Blog

Budite upozoreni unaprijed PREDIKTIVNIM ALARMIMA glukoze

Znate li da sustav Medtrum TouchCare, pomoću alarma PREDIKCIJA VISOKE ILI NISKE GLUKOZE, može unaprijed upozoriti i predvidjeti, u rasponu od 5 do 30 minuta, da bi vaša razina glukoze mogla biti VISOKA ili NISKA?

Naprimjer, ako ciljani raspon glukoze postavite između 3,9 i 10,0 mmol/L te izaberete 30 minutni period predikcije tada se alarm PREDIKCIJA NISKE GLUKOZE može oglasiti i do 30 minuta prije no što vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom bude manja od 3,9 mmol/L, a alarm PREDIKCIJA VISOKE GLUKOZE može se oglasiti i do 30 minuta prije no što vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom premaši 10,0 mmol/L.

Zahvaljujući tome možete poduzeti korake prije nego što izađete iz vašeg ciljanog raspona glukoze i prevenirati visoke i niske vrijednosti glukoze te povećati svoje vrijeme provedeno u ciljanom rasponu glukoze (Time in Range, TIR). Osim toga prediktivnim alarmima moguće je kompenzirati i tzv. „lag time“ tj. kašnjenje glukoze izmjerene senzorom u odnosu na glukozu u krvi i tako ipak biti upozoreni na vrijeme.

Kako postaviti alarme PREDIKCIJA VISOKE/NISKE glukoze ?

  1. U izborniku aplikacije EasySense na zaslonu POSTAVKE (Settings) dodirnite CGM SUSTAV (CGM System). Ovdje možete uključiti opciju ALARMI GLUKOZE (Glucose Alerts), a zatim dodirniti opciju PREDIKCIJA VISOKE/NISKE GLUKOZE.
  • Nakon što uključite opciju PREDIKCIJA VISOKE/NISKE glukoza morate izabrati vrijeme predikcije. Možete postaviti vrijeme između 5 minuta i 30 minuta u koracima od 5 minuta.

Predikcija niske vrijednosti glukoze (Low Predicted)

Zadana postavka je „isključeno“. Nakon što uključite opciju predikcije niske vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu donju graničnu vrijednost. Možete postaviti vrijeme između 5 minuta i 30 minuta u koracima od 5 minuta.

Predikcija visoke vrijednosti glukoze (High Predicted)

Zadana postavka je „isključeno“. Nakon što uključite opciju predikcije visoke vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu gornju graničnu vrijednost. Možete postaviti vrijeme između 5 minuta i 30 minuta u koracima od 5 minuta.

Što učiniti kod oglašavanja alarma predikcije visoke ili niske glukoze:

ALARMPORUKARADNJA
HIGH PREDICTED / PREDIKCIJA VISOKE VRIJEDNOSTIVrijednost glukoze izmjerene senzorom približava se gornjoj graničnoj vrijednosti.Provjerite vrijednost glukoze u krvi i poduzmite mjere prema potrebi.
Nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.
LOW PREDICTED / PREDIKCIJA NISKE VRIJEDNOSTIVrijednost glukoze izmjerene senzorom približava se donjoj graničnoj vrijednosti.Provjerite vrijednost glukoze u krvi i poduzmite mjere prema potrebi.
Nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.

PRETHODNO / SLJEDEĆE