Najčešća pitanja

Video poduka

Kako pronaći i kako dodati pacijenta

Kako pristupiti podacima o pacijentu

Kako pregledati podatke o pacijentu

Kako spremiti podatke o pacijentu kao PDF

Kako postaviti novi Nano senzor s kalibracijskim kodom

Dodatna zaštita za Nano senzor

Kako postaviti upozorenja za glukozu

Kako kalibrirati Nano senzor

Kako ukloniti Nano senzor

Kako aktivirati Nano Patch Pumpu

Kako podesiti obrazac Bazala 

Kako podesiti kalkulator Bolusa

Kako isporučiti korekcijski Bolus

Kako isporučiti Bolus za hranu

Kako isporučiti ručno izračunati Bolus

Kako promijeniti Bazalni obrazac

Kako postaviti privremenu Bazalnu dozu

Kako obustaviti isporuku inzulina

Kako nastaviti isporuku inzulina nakon obustave

Kako postaviti PLGS

Kako dodati Događaj

Kako ukloniti Nano patch pumpu

Kako postaviti Nano senzor

Dodatna zaštita za Nano senzor

Kako postaviti upozorenja na glukozu

Kako kalibrirati Nano senzor

Kako ukloniti Nano senzor

Početne postavke uređaja PDM

Kako aktivirati Nano Patch pumpu

Kako podesiti obrazac Bazala

Kako podesiti kalkulator Bolusa

Kako isporučiti korekcijski Bolus

Kako isporučiti Bolus za hranu

Kako isporučiti kombinirani Bolus

Kako isporučiti ručno izračunati Bolus

Kako promijeniti Bazalni obrazac

Kako postaviti privremenu Bazalnu dozu

Kako suspendirati isporuku inzulina

Kako nastaviti isporuku inzulina nakon suspenzije

Kako postaviti PLGS

Kako ukloniti Nano patch pumpu

Nano pumpa 200J upoznavanje

Nano pumpa animirani video

Kako dodati serijski broj odašiljača

Kako postaviti senzor na tijelo

Kako kalibrirati senzor

Kako ukloniti senzor s tijela