Blog

CGM izvještaji na zaslonu pametnog telefona

CGM tehnologija povećava mogućnost procjene glukoregulacije i putem kreiranja statističkih izvještaja. Medtrumova EasySense mobilna aplikacija izvještaje čini dostupnima na zaslonu pametnog telefona. Korisnicima su dostupna dva izvještaja:

  1. Dnevni izvještaj
  2. Analiza trenda

DNEVNI IZVJEŠTAJ (za odabrani dan)

U “DNEVNOM IZVJEŠTAJU SENZORA” možete pregledati podatke o glukozi za bilo koji odabrani dan rada senzora.

U odjeljku Osnovna statistika (Basic Statistics) nalaze se minimalna, maksimalna i srednja vrijednost glukoze izmjerene senzorom i broj hipoglikemijskih epizoda (glukoza ispod 3,1 mmol/L) za odabrani dan.

U odjeljku Statistika raspodjele (Distribution Statistics) nalazi se vrijeme unutar (TIR), ispod (TBR) i iznad (TAR) odabranih ciljanih vrijednosti glukoze te vrijeme provedeno u hipoglikemiji (glukoza ispod 3,1 mmol/L) za odabrani dan, sve izraženo kao %.

ANALIZA TRENDOVA KROZ VRIJEME (za odabrani period: 7,30 ili 90 dana)

Svako postepeno povećanje vremena provedenog u ciljanom rasponu (TIR) povezano je s klinički značajnim koristima za osobe s dijabetesom tipa 1 i tipa 2. U izvještaju ANALIZA TRENDA možete pratite vaše vrijeme ispod (TBR), unutar (TIR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljanih vrijednost glukoze kao i broj hipoglikemija (ispod 3,1 mmol/L) za odabrani period: 7, 30 i 90 dana.

Odaberete li izvještajni period „7 dana“ (7 d) prikazati će se trend kretanja TBR,TIR,TAR, HIPO kroz vrijeme, putem stupčastog dijagrama sa 7 obojenih stupaca  gdje svaki stupac predstavlja jedan od 7 dana.

Odaberete li izvještajni period „30 dana“ (30 d) prikazati će se trend kretanja TBR,TIR,TAR, HIPO kroz vrijeme, putem stupčastog dijagrama sa 6 obojenih stupaca  gdje svaki stupac predstavlja period od 5 dana.

Odaberete li izvještajni period „90 dana“ (90 d) prikazati će se trend kretanja TBR,TIR,TAR, HIPO kroz vrijeme, putem stupčastog dijagrama sa 6 obojenih stupaca  gdje svaki stupac predstavlja period od 15 dana.

PRETHODNO / SLJEDEĆE