Blog

Izvještaj o kretanju glukoze za period 7, 30 i 90 dana (TIR,TAR,TBR)

Znate li da možete pratite vaše vrijeme ispod (TBR), unutar (TIR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljnih vrijednost glukoze, osim za pojedinačni odabrani dan (u DNEVNOM izvještaju senzora), također i za odabrani period: 7, 30 i 90 dana (Analiza trenda).

Nakon što ste postavili donju i gornju granicu ciljnog raspona glukoze u izborniku postavki, dodirnite Statistika (Statistics) na glavnom izborniku kako biste pristupili zaslonu Dnevni izvještaj senzora (Daily Sensor Report). Prelazeći prstom lijevo možete vidjeti i izvješće Analiza trendova (Trend Analysis).

Ovaj zaslon prikazuje raspodjelu očitanja senzora unutar određenog broja dana (7, 30 ili 90) prije zadanog datuma koji se može promijeniti dodirom na i odabirom dana ili dodirom na / za pomicanje natrag/naprijed.

Nakon što dodirnete stupac, u sivom tekstualnom okviru prikazat će se postotci visoke vrijednosti, ciljne vrijednosti i niske vrijednosti glukoze i broj hipoglikemijskih epizoda:

Visoko (High): postotak visoke vrijednosti glukoze izmjerene senzorom (TAR) iznad gornje granične vrijednosti ciljnog raspona SG-a

Ciljano (Target): postotak ciljne vrijednosti glukoze izmjerene senzorom (TIR) unutar ciljnog raspona koji je postavio korisnik

Nisko (Low): postotak niske vrijednosti glukoze izmjerene senzorom (TBR) ispod donje granične vrijednosti ciljnog raspona SG-a)

Hipo (Hypo): broj epizoda hipoglikemije (ispod 3,1 mmol/L).

PRETHODNO / SLJEDEĆE