Senzor, odašiljač, pametni uređaj

Moram li prilikom svake promjene senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi mijenjati i serijski broj odašiljača u mobilnoj aplikaciji?

Odašiljač sadrži ugrađenu bateriju koja može trajati tri mjeseca. Kada zamijenite odašiljač, unesite u svoju aplikaciju serijski broj novog odašiljača prije nego ga spojite na senzor. Svaki put kada nabavite novi odašiljač potrebno je promijeniti serijski broj odašiljača u aplikaciji. Dodirnite CGM (Kontinuirano mjerenje glukoze) na glavnom izborniku kako biste pristupili zaslonu CGM (Kontinuirano mjerenje glukoze). Dodirnite postojeći serijski broj odašiljača. Serijski broj odašiljača možete promijeniti dodirom na „Change SN” (Promijeni serijski broj). Pomoću kamere možete skenirati QR kod na poleđini svog odašiljača ili na kutiji odašiljača. Ili možete ručno unijeti serijski broj dodirom na „Enter SN manually” (Ručno unesi serijski broj).

PRETHODNO / SLJEDEĆE