Postavljanje senzora na tijelo

Kako postaviti novi senzor?

Temeljito operite ruke sapunom i vodom te ih pustite da se osuše. Prebrišite odabrano mjesto umetanja izopropilnim alkoholom i pričekajte da se mjesto osuši. Ovaj postupak pomaže pri sprječavanju infekcije. NE umećite senzor dok se očišćeno mjesto ne osuši. Na taj će se način ljepljiva površina bolje primiti. Uklonite senzor za mjerenje glukoze iz sterilne ambalaže tako da odlijepite papir s poleđine ambalaže. Nakon otvaranja ambalaže, izbjegavajte dodirivanje bilo koje površine senzora koja će doći u dodir s tijelom, odnosno ljepljive površine. Držite senzor za aplikator i nastojte ne dodirivati ljepljivu površinu. Uklonite jednu po jednu foliju s potpornog kućišta senzora pomoću bijeli krilaca na poleđini. Ako umećete senzor na trbuh ili donji dio leđa, postavite senzor vodoravno na kožu. Ako umećete senzora na gornji dio ruke, postavite senzor okomito. Prijeđite prstima po ljepljivoj podlozi kako biste je pričvrstili na kožu. Pridržavajte senzor za mjerenje glukoze jednom rukom. Palcem i kažiprstom druge ruke čvrsto stisnite dvije ručice sigurnosne blokade dok je odmičete od uređaja za umetanje. Spremite sigurnosnu blokadu jer će Vam trebati kasnije. Držite aplikator i istodobno pritisnite obje tipke. Jednom rukom stisnite i držite rebraste ručice na krajevima potpornog kućišta senzora, a drugom rukom zakrenite aplikator za otprilike 40°, sve dok se narančasta oznaka trokuta na aplikatoru ne poklopi s narančastom linijom na potpornom kućištu senzora, a zatim podignite aplikator okomito od kućišta. Na tijelu će ostati samo potporno kućište senzora. Pričvrstite sigurnosnu blokadu na aplikator kako biste zatvorili otvor aplikatora i sakrili iglu unutar njega. Umetnite odašiljač u potporno kućište senzora sve dok dvije fleksibilne ručice ne sjednu u ureze na odašiljaču. Pokazno svjetlo zasvijetlit će zeleno nakon uspješnog spajanja. Pobrinite se da čujete klik kada odašiljač postavite na mjesto. Nepravilno umetanje odašiljača može uzrokovati lošu električnu vezu i ugroziti vodootpornost, što može rezultirati netočnim očitanjima senzora za mjerenje glukoze. Ako zamjenjujete stari senzor novim, pobrinite se da Vaš odašiljač bude barem minutu odvojen od starog senzora prije nego ga spojite na novi senzor. Kada umetnete odašiljač, zeleno svjetlo na odašiljaču odmah će zatreperiti tri puta i na taj način signalizirati da je odašiljač pravilno spojen sa senzorom. Zeleno svjetlo će zatreperiti još šest puta unutar jedne minute čime će sustav signalizirati da je izvršio samoprovjeru. Zatim će biti potrebno 2 sata da se senzor zagrije.

PRETHODNO / SLJEDEĆE