Blog

DOLAZI NEŠTO, NE TAKO VELIKO

Medtrum TouchCare® A8 NANO inzulinska pumpa

Prva na svijetu bezkateterska pumpa potpomognuta senzorom.

(Sensor Augmented Pump, opcionalno)

Sustav poluzatvorene petlje sa zaustavljanjem isporuke inzulina kod niskih vrijednosti glukoze.

(Semi close-loop, opcionalno)

Sustav hibridne zatvorene petlje opremljen APGO algoritmom s automatiziranom isporukom bazalnog te korekcijskog bolus inzulina.

(Hybrid close-loop, opcionalno)

Prva na svijetu inzulinska pumpa kojom se može potpuno upravljati pomoću pametnog telefona.

(EasyPatch mobile App, opcionalno)

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.

PRETHODNO / SLJEDEĆE