Blog

ALARMI Nagli porast i Nagli pad glukoze

Znate li da vas sustav Medtrum TouchCare CGM, pomoću alarma NAGLI PORAST i NAGLI PAD GLUKOZE, može rano upozoriti na kretanje prema VISOKOJ i NISKOJ glukozi pa čak i prije prediktivnih alarma glukoze.

Zahvaljujući tome možete poduzeti korake prije nego što izađete iz vašeg ciljanog raspona glukoze i tako povećati svoje vrijeme provedeno u ciljanom rasponu glukoze (Time in Range, TIR). Osim toga ovim alarmima moguće je kompenzirati i tzv „lag time“ tj kašnjenje glukoze izmjerene senzorom u odnosu na glukozu u krvi i tako ipak biti upozoren na vrijeme.

Graničnu vrijednost brzine porasta možete postaviti od 0,065 do 0,275 mmol/L/min, u koracima od 0,005 mmol/L/min.

Odaberite brzinu promjene koja vama najviše odgovara. Što postavite nižu vrijednost brzine porasta/pada sustav upozorenja biti će osjetljiviji i alarmirati vas već i pri manjim promjenama brzine porasta/pada glukoze.

Primjerice ako brzinu porasta/pada postavite na 0,065 mmol/L/min (najmanja dostupna vrijednost) alarm će se oglasiti ukoliko se vaša vrijednost glukoze mijenja brže od, otprilke, 1 mmol/L u 15 minuta.

Ako pak brzinu porasta postavite na 0,275 mmol/L/min (najveća dostupna vrijednost) alarm će se oglasiti ukoliko se vaša vrijednost glukoze mijenja brže od, otprilke, 4 mmol/L u 15 minuta. U ovom slučaju sustav za alarmiranje će biti manje osjetljiv i upozoravati će samo na krajnje velike promjene brzine glukoze.

Kako postaviti alarme NAGLI PORAST I NAGLI PAD glukoze ?
1. U izborniku aplikacije EasySense na zaslonu POSTAVKE (Settings) dodirnite CGM SUSTAV (CGM System). Ovdje možete uključiti opciju ALARMI GLUKOZE (Glucose Alerts), a zatim dodirniti opciju NAGLI PORAST/NAGLI PAD GLUKOZE.

2. Nakon što uključite opciju NAGLI PORAST/NAGLI PAD GLUKOZE morate izabrati brzinu promjene glukoze. Možete postaviti brzinu između 0,065 i 0,275 mmol/L/min u koracima od 0,05 mmol/L/min. Možete odabrati jednu brzinu za rast, a drugu za pad glukoze.

Nagli porast vrijednosti glukoze (RAPID RISE)

Zadana postavka je „isključeno“. Nakon što uključite opciju NAGLI PORAST vrijednosti glukoze i odaberete brzinu promjene, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze raste brže od odabrane vrijednosti. Možete postaviti brzinu promjene u rasponu 0,065 i 0,275 mmol/L/min u koracima od 0,05 mmol/L/min

Nagli pad vrijednosti glukoze (RAPID FALL)

Zadana postavka je „isključeno“. Nakon što uključite opciju NAGLI PAD vrijednosti glukoze i odaberete brzinu promjene, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze pada brže od odabrane vrijednosti. Možete postaviti brzinu promjene u rasponu 0,065 i 0,275 mmol/L/min u koracima od 0,05 mmol/L/min.

Što učiniti kod oglašavanja alarma nagli porast i nagli pad glukoze:

ALARMPORUKARADNJA
NAGLI PORAST VRIJEDNOSTI /    RAPID RISENAGLI PORAST VRIJEDNOSTI /    RAPID RISE
Vrijednost glukoze izmjerene senzorom u naglom je porastu.
Pratite trend razine glukoze i trenutačnu razinu glukoze.
NAGLI PAD VRIJEDNOSTI/             RAPID FALLVrijednost glukoze izmjerene senzorom u naglom je padu.Pratite trend razine glukoze i trenutačnu razinu glukoze.

PRETHODNO / SLJEDEĆE