Blog

Medtrum CGM i Bluetooth komunikacija

Medtrum CGM koristi Bluetooth tehnologiju za povezivanje s vašim pametnim telefonom do udaljenosti od 10 metara.

Bluetooth tehnologija je jedna od bežičnih kratkodometnih radiofrekvencijskih (RF) komunikacijskih tehnologija koja kao prijenosni medij koristi radiovalove na frekvencijama između 2.4 i 2.485 GHz. Taj frekvencijski spektar dio je ISM (Industral, Scientific and Medical) spektra otvorenog za različite primjene u industriji, znanosti i medicini.

Medtrum-CGM-let-avionom-05

Širenje radiovalova može biti otežano pri nailasku na prepreke

Zidovi, zgrade i drveća mogu prigušiti širenje radiovalova, ali uzrok smetnji mogu biti i atmosferske prilike za lošeg vremena kada kvaliteta signala može biti narušena.

Bežične mreže su također osjetljive na interferenciju radiovalova. Takve smetnje se javljaju na mjestu preklapanja dva ili više valova koji se nalaze u istom frekvencijskom području.

Mogući uzrok interferencija mogu biti:

 • WLAN mreže koje se nalaze u blizini (npr. Wi-Fi)
 • razni elektronički uređaji koji rade na frekvencijskom području od 2.4 GHz :
  • uređaji koji za komunikaciju koriste bluetooth (npr. bežične slušalice)
  • kućni bežični telefoni koji rade na frekvenciji od 2.4 GHz
  • bežične kamere
  • neki tipovi LCD monitora
  • satelitski tanjuri
  • nezaštićeni kablovi
  • radari
  • mikrovalne paćnice za vrijeme rada
  • bežični USB (WirelessUSB)
  • ZigBee uređaji u bežičnim prekidačima, senzorskim uređajima, daljinskim upravljačima za garažu i sl.

Ovisno o tome gdje su uređaji postavljeni i kako se koriste moguće su veće ili manje interferencije.

Uobičajeni potrošački elektronički uređaji koji odašilju energiju u istom frekvencijskom pojasu kojim se koristi i odašiljač TouchCare® mogu spriječiti komunikaciju između odašiljača (transmitera) i prijamnika. U tim situacijama podaci o glukozi možda se neće prikazivati na zaslonu vašeg pametnog telefona svake 2 minute kao što je predviđeno. Ovo može dovesti do propuštanja nekog upozorenja ili pak alarma glukoze zbog čega je važno utvrditi postojanje eventualnih interferencija u vašem okruženju.

Važno je znati da ova smetnja, međutim, ne uzrokuje slanje neispravnih podataka i ne uzrokuje štetu na vašem uređaju. Medtrum odašiljač posjeduje vlastitu memoriju u kojoj pohranjuje sve rezultate glukoze izmjerene senzorom (posljednjih 14 dana). Nakon što se Bluetooth veza ponovo uspostavi, svi propušteni rezultati glukoze biti će poslani s Medtrum odašiljača na pametni telefon.

Prijenosna radiokomunikacijska oprema mora se upotrebljavati na odaljenosti od najmanje 30 cm od odašiljača TouchCare®. U suprotnom, može doći do slabljenja radnih značajki odašiljača.

Također i odašiljač TouchCare® može proizvesti, upotrebljavati i odašiljati energiju radijske frekvencije i može uzrokovati štetne smetnje za radiokomunikaciju. Nema jamstava da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako primijetite da odašiljač TouchCare® uzrokuje štetne smetnje za radijski ili televizijski prijem, možete pokušati otkloniti smetnje uporabom jednog od sljedećih postupaka:

           • pomaknite ili premjestite odašiljač TouchCare®

           • povećajte udaljenost između odašiljača TouchCare® i drugog uređaja koji uzrokuje ili ima smetnje.

Okruženje visokog napona

Odašiljač TouchCare® nije namijenjen uporabi u okruženju visokog napona, magnetskom polju visokog intenziteta u kojem je intenzitet ELEKTROMAGNETSKIH SMETNJI visok.

Medtrum-CGM-let-avionom-06

PRETHODNO / SLJEDEĆE