Alarmi, upozorenja i ciljne vrijednosti glukoze

Mogu li promijeniti ciljne vrijednosti glukoze?

Gornja i donja granična vrijednost mogu se postaviti na izborniku postavki. Dodirnite CGM System (Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze) na zaslonu Settings (Postavke) kako biste pristupili zaslonu CGM System (Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze). Najviša gornja granična vrijednost i najniža donja granična vrijednost među svim vremenskim segmentima upotrebljavaju se za određivanje visoke vrijednosti glukoze, ciljne vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze na zaslonu Trend Analysis (Analiza trendova).

PRETHODNO / SLJEDEĆE