Blog

Medtrum TouchCare® Nano i mobilne aplikacije

Medtrum TouchCare® NANO A8 pumpom upravlja se potpuno pomoću malog PDM uređaja. Osim PDM-a nije vam potreban niti jedan drugi uređaj. Međutim na raspolaganju su vam i mobilne aplikacije tako da osim PDM-a možete upotrebljavati i pametni telefon.

Korisniku su dostupne dvije različite mobilne aplikacije: EasyTouch i EasyPatch.

Aplikacija EasyTouch

Ova aplikacija se koristi uz PDM uređaj. Dakle i dalje imate obvezu upravljanja pumpom pomoću PDM-a.

Podaci s PDM-a se automatski učitavaju na aplikaciju EasyTouch svake 2 minute.

Pametni telefon tada zrcali informacije s vašeg PDM-a. Prikazuje isporuku inzulina, status pumpe i CGM podatke na vašem pametnom telefonu, ali pumpom i dalje upravljate isključivo pomoću PDM-a. Aplikaciju EasyTouch možete koristiti odmah, od prvog dana, bez potrebnog odobrenja.

Osim što vam EasyTouch aplikacija omogućuje prikaz vašeg statusa pumpe i CGM-a, aplikacija vam omogućuje dijeljenje statusa pumpe i CGM s voljenima, njegovateljima (EasyFollow app) i zdravstvenim timom (EasyView portal).

Aplikacija EasyPatch

Medtrum Nano pumpa jest prva na svijetu, komercijalno dostupna inzulinska pumpa, kojom se može upravljati pomoću pametnog telefona.

Dakle, nije potrebno nositi uređaj PDM da biste upravljali Medtrum pumpom. Pametni telefon tada u potpunosti zamjenjuje vaš PDM. Svaki korisnik mora započeti upotrebu Nano pumpe s PDM uređajem. Nakon što stekne rutinu rada s pumpom i PDM uređajem i dobije odobrenje od svog dijabetologa korisniku će biti omogućena registracija za EasyPatch mobilnu aplikaciju.

Osim što vam EasyPatch aplikacija omogućuje potpuno upravljanje pumpom i CGM-om bez PDM uređaja, aplikacija vam omogućuje i dijeljenje statusa pumpe i CGM s voljenima, njegovateljima (EasyFollow app) i zdravstvenim timom (EasyView portal).

Aplikacija EasyFollow

Ova aplikacija namijenjena je pratiteljima na daljinu nakon što im praćenje odobri korisnik pumpe u svojoj aplikaciji EasyTouch ili EasyPatch.

EasyFollow aplikacija omogućuje pratiteljima da u realnom vremenu vide informacije o vašoj pumpi i/ili CGM-u te primaju alarme i obavijesti o upozorenjima. Aplikaciju može istovremeno koristiti neograničen broj pratitelja.

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

PRETHODNO / SLJEDEĆE