Podrška

CGM video demonstracija

Kako dodati serijski broj odašiljača (EasySense App)

– – –
Kako umetnuti novi senzor (TouchCare CGM i EasySense)

– – –
Kako kalibrirati senzor pomoću EasySense app

– – –
Kako ukloniti senzor (TouchCare CGM i EasySense)

PRETHODNO / SLJEDEĆE