Pumpa i CGM

Kako nabaviti pumpu i CGM

1. TKO IMA PRAVO NA INZULINSKU PUMPU NA TROŠAK HZZO-a ?

Osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1.

2. ZA KOJU DOB JE PUMPA NAMIJENJENA ?

Za osobe nakon navršene 2 godine života.

3. TKO POSTAVLJA INDIKACIJU ?

Indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, KB Merkur i Klinika za dječje bolesti Zagreb), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima za šećernu bolest, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika. Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a
kasnije i za nastavak korištenja pomagala.

4. TKO ODOBRAVA ?

Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva. 

Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju.

5. POTROŠNI MATERIJAL

Osigurana osoba kojoj je Stručno povjerenstvo Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijaliste svakih 6 mjeseci.

6. NASTAVNO PROPISIVANJE TROMJESEČNE KOLIČINE

Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine izabrani doktor propisuje pomagalo na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

7. TKO IMA PRAVO NA CGM MEDTRUM TOUCHCARE® NANO A8 ?

Osigurane osobe starije od 2 godine, kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobren sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Medtrum TouchCare A8 Nano.

8. ŠTO SE PROPISUJE NA PRVU DOZNAKU (Potvrda o pomagalima) HZZO-a ?

Na prvu doznaku propisuje se:

  1. STARTNI SET: 1 komad Medtrum TouchCare® A8 NANO Insulin Management System  (HZZO šifra: 0419240213001).
  2. CGM odašiljač: 1 komad Medtrum TouchCare® A8 NANO Transmitter  (HZZO šifra: 0321180814006)
  3. CGM senzori: 7 komada Medtrum TouchCare® A8 NANO Sensor (HZZO šifra: 0321180815005)

9. ŠTO SE NALAZI U STARTNOM SETU ?

Startni set sadrži:

  1. IMS sustav (Insulin Managment System) sastoji se od PDM uređaja (Personal Diabetes Manager, upravljač za rukovanje sustavom) i BAZE PUMPE. Jamstveni rok IMS sustava je 4 godine.
  2. 30 Patch uređaja za isporuku inzulina. Ova količina pokriva potrebe za prvih 90 dana upotrebe.

10. DA LI JE CGM ODAŠILJAČ PUNJIV ?

Medtrum TouchCare® A8 NANO Transmitter je punjiv. Kabel za punjenje dolazi u originalnom pakiranju. Isti odašiljač se upotrebljava do godinu dana, a nakon godinu dana propisuje se novi odašiljač putem HZZO Potvrde o pomagalima.                                                  

11. ŠTO SE PROPISUJE NAKON PRVE DOZNAKE (Potvrda o pomagalima) HZZO-a ?

Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine propisuje se:

  1. PATCH uređaji za inzulin: 30 komada Medtrum TouchCare® A8 NANO Reservoir Patch  (HZZO šifra: 0419240212003)

U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina  osigurana osoba ostvaruje pravo na još 90 uređaja Patch (30 uređaja Patch sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje.

  • CGM senzori: do 7 komada Medtrum TouchCare® A8 NANO Sensor   (HZZO šifra: 0321180815005)

Kod propisivanja tromjesečne količine uvjet je da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora.

12. DA LI SE NA DOZNAKU (Potvrda) MOGU PROPISATI I LANCETE I DIJAGNOSTIČKE TRAKICE ?

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo ne ostvaruje pravo na lancete i dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi jer su iste sadržane u početnom i tromjesečnom setu CGM senzora (50 dijagnostičkih trakica i 50 lanceta).

NANO CGM senzor nije potrebno kalibrirati (ima tvorničku kalibraciju) pa su trakice i lancete koje se isporučuju u tromjesečnom setu namijenjene povremenoj provjeri točnosti senzora uz mogućnost kalibracije.

13. DA LI HZZO OSIGURANIK SUDJELUJE U TROŠKU PROPISANOG POMAGALA ?

Korisnik sudjeluje u dijelu troška i to:

  1. Medtrum TouchCare® A8 NANO inzulinska pumpa nalazi se na Dodatnoj listi HZZO-a što znači da korisnik sudjeluje u trošku i to u iznosu od 226,90 EUR/tromjesečno tj 75,66 EUR/mjesečno. Nema nikakvog drugog inicijalnog troška. Sudjelovanje u trošku se odnosi na potrošni materijal (Patch spremnici inzulina) zato se ono proteže na svaku propisanu tromjesečnu doznaku.
  2. Medtrum TouchCare® A8 NANO sustav nalazi se na Osnovnoj listi HZZO-a i trošak u cijelosti pokriva HZZO.

14. REEVALUACIJA ISHODA PRIMJENE POMAGALA

Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju  bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti.

Za nastavak korištenja pomagala se u nalazu mora obrazložiti i razlog za nastavak korištenja pomagala.

15. NASTAVNO KORIŠTENJE POMAGALA I MOGUĆE PROPISIVANJE NOVOG POMAGALA

Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine izabrani doktor propisuje pomagalo na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

Kod nastavnog korištenja pomagala, a prije propisivanja novog pomagala obvezno se provodi provjera funkcionalnosti postojećeg pomagala od strane nadležnog doktora specijaliste koji je ovlašten za propisivanje pomagala.  Provjeri funkcionalnosti ne podliježu jednokratne “”patch”” inzulinske pumpe.

16. NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA NASTAVAK PROPISIVANJA POMAGALA

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala, niti potrošnog materijala za pomagalo ako:

1. ne obavlja redovite 6-mjesečne kontrolne preglede kod dijabetologa,

2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da bolesnik koristi pomagalo prema uputama: ili ne mjeri redovito glikemiju ili ne primjenjuje inzulin ili neredovito mijenja setove ili se ne pridržava dobivenih uputa,

3. nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:

– nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5% i/ili

– smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1% i/ili

– tijekom razdoblja od godine dana HbA1c pokazuje značajno pogoršanje (HbA1c >9% u 3 uzastopna neovisna mjerenja tijekom godine dana).”

Izvor: Liste Ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dostupno na URL adresi: https://hzzo.hr/zdravstvena-zastita/medicinski-proizvodi / Datum pristupa informaciji: 20.7.2023.

PRETHODNO / SLJEDEĆE