Blog

Kako postaviti NANO CGM senzor na tijelo i povezati ga s PDM uređajem NANO inzulinske pumpe

Medtrum TouchCare® NANO A8 sustav za upravljanje inzulinom dostupan je na listi HZZO-a i to NANO bezkateterska pumpa na Dodatnoj, a NANO CGM na Osnovnoj listi HZZO-a.

Medtrum TouchCare® NANO CGM sustav najmanji je Real-time CGM na našem tržištu. Unosom kalibracijskog koda aktivira se tvornička kalibracija, a po potrebi senzor se naknadno može kalibrirati pomoću rezultata glukoze iz krvi.

NANO CGM ima unaprijeđeni sustav postavljanja senzora na tijelo kao i kraće vrijeme zagrijavanja (samo 1h).

CGM sustav sastoji se od senzora i transmitera. Senzor traje do 14 dana, a transmiter je punjiv (upotreba godinu dana).

Integracijom pumpe sa senzorom aktiviraju se napredne funkcije pumpe:

  • LOW/PREDICTIVE LOW GLUCOSE SUSPEND: obustava isporuke inzulina kod niske i predikcije niske glukoze
  • AUTO MODE (opcionalno): automatizirana isporuka inzulina tj pumpa samoprilagođava inzulin na osnovu podataka koje prikuplja od CGM senzora uz zaštitu od hipoglikemije i hiperglikemije (Auto Basal i Auto Correction Bolus).

Kako postaviti CGM na tijelo te povezati ga s PDM uređajem NANO inzulinske pumpe, pogledajte u video klipu na sljedećem linku: VIDEO

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

PRETHODNO / SLJEDEĆE