Blog

CGM s alarmima glukoze, bez kalibracije i bez skeniranja

S Medtrum CGM sustavom možete koristiti alarme glukoze u realnom vremenu, bez skeniranja i bez kalibracije senzora.

Ako izaberete opciju „tvornička kalibracija“ i unesete kalibracijski kod senzora u aplikaciju, sustav od vas neće tražiti kalibraciju senzora glukometrom. Međutim ukoliko sami poželite i dalje ćete, po potrebi, moći kalibrirati sustav pomoću glukometra i krvi. Na taj ćete način, ako primjetite značajnije odstupanje vrijednosti glukoze, moći popraviti točnost senzora.

Medtrum CGM sustav omogućuje vam sljedeće alarme glukoze u realnom vremenu:

1. Alarm VISOKA/NISKA glukoza (High/Low)

Postavljanjem ciljanog raspona glukoze te upozorenja o niskoj (LOW) i visokoj (HIGH) razini glukoze dobiti ćete upozorenje (zvučno i /ili vibracijski) ako dosegnete gornju ili donju graničnu vrijednost ciljanog raspona glukoze.

Naprimjer, ciljani raspon glukoze možete postaviti u rasponu od 3,9 do 10,0 mmol/L. Tada će se alarm NISKA GLUKOZA (LOW) oglasiti ukoliko je vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom manja od 3,9 mmol/L dok će se alarm VISOKA GLUKOZA (HIGH) oglasiti ukoliko vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom premaši 10,0 mmol/L.

2. Alarm PREDIKCIJA VISOKE/NISKE glukoze (High/Low Predicted)

Medtrum CGM pomoću ovog alarma može predvidjeti i unaprijed upozoriti, u rasponu od 5 do 30 minuta, da bi vaša razina glukoze mogla biti VISOKA ili NISKA.

Naprimjer, ako ciljani raspon glukoze postavite između 3,9 i 10,0 mmol/L te izaberete 30 minutni period predikcije tada se alarm PREDIKCIJA NISKE GLUKOZE može oglasiti i do 30 minuta prije no što vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom bude manja od 3,9 mmol/L, a alarm PREDIKCIJA VISOKE GLUKOZE može se oglasiti i do 30 minuta prije no što vaša vrijednost glukoze izmjerena senzorom premaši 10,0 mmol/L.

3. Alarm NAGLI PORAST i NAGLI PAD glukoze (Rapid Rise/Fall)

Medtrum CGM pomoću ovog alarma može rano upozoriti na kretanje prema VISOKOJ i NISKOJ glukozi pa čak i prije prediktivnih alarma glukoze.

Nakon što uključite ovaj alarm i postavite graničnu vrijednost brzine porasta/pada, možete primati upozorenja kada vaša razina glukoze raste/pada brže od postavljene granične vrijednosti. Graničnu vrijednost brzine možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min.

Što postavite nižu vrijednost brzine porasta/pada sustav upozorenja biti će osjetljiviji i alarmirati vas već i pri manjim promjenama brzine porasta/pada glukoze.

4. Alarm „ISPOD 3,1 mmol/L“ (Hipoglikemijski prag)

Aplikacija će se oglasiti alarmom kada je vaša razina glukoze ispod 3,1 mmol/L čak i ako je zvuk telefona isključen. Ovaj alarm je tvornički postavljen i ne možete mijenjati njegovu vrijednost niti ga isključiti.

Vrijednost 3,1 mmol/L nije slučajno odabrana kao prag za tvornički postavljen alarm hipoglikemije. Razlog jest u tome što vrijednost glukoze <3.0 mmol/l predstavlja tzv „ LEVEL 2 HYPOGLICEMIA¹ “ tj stanje klinički značajne hipoglikemije¹ koju je izuzetno važno prevenirati.

¹ Diabetologia https://doi.org/10.1007/s00125-021-05568-3: The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Pristupljeno 2.5.2022.

PRETHODNO / SLJEDEĆE