Blog

Medtrum TouchCare® A8 NANO sustav za upravljanje inzulinom i AUTO MODE način rada

Medtrum Nano inzulinska pumpa, prva je i najmanja na svijetu, bezkateterska inzulinska pumