Postavljanje senzora na tijelo

Kako zamijeniti senzor za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi?

Vaš senzor omogućava očitanja razine glukoze do četrnaest dana. Vaša sesija senzora automatski će se prekinuti nakon isteka vijeka trajanja senzora i očitanja glukoze neće se prikazivati na Vašem pametnom uređaju. Potrebno je ukloniti senzor nakon isteka njegova vijeka trajanja.

Nježno odlijepite ljepljivu podlogu s Vaše kože jednim kontinuiranim pokretom kako biste uklonili senzor i odašiljač. Pritisnite dvije rebraste ručice s obje strane potpornog kućišta senzora i nježno izvucite odašiljač iz kućišta. Bacite potporno kućište senzora i ponovno upotrijebite odašiljač. NE bacajte svoj odašiljač nakon jedne uporabe. Odašiljač se može upotrebljavati do tri mjeseca. Ako zamjenjujete stari senzor novim, pobrinite se da Vaš odašiljač bude barem minutu odvojen od starog senzora prije nego ga spojite na novi senzor.

PRETHODNO / SLJEDEĆE