Mobilna aplikacija

Što znači “Warm up” nakon što apliciram senzor za kontinuirano mjerenje glukoze u međustaničnu tekućinu i na njega stavim odašiljač?

Nakon što spojite odašiljač na novi senzor, potrebno je dva sata da se senzor zagrije. Nakon što se senzor zagrije, možete ga kalibrirati i pratiti njegovo stanje u stvarnom vremenu.

PRETHODNO / SLJEDEĆE