Proizvodi

Kako nabaviti CGM

Tko ima pravo na TouchCare Slim CGM?

Osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1:

1. djeca od navršene 2. do navršene 18. godine života (Nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje.),

2. trudnice (uključujući i trudnice koje boluju od šećerne bolesti tipa 2, samo tijekom trudnoće i ukoliko su na bazal-bolusnoj terapiji inzulinom),

3. slijepe osobe,

4. bolesnici sa šećernom bolešću tipa 1 i na intenziviranoj terapiji inzulinom (4 i više doza inzulina), s dokazanom hipoglikemijom: prema podacima iz uređaja za očitavanje koncentracije šećera osigurane osobe i/ili laboratorijskom opremom pri pregledu kod bolničkog specijaliste pedijatra, endokrinologa dijabetologa ili bolničkog specijaliste interne medicine, endokrinologa dijabetologa ili bolničkog specijaliste endokrinologije i dijabetologije u dolje pobrojanim ustanovama.

Tko može postaviti indikaciju?

Za sve gore navedene četiri kategorije osiguranih osoba, u bolničkim uvjetima, odnosno tijekom obrade u dnevnoj bolnici, pregleda u ambulanti ili tijekom bolničkog liječenja, indikaciju za navedeno pomagalo može postaviti bolnički specijalist koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a zaposlenik je u: KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologiju u KB Merkur, KBC Split, KBC Osijek i KBC Rijeka.

Tko predlaže?

Bolnički specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog; bolnički specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog ili bolnički specijalist endokrinologije i dijabetologije.

Bolnički specijalist, koji postavlja indikaciju i predlaže korištenje ovog pomagala, obavezan je osiguranu osobu upoznati s načinom rada i svim aspektima korištenja pomagala te time da je za korištenje pomagala potrebno posjedovati vlastiti pametni mobilni uređaj jer pomagalo radi pomoću mobilne aplikacije koja prikuplja podatke korisnika, uz napomenu da Zavod nije taj koji prikuplja podatke niti je voditelj obrade osobnih podataka, obzirom da Zavod ne utječe na podatke koje korisnik odlučuje unijeti u aplikaciju niti je aplikacija spojena na informacijski sustav Zavoda te da pristaje na korištenje predloženog pomagala, što se potvrđuje potpisivanjem Izjave. Izjavu pohranjuje bolnički specijalist, a u specijalistički nalaz obavezno navodi da je bolesnik upoznat s korištenjem pomagala, što je potvrdio potpisom Izjave.

Tko propisuje?

Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom).

Evaluacija primjene pomagala

Obveznu evaluaciju primjene pomagala obvezan je provoditi: – bolnički specijalist koji je dao preporuku za pomagalo ili specijalist endokrinolog/dijabetolog iz druge zdravstvene ustanove uz suradnju s ustanovom u kojoj je dana preporuka za pomagalo: prvi puta nakon 2 tjedna od početka korištenja pomagala, a zatim u intervalima od jednog, tri, šest i 12 mjeseci. Za nastavno propisivanje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju osnovnom koje bolnički specijalista daje preporuku, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavno propisivanje pomagala, ukoliko nakon 12 mjeseci od početka korištenja pomagala nije došlo prema mišljenju specijaliste koji je predložio pomagalo i/ili provodio kontrolne preglede, do očekivanog ishoda primjene pomagala.

Na što osigurana osoba ostvaruje pravo?

Osigurana osoba ostvaruje pravo na 1 odašiljač i 26 senzora godišnje.

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo, ne ostvaruje pravo na:

set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi, dg.trakice za mjerenje GUK-a i lancete (iste su sadržane u kvartalnom setu). Osigurana osoba ne ostvaruje pravo na povećanu količinu senzora za kontinuirano mjerenje glukoze.

 • SASTAV POČETNOG TROMJESEČNOG SETA:
  • 1 odašiljač (transmiter) za kontinuirano mjerenje glukoze
  • do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,
  • 1 set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi
  • 100 trakica i 100 lanceta
 • SASTAV REDOVNOG TROMJESEČNOG SETA:
  • do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,
  • 100 trakica i 100 lanceta

Sporazum isporučitelja i osigurane osobe o uvjetima i načinu korištenja pomagala i naprava

Isporučitelj se obvezuje da će osiguranu osobu kod prvog preuzimanja pomagala upoznati sa svim aspektima korištenja pomagala i aplikacije koja podupire rad pomagala.

Isporučitelj pomagala odnosno predstavnik i/ili distributer za Republiku Hrvatsku ili proizvođač u Republici Hrvatskoj pomagala dužan je, u svoje ime i u ime i za račun proizvođača pomagala, prije isporuke pomagala, s osiguranom osobom sklopiti Sporazum o uvjetima i načinu korištenja pomagala i naprava, a kojim će biti definiran pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka koju isporučitelj pomagala odnosno predstavnik i/ili distributer za Republiku Hrvatsku ili proizvođač u Republici Hrvatskoj odnosno proizvođač, provodi pomoću navedenog pomagala i naprava.

Šifre HZZO-a prema ISO 9999Naziv pomagalaKoličina
032535401902Medtrum TouchCare Slim Real time transmiterOdašiljač za kontinuirano mjerenje glukoze, punjiv, bežičnom tehnologijom, poveziv s aplikacijom pametnih uređaja (standalone) i/ili inzulinskom pumpom (SAP)1 kom/god
032535402002Medtrum TouchCare Slim senzorSenzor za kontinuirano mjerenje glukoze, Medtrum Technologies Inc.26 kom/god
(do 7 kom. na 3 mjeseca)

Izvori:

https://hzzo.hr/zdravstvena-zastita/medicinski-proizvodi

PRETHODNO / SLJEDEĆE