Blog

ALARMI glukoze LOW/HIGH

Uz sustav Medtrum TouchCare Slim CGM možete u realnom vremenu, bez skeniranja, pratiti svoju razinu glukoze u senzoru pomoću kompatibilnog mobilnog uređaja.

Osim toga postavljanjem ciljnog raspona glukoze te upozorenja o niskoj (LOW) i visokoj (HIGH) razini glukoze dobiti ćete upozorenje (zvučno i /ili vibracijski) ako dosegnete gornju ili donju graničnu vrijednost ciljnog raspona glukoze.

Naprimjer, ciljni raspon glukoze možete postaviti u rasponu od 3,9 do 10,0 mmol/L. Ukoliko izaberete ovaj ciljni raspon tada će se alarm NISKA GLUKOZA (LOW) oglasiti ukoliko je vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom manja od 3,9 mmol/L, a alarm VISOKA GLUKOZA (HIGH) oglasiti će se ukoliko vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom premaši 10,0 mmol/L.

Treba razlikovati alarm NISKA GLUKOZA od alarma HIPO/HYPO (hipoglikemijski prag).

Alarm HIPO/HYPO (Hipoglikemijski prag) jest upozorenje koje je tvornički postavljeno na vrijednost 3,1 mmol/L i ne možete mijenjati ovu vrijednost niti uključiti/isključiti ovaj alarm. Aplikacija će se oglasiti alarmom kada je vaša razina glukoze ispod 3,1 mmol/L čak i ako je zvuk isključen.

Kako postaviti alarme VISOKA/NISKA glukoza ?

Tvornička postavka alarma glukoze jest „isključeno“. Ukoliko želite uključiti alarme glukoze učinite sljedeće:

  • U izborniku aplikacije EasySense na zaslonu POSTAVKE (Settings) dodirnite OPĆE POSTAVKE (General Settings). Ovdje možete uključiti/isključiti ZVUK (Audio) i VIBRACIJA (Vibrate), postaviti vrijeme odgode od 10 minuta do 3 sata (vrijeme odgode je vrijeme između ponovljenih upozorenja). Odaberite vrstu tona pod ALERT TONES (TONOVI).
  • U izborniku aplikacije EasySense na zaslonu POSTAVKE (Settings) dodirnite CGM SUSTAV (CGM System). Ovdje možete uključiti opciju ALARMI GLUKOZE (Glucose Alerts), a zatim dodirniti opciju VISOKO/NISKO (High/Low). Nakon što uključite opciju VISOKA/NISKA glukoza (High/Low Glucose) morate postaviti i gonju i donju granicu ciljnog raspona glukoze (High/Low Limit). Naprimjer, donju graničnu vrijednost postavite na 3,9 mmol/L , a gornju na 10,0 mmol/L.

Možete postaviti samo jedan ciljni raspon glukoze za cijeli dan, ali ukoliko želite možete postaviti i različite ciljne raspone za pojedine dijelove dana. Naprimjer, možete postaviti dva različita ciljna raspona glukoze, jedan tijekom spavanja (npr. 4,2-13,9 mmol/L) i drugi za razdoblje dok ste budni (npr. 3,9-10 mmol/L). Ukupno možete postaviti do osam različitih ciljnih raspona glukoze u jednom danu.

Ukoliko postavite više ciljnih raspona glukoze onda najviša gornja granična vrijednost i najniža donja granična vrijednost među svim vremenskim segmentima upotrebljavaju se za određivanje visoke vrijednosti glukoze, ciljne vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze na zaslonu STATISTIKA  u izvještajima Dnevni izvještaj senzora i Analiza trendova.

ALARMPORUKARADNJA
HIGH GLUCOSE / VISOKA VRIJEDNOST GLUKOZEVrijednost glukoze izmjerene senzorom je iznad gornje granične vrijednosti.Provjerite vrijednost glukoze u krvi i poduzmite mjere prema potrebi. Nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.
LOW GLUCOSE / NISKA VRIJEDNOST GLUKOZEVrijednost glukoze izmjerene senzorom je ispod donje granične vrijednosti.Provjerite vrijednost glukoze u krvi i poduzmite mjere prema potrebi. Nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.
BELOW 3.1 mmol/L / VRIJEDNOST ISPOD 3,1 mmol/lVrijednost glukoze izmjerene senzorom je ispod 3,1 mmol/L.  Poduzmite mjere prema potrebi.Provjerite vrijednost glukoze u krvi i poduzmite mjere prema potrebi. Nastavite pratiti razinu glukoze u krvi.

Upozorenje: kada se pojavi upozorenje BELOW 3.1 mmol/L VRIJEDNOST ISPOD 3,1 mmol/L aplikacija će se oglasiti alarmom čak i ako je zvuk isključen.

PRETHODNO / SLJEDEĆE