Alarmi, upozorenja i ciljne vrijednosti glukoze

Ukoliko postoje situacije u kojima ne želim da me obavijesti zvuk alarma, kako ga mogu spriječiti?

Dodirnite General Settings (Opće postavke) na zaslonu Settings (Postavke) kako biste pristupili zaslonu General Settings (Opće postavke). Ovdje možete uključiti/isključiti opcije Audio (Zvuk) i Vibrate (Vibracija), postaviti vrijeme odgode od 10 minuta do 3 sata i prilagoditi postavke jedinice. Kada se pojavi upozorenje BELOW 3.1 mmol/L (BELOW 56 mg/dL)/VRIJEDNOST ISPOD 3,1mmol/L (ISPOD 56mg/dL), aplikacija će proizvesti zvuk upozorenja čak i ako je zvuk isključen.

Odaberite vrste tonova za podsjetnike i upozorenja aplikacije pod ALERT TONES (TONOVI UPOZORENJA).

PRETHODNO / SLJEDEĆE