGM nalazi se u činjenici da za razliku od rtCGM uređaja, FCGM prikazuje koncentraciju glukoze u međustaničnoj tekućini na ekranu čitača ili pametnog telefona samo u trenutku kada se aktivno skenira, a odašiljač zadržava memoriju glikemije određeni period unutar dana (prema FGCM na našem tržištu to je vremenski okvir od 8 sati), a ukoliko korisnik nije u tom intervalu skenirao senzor, podatci se nepovratno gube.

Većinu senzora postavlja bolesnik sam pomoću aplikatora/insertera na potkožno tkivo na stražnjoj strani nadlaktice, abdominalne stijenke ili gornjeg dijela gluteusa, a postoje i senzori koje sukladno uputama postavlja liječnik. Zavisno o modelu uređaja i proizvođaču, senzori se mijenjaju svakih 3-7 odnosno 14 dana.

Slika 1. Vrste uređaja za CGM

Desno je shematski prikazan Flash CGM uređaj i sastavnice: senzor na nadlaktici koji je u datom trenutku upravo skeniran čitačem te je rezultat prikazan na monitoru čitača. Lijevo na slici shematski je prikazan sustav rtCGM uređaja i njegove tri sastavnice: senzor umetnut subkutano na trbuhu, transmiter koji prenosi signal na monitor, u ovom slučaju na inzulinskoj pumpi.

U svrhu ispravnijeg, racionalnijeg i posljedično učinkovitijeg korištenja CGM uređaja, korisnik treba imati dovoljno razvijenih znanja i vještina o načinu i mogućnostima samoregulacije glikemije, značajkama i mogućnostima koje CGM pruža te se o istome redovito savjetovati sa nadležnim liječnikom sekundarne i viših razina zdravstvene skrbi koji su dostatno educirani u ovom području. Navodi se također i da je potrebno imati uredno razvijen ili očuvan osjet vida i/ili sluha kako bi se prepoznalo upozorenja uređaja, a da li je i koje od istih uistinu nužno za dobrobit ostvarenja korištenja pomagala ovisi o samom proizvođaču koji diktira izvedbene karakteristike, ali i zahtjeve prema krajnjem korisniku. Upozorenja se mogu aktivirati kada izmjerena koncentracija glukoze postane preniska ili previsoka a u odnosu na postavke korisnika. Monitori (nekada su to ujedno i odašiljači) omogućuju bilježenje obroka, fizičke aktivnosti i lijekova u CGM uređaju. Podatci se mogu preuzeti na računalo ili pametni telefon što olakšava interpretaciju grafičkih prikaza koncentracije glukoze.

Pojedini uređaji iz skupine rtCGM tehnološki su omogućeni i poslati informacije iz senzora na pametni telefon druge osobe. Ovu posebnost osobito cijene roditelji djece oboljele od šećerne bolesti tokom noći ili za vrijeme njihove razdvojenosti.

S obzirom na prirodu bolesti koja podrazumijeva fluktuacije glikemije u kojoj hipoglikemije predstavljaju veći rizik morbiditeta i mortaliteta, gotovo svi korisnici CGM uređaja (kojima je isti pokriven od strane zdrstvstvenog osiguranja) su oboljeli od tipa 1 šećerne bolesti na terapiji inzulinom u 4 ili više doza što uključuje i inzulinsku pumpu. Metaanalize randomiziranih kliničkih istraživanja (DIAMOND i GOLD studije) (1, 2) podupiru pretpostavku da upravo ovi bolesnici ostvaruju najveću dobit: bolju regulaciju procjenjenu glikranim hemoglobinom (HbA1c) uz manju učestalost hipoglikemija i posljedično bolju kvalitetu života.

Iako je razvidno da se puni učinak CGM uređaja može očekivati samo i jedino uz aktivno djelovanje korisnika uz dobru edukaciju i kontinuirano savjetovanje od strane pružatelja zdravstvene skrbi za napomenuti je da njihovo korištenje ne podrazumijeva odbacivanje klasičnog glukometra. Većina proizvođača nalaže potrebu za mjerenjem glikemije u kapilarnoj krvi i uspoređivanjem sa koncentracijom na monitoru CGM uređaja jednom do dva puta dnevno, kod niskih i visokih glikemija kao i prilikom promjene doza inzulina u terapiji.

CGM sustav (kontinuirano mjerenje glukoze) koji vas može  upozoriti na nagli rast i pad glukoze te   predviđene visoke i niske vrijednosti unaprijed.

BEZ BOCKANJA I BEZ SKENIRANJA

Uz sustav Medtrum TouchCare možete u realnom vremenu, bez skeniranja, pratiti svoju razinu glukoze u senzoru pomoću kompatibilnog mobilnog uređaja. Sustav mjeri glukozu svake 2 minute i pohranjuje 720 rezultata dnevno. Već kratak pogled na mobilni telefon reći će vam jeste li unutar ciljanog raspona te kreću li se vaše razine glukoze prema gore ili prema dolje. Nemate obavezu višestrukog dnevnog skeniranja.

