Proizvodi

Kako nabaviti CGM

1. TKO IMA PRAVO na TouchCare Slim CGM?

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti:

1. djeca koja boluju od šećerne bolesti tipa 1, od navršene 2. do navršene 18. godine života (nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje)
2. trudnice sa šećernom bolesti tipa 1 i one koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 tijekom trudnoće i ako su na bazal-bolus terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina)
3. slijepe osobe sa šećernom bolesti tipa 1 i oni koji boluju od šećerne bolesti tipa 2 ako su na terapiji inzulinom 
4. bolesnici sa šećernom bolesti tipa 1 na bazal-bolus terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina), s najmanje tri dokumentirane hipoglikemije u zadnjih mjesec dana (GUK<3,9 mmol/L) prema podacima iz uređaja za očitavanje koncentracije šećera u krvi kod osigurane osobe i/ili laboratorijskih nalaza
5. bolesnici nakon totalne pankreatektomije                                                                                                                        
6. bolesnici sa cističnom fibrozom koji se liječe bazal-bolus terapijom inzulinom (s 4 i više doza inzulina).

2. TKO MOŽE POSTAVITI INDIKACIJU?

Indikaciju za pomagalo može postaviti, odnosno obaveznu evaluaciju ishoda primjene pomagala provodi, bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a koji je u nalazu obvezan obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak odnosno nastavak korištenja pomagala.    

3. IZJAVA KOJU POTPISUJE OSIGURANA OSOBA KOD LIJEČNIKA KOJI POSTAVLJA INDIKACIJU?

Bolnički specijalist, koji postavlja indikaciju i predlaže korištenje ovog pomagala, obavezan je osiguranu osobu upoznati s načinom rada i svim aspektima korištenja pomagala te time da je za korištenje pomagala potrebno posjedovati vlastiti pametni mobilni uređaj jer pomagalo radi pomoću mobilne aplikacije koja prikuplja podatke korisnika, uz napomenu da Zavod nije taj koji prikuplja podatke niti je voditelj obrade osobnih podataka, obzirom da Zavod ne utječe na podatke koje korisnik odlučuje unijeti u aplikaciju niti je aplikacija spojena na informacijski sustav Zavoda te da pristaje na korištenje predloženog pomagala, što se potvrđuje potpisivanjem Izjave. Izjavu pohranjuje bolnički specijalist, a u specijalistički nalaz obavezno navodi da je bolesnik upoznat s korištenjem pomagala, što je potvrdio potpisom Izjave.

4. TKO PROPISUJE?

Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom).

5. EVALUACIJA PRIMJENE POMAGALA

Evaluacija ishoda primjene pomagala obavezno se provodi najmanje jedanput u prva tri mjeseca, a zatim nakon 6 i 12 mjeseci od početka korištenja pomagala te u daljnjem praćenju jedanput godišnje. Za svako nastavno propisivanje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke ustanove daje preporuku za nastavkom primjene pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama.                              
Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala ako nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:
1. nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5% i/ili smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1%;
2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da je bolesnik nosio senzor više od 80% vremena u periodu od najmanje tri mjeseca.

6. NA ŠTO OSIGURANA OSOBA OSTVARUJE PRAVO?

Osigurana osoba ostvaruje pravo na 1 odašiljač i 26 senzora godišnje.
Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo, ne ostvaruje pravo na:                  
– set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi, dg. trakice za mjerenje GUK-a i lancete (iste su sadržane u kvartalnom setu),Osigurana osoba ne ostvaruje pravo na povećanu količinu senzora za kontinuirano mjerenje glukoze.

 • SASTAV POČETNOG TROMJESEČNOG SETA:
  • 1 odašiljač (transmiter) za kontinuirano mjerenje glukoze
  • do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,
  • 1 set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi
  • 100 trakica i 100 lanceta
 • SASTAV REDOVNOG TROMJESEČNOG SETA:
  • do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,
  • 100 trakica i 100 lanceta

7. SPORAZUM ISPORUČITELJA I OSIGURANE OSOBE O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA POMAGALA I NAPRAVA

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nema uvid, ne prikuplja, ne obrađuje niti na bilo koji drugi način ima pristup podacima koji se unose ili koriste preko aplikacije za korištenje pomagala.            
Isporučitelj se obvezuje da će osiguranu osobu kod prvog preuzimanja pomagala upoznati sa svim aspektima korištenja pomagala i aplikacije koja podupire rad pomagala.

Isporučitelj pomagala odnosno predstavnik i/ili distributer za Republiku Hrvatsku ili proizvođač u Republici Hrvatskoj pomagala dužan je, u svoje ime i u ime i za račun proizvođača pomagala, prije isporuke pomagala, s osiguranom osobom sklopiti Sporazum o uvjetima i načinu korištenja pomagala i naprava, a kojim će biti definiran pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka koju isporučitelj pomagala odnosno predstavnik i/ili distributer za Republiku Hrvatsku ili proizvođač u Republici Hrvatskoj odnosno proizvođač, provodi pomoću navedenog pomagala i naprava.

Izvor:

1. Narodne novine, NN 39/2022 od 30.3.2022., Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala HZZO

2. Liste Ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dostupno na URL adresi: https://hzzo.hr/zdravstvena-zastita/medicinski-proizvodi / Datum pristupa informaciji: 5.4.2022.

PRETHODNO / SLJEDEĆE