Blog

Što je CGM sustav za kontinuirano praćenje glukoze?

Što je CGM

Kontinuirano praćenje glukoze (CGM, prema engl. Continuous Glucosae Monitoring) znači neprekinuto i automatsko mjerenje i bilježenje glikemije tijekom 24 sata. Uređaji za izvedbu CMG pružaju mogućnost uvida u koncentraciju glukoze u danom trenutku, a dodatno omogućuju retrogradni uvid u trendove koncentracije izmjene glikemije tokom dana i noći, u ovisnosti o fizičkoj aktivnosti, kalorijskoj i nutritivnoj kvaliteti hrane. Takav oblik praćenja koncentracije glukoze u stvarnim vremenskim okvirima može doprinijeti oboljelima od šećerne bolesti ispravnijem prosuđivanju u postupanju s ciljem postizanja uravnotežene koncentracije glukoze u stvarnom vremenu prilagođavanjem farmakoterapije (najčešće inzulinske), fizičke aktivnosti i prehrane. Zdravstvene tehnologije koje omogućuju CGM uključuju medicinske proizvode za kontinurano praćenje glukoze u stvarnom vremenu (engl. real-time CGM, rtCGM) te medicinske proizvode za tzv. “flash” praćenje glukoze odnosno praćenje glukoze skeniranjem senzora pomoću čitača (engl. Flash Glucose Monitoring, FGM).

Svaki uređaj za CGM počiva na tri osnovne komponente: senzora, odašiljača i monitora (Slika 1.). Senzor je osnova rada svih uređaja za CGM. Senzor je umetnut pod kožu u međustaničnu tekućinu gdje mjeri glikemiju svakih nekoliko jedinica vremena: svaku ili svakih nekoliko minuta. Odašiljač bežično šalje informacije na monitor. Monitor može biti dio inzulinske pumpe ili zaseban uređaj veličine prosječnog mobilnog uređaja, dok neki odašiljači šalju podatke izravno na pametni telefon ili računalo. U danas dostupnoj literaturi može se naći nekoliko različitih naziva koji ujedno kategoriziraju i razlikuju CGM uređaje. Flash CGM uređaj opisan je kao potpuno zaseban entitet u odnosu na rtCGM sustav i definiran prijelaznom tehnologijom između tradicionalnog mjerača glukoze u krvi i kontinuiranog sustava za mjerenje glukoze, ili kao poseban oblik tj. podskupina CGM sustava ili intermitentnog CGM sustva (iCGM). Temeljna razlika između FGM i rtCGM nalazi se u činjenici da za razliku od rtCGM uređaja, FCGM prikazuje koncentraciju glukoze u međustaničnoj tekućini na ekranu čitača ili pametnog telefona samo u trenutku kada se aktivno skenira, a odašiljač zadržava memoriju glikemije određeni period unutar dana (prema FGCM na našem tržištu to je vremenski okvir od 8 sati), a ukoliko korisnik nije u tom intervalu skenirao senzor, podatci se nepovratno gube.

Većinu senzora postavlja bolesnik sam pomoću aplikatora/insertera na potkožno tkivo na stražnjoj strani nadlaktice, abdominalne stijenke ili gornjeg dijela gluteusa, a postoje i senzori koje sukladno uputama postavlja liječnik. Zavisno o modelu uređaja i proizvođaču, senzori se mijenjaju svakih 3-7 odnosno 14 dana.

Slika 1. Vrste uređaja za CGM

Desno je shematski prikazan Flash CGM uređaj i sastavnice: senzor na nadlaktici koji je u datom trenutku upravo skeniran čitačem te je rezultat prikazan na monitoru čitača. Lijevo na slici shematski je prikazan sustav rtCGM uređaja i njegove tri sastavnice: senzor umetnut subkutano na trbuhu, transmiter koji prenosi signal na monitor, u ovom slučaju na inzulinskoj pumpi.

U svrhu ispravnijeg, racionalnijeg i posljedično učinkovitijeg korištenja CGM uređaja, korisnik treba imati dovoljno razvijenih znanja i vještina o načinu i mogućnostima samoregulacije glikemije, značajkama i mogućnostima koje CGM pruža te se o istome redovito savjetovati sa nadležnim liječnikom sekundarne i viših razina zdravstvene skrbi koji su dostatno educirani u ovom području. Navodi se također i da je potrebno imati uredno razvijen ili očuvan osjet vida i/ili sluha kako bi se prepoznalo upozorenja uređaja, a da li je i koje od istih uistinu nužno za dobrobit ostvarenja korištenja pomagala ovisi o samom proizvođaču koji diktira izvedbene karakteristike, ali i zahtjeve prema krajnjem korisniku. Upozorenja se mogu aktivirati kada izmjerena koncentracija glukoze postane preniska ili previsoka a u odnosu na postavke korisnika. Monitori (nekada su to ujedno i odašiljači) omogućuju bilježenje obroka, fizičke aktivnosti i lijekova u CGM uređaju. Podatci se mogu preuzeti na računalo ili pametni telefon što olakšava interpretaciju grafičkih prikaza koncentracije glukoze.

Pojedini uređaji iz skupine rtCGM tehnološki su omogućeni i poslati informacije iz senzora na pametni telefon druge osobe. Ovu posebnost osobito cijene roditelji djece oboljele od šećerne bolesti tokom noći ili za vrijeme njihove razdvojenosti.

S obzirom na prirodu bolesti koja podrazumijeva fluktuacije glikemije u kojoj hipoglikemije predstavljaju veći rizik morbiditeta i mortaliteta, gotovo svi korisnici CGM uređaja (kojima je isti pokriven od strane zdrstvstvenog osiguranja) su oboljeli od tipa 1 šećerne bolesti na terapiji inzulinom u 4 ili više doza što uključuje i inzulinsku pumpu. Metaanalize randomiziranih kliničkih istraživanja (DIAMOND i GOLD studije) (1, 2) podupiru pretpostavku da upravo ovi bolesnici ostvaruju najveću dobit: bolju regulaciju procjenjenu glikranim hemoglobinom (HbA1c) uz manju učestalost hipoglikemija i posljedično bolju kvalitetu života.

Iako je razvidno da se puni učinak CGM uređaja može očekivati samo i jedino uz aktivno djelovanje korisnika uz dobru edukaciju i kontinuirano savjetovanje od strane pružatelja zdravstvene skrbi za napomenuti je da njihovo korištenje ne podrazumijeva odbacivanje klasičnog glukometra. Većina proizvođača nalaže potrebu za mjerenjem glikemije u kapilarnoj krvi i uspoređivanjem sa koncentracijom na monitoru CGM uređaja jednom do dva puta dnevno, kod niskih i visokih glikemija kao i prilikom promjene doza inzulina u terapiji.

PRETHODNO / SLJEDEĆE