Alarmi, upozorenja i ciljne vrijednosti glukoze

Hoće li me obavijestiti alarm ukoliko budem bio izvan ciljanog raspona glukoze?

Dodirnite CGM System (Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze) na zaslonu Settings (Postavke) kako biste pristupili zaslonu CGM System (Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze). Glucose Alerts (Upozorenja glukoze): Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite funkciju upozorenja, možete pogledati sljedeći popis postavki upozorenja:

1. High/Low (Visoka/Niska vrijednost): Zadana postavka opcija visoke vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze jest isključeno. Nakon što uključite opciju High Glucose (Visoka vrijednost glukoze), možete postaviti do osam gornjih graničnih vrijednosti tijekom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrijednost glukoze iznad postavljene gornje granične vrijednosti (High Limit). Nakon što uključite opciju Low Glucose (Niska vrijednost glukoze), možete postaviti do osam donjih graničnih vrijednosti tijekom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrijednost glukoze ispod postavljene donje granične vrijednosti (Low Limit).

2. High Predicted (Predviđena visoka vrijednost): Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju predviđene visoke vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu gornju graničnu vrijednost. Duljinu vremenskog razdoblja možete postaviti od 5 do 30 minuta u koracima od 5 minuta.

3. Low Predicted (Predviđena niska vrijednost): Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju predviđene niske vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu donju graničnu vrijednost. Duljinu vremenskog razdoblja možete postaviti od 5 do 30 minuta u koracima od 5 minuta.

4. Rapid Rise (Nagli porast vrijednosti): Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju naglog porasta vrijednosti glukoze i postavite graničnu vrijednost brzine porasta, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze raste brže od postavljene granične vrijednosti brzine porasta. Graničnu vrijednost brzine porasta možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min (od 1,1 mg/dL/min do 5,0 mg/dL/min) u koracima od 0,005 mmol/L/min (0.1 mg/dL/min). 5. Rapid Fall (Nagli pad vrijednosti): Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju naglog pada vrijednosti glukoze i postavite graničnu vrijednost brzine pada, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze pada brže od postavljene granične vrijednosti brzine pada. Graničnu vrijednost brzine porasta možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min (od 1,1 mg/dL/min do 5,0 mg/dL/min) u koracima od 0,005 mmol/L/min (0.1 mg/dL/min).

PRETHODNO / SLJEDEĆE