Blog

Izmjena HZZO indikacije za Medtrum CGM

Konačno je izjednačena indikacija za Real Time i Flash CGM sustave u dijelu koji se odnosi na sljedeća dva važna detalja:

1. U kojim zdravstvenim ustanovama se može postaviti indikacija za CGM sustav

Do sada indikaciju je mogao postaviti bolnički specijalist koji se bavi liječenjem šećerne bolesti u samo 7 ustanova u 5 gradova (KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologiju u KB Merkur, KBC Split, KBC Osijek i KBC Rijeka).

Nakon izmjene indikaciju za pomagalo može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije koji se bavi liječenjem šećerne bolesti iz svake HZZO ugovorne bolničke zdravstvene ustanove (primjerice i sve županijske bolnice).

2. Koje osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti imaju pravo na CGM sustav

Izmjenom indikacije proširen je popis osiguranih osoba koje boluju od šećerne bolesti kojima se može preporučiti i propisati pomagalo. Uz dosadašnje, nakon izmjene indikacije, pomagalo se sada može indicirati primjerice i slijepim osobama koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 ako su na terapiji inzulinom, zatim bolesnicima nakon totalne pankreatektomije te bolesnicima s cističnom fibrozom koji se liječe bazal-bolus terapijom inzulinom.

U Narodnim novinama, NN 39/2022 od 30.3.2022., objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala HZZO kojom je izmijenjena indikacija 349 koja se odnosi na pomagalo Medtrum TouchCare Slim CGM.

Odluka stupa na snagu 15. travnja 2022.

Nova indikacija 349 (izvadak):

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti:

1. djeca koja boluju od šećerne bolesti tipa 1, od navršene 2. do navršene 18. godine života (nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje)

2. trudnice sa šećernom bolesti tipa 1 i one koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 tijekom trudnoće i ako su na bazal-bolus terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina) 

3. slijepe osobe sa šećernom bolesti tipa 1 i oni koji boluju od šećerne bolesti tipa 2 ako su na terapiji inzulinom

4. bolesnici sa šećernom bolesti tipa 1 na bazal-bolus terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina), s najmanje tri dokumentirane hipoglikemije u zadnjih mjesec dana (GUK<3,9 mmol/L) prema podacima iz uređaja za očitavanje koncentracije šećera u krvi kod osigurane osobe i/ili laboratorijskih nalaza 

5. bolesnici nakon totalne pankreatektomije 

6. bolesnici sa cističnom fibrozom koji se liječe bazal-bolus terapijom inzulinom (s 4 i više doza inzulina).

Indikaciju za pomagalo može postaviti, odnosno obaveznu evaluaciju ishoda primjene pomagala provodi, bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a koji je u nalazu obvezan obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak odnosno nastavak korištenja pomagala…                                                                                                                                                                           

Izvor: NN 39/2022

PRETHODNO / SLJEDEĆE