Blog

Alarmi glukoze (upozorenja/alerts)

Zadana postavka je isključeno.

U izborniku aplikacije EasySense dodirnite General Settings (Opće postavke) na zaslonu Settings (Postavke) kako biste pristupili zaslonu General Settings (Opće postavke).

Ovdje možete uključiti/isključiti Audio (Zvuk) i Vibrate (Vibracija), postaviti vrijeme odgode od 10 minuta do 3 sata. Vrijeme odgode je vrijeme između ponovljenih upozorenja.

Visoka glukoza 01

Upozorenje: preporučujemo Vam da uključite opcije Audio (Zvuk) i Vibrate (Vibracija). Ako isključite obje opcije, možda ćete propustiti upozorenje.

Nakon što uključite funkciju upozorenja, možete pogledati sljedeći popis postavki upozorenja.

Visoka glukoza 02

1. High/Low (Visoka/Niska vrijednost):
zadana postavka opcija visoke vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze jest isključeno. Nakon što uključite opciju High Glucose (Visoka vrijednost glukoze) možete postaviti do osam gornjih graničnih vrijednosti tijekom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrijednost glukoze iznad postavljene gornje granične vrijednosti (High Limit). Nakon što uključite Low Glucose (Niska vrijednost glukoze), možete postaviti do osam donjih graničnih vrijednosti tijekom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrijednost glukoze ispod postavljene donje granične vrijednosti (Low Limit).

Najviša gornja granična vrijednost i najniža donja granična vrijednost među svim vremenskim segmentima upotrebljavaju se za određivanje visoke vrijednosti glukoze, ciljne vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze na zaslonu Trend Analysis (Analiza trendova). Zaslon Statistics  (Statistika) sadrži više informacija.

2. High Predicted (Predikcija visoke vrijednosti):
Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju predikcije visoke vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu gornju graničnu vrijednost. Možete postaviti vrijeme između 5 minuta i 30 minuta u koracima od 5 minuta.

3. Low Predicted (Predikcija niske vrijednosti):
Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju predikcije niske vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu donju graničnu vrijednost. Možete postaviti vrijeme između 5 minuta i 30 minuta u koracima od 5 minuta.

4. Rapid Rise (Nagli porast vrijednosti):
Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju naglog porasta vrijednosti glukoze i postavite graničnu vrijednost brzine porasta, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze raste brže od postavljene granične vrijednosti brzine porasta. Graničnu vrijednost brzine porasta možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min, u koracima od 0,005 mmol/L/min.

5. Rapid Fall (Nagli pad vrijednosti):
Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju naglog pada vrijednosti glukoze i postavite graničnu vrijednost brzine pada, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze pada brže od postavljene granične vrijednosti brzine pada. Graničnu vrijednost brzine porasta možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min, u koracima od 0,005 mmol/L/min.

6. HIPO/HYPO (Hipoglikemijski prag):
Ovo upozorenje je tvornički postavljeno na vrijednost 3,1 mmol/L i ne možete mijenjati ovu vrijednost. Aplikacija će se oglasiti alarmom kada je vaša razina glukoze ispod 3,1 mmol/L čak i ako je zvuk isključen.

Visoka glukoza
Visoka glukoza 03

PRETHODNO / SLJEDEĆE