BUDITE UPOZORENI UNAPRIJED

Osim toga postavljanjem upozorenja o niskoj i visokoj razini glukoze (zvučno i /ili vibracijski) dobiti ćete upozorenje ako se predviđa niska ili visoka razina ili se događa nagli rast ili pad glukoze.

Sustav Medtrum TouchCare pomoću napredne tehnologije predviđa kada razina prelazi u visoku ili nisku, u rasponu od 5 do 30 minuta unaprijed, tako da možete poduzeti korake prije nego što dođe do takvog stanja.

IZVJEŠTAJI NA DLANU

Pristupite izvještajima glukoze i otkrijte kako vaše svakodnevne aktivnosti utječu na vaše vrijednosti. Odaberite dnevni, 7-dnevni, 30-dnevni i 90-dnevni izveštaj o kretanju vaše glukoze i vremenu provedenom u ciljanom rasponu glukoze (TIR).

NISTE SAMI

Osim toga možete lako dijeliti svoje vrijednosti glukoze s obitelji ili prijateljima (neograničen broj pratitelja). Zahvaljujući „cloud“ tehnologiji (internet infrastruktura) pratitelji mogu, ma gdje god se nalazili,  dobiti sva upozorenja (ALARME) u realnom vremenu, a koja dobivate i vi na svom zaslonu pametnog telefona.

BUDITE POVEZANI S VAŠIM LIJEČNIKOM NA DALJINU

Vaš liječnik (npr. dijabetolog) može, uz vaše odobrenje, putem internet stranice EasyView, pratiti vaše vrijednosti glukoze u realnom vremenu, pristupiti izvještajima te poslati vam zapis na daljinu (preporuku bilo koje vrste) bez potrebe da vi printate ili šaljete izvještaje e-mailom. Povežite se i savjetujte se na daljinu.

KOME JE NAMIJENJENO?

Osobama od dvije godine starosti nadalje. Osobito onima koji su imali ponavljajuće hipoglikemije ili noćne hipoglikemije ili imaju manju sposobnost prepoznavanja  simptoma hipoglikemije.

Hipoglikemijski prag je postavljen tvornički na 3,1 mmol/L i biti ćete upozoreni kada vam glukoza padne ispod te vrijednosti čak i ako  vam je isključen zvuk na mobilnom uređaju. Istovremeno biti će upozoreni i vaši pratitelji (obitelj ili prijatelji).

KAKO SUSTAV KONTINUIRANO MJERI GLUKOZU?

Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze Medtrum radi sa senzorom koji mijenjate svakih 14 dana te punjivim odašiljačem kojeg koristite godinu dana od datuma nabave.

Integrirani jednokratni aplikator umeće senzor pod kožu, a vi ga nećete osjetiti tijekom nošenja.                              

Mali odašiljač priključen na senzor odašilje te podatke u vaš mobilni telefon putem Bluetooth veze svake 2 minute. Ne brinite, ukoliko je vaš mobilni telefon izvan Bluetooth dosega (10 metara bez prepreka) svi rezultati glukoze ostaju pohranjeni u odašiljaču i prenose se na mobilni uređaj kada on bude u Bluetooth dosegu.

KOMPATIBILNOST OPERATIVNOG SUSTAVA I TELEFONA S APLIKACIJOM EASYSENSE

Da biste koristili Medtrum TouchCare CGM sustav trebati će vam kompatibilan pametni telefon. Važno je da provjerite tablicu kompatibilnosti prije instaliranja novog OS-a ili nabavke novog telefona.

Kada se izda nova verzija operativnog sustava ili novi model pametnog telefona potrebno je određeno vrijeme da proizvođač izvrši testiranje. Proizvođač Medtrum periodično osvježava tablicu s novim modelima testiranih telefona, a njenu posljednju verziju uvijek možete pronaći na www.cgm.hr.

POVEŽITE CGM S INZULINSKOM PUMPOM

Medtrum TouchCare CGM je modularni sustav i može se, osim s pametnim telefonom (CGM „standalone“), povezati i s Medtrum TouchCare bezkateterskom („patch“) inzulinskom pumpum.. Zahvaljujući integraciji Medtrum TouchCare CGM i pumpe, Medtrum TouchCare inzulinska pumpa je prva na svijetu bezkateterska pumpa potpomognuta senzorom, s funkcijom obustave inzulina kod niskih vrijednosti glukoze ili kod predikcije (predviđanja unaprijed) niskih vrijednosti glukoze (LGS tj Low Glucose Suspend i PLGS tj Predictive Low Glucose Suspend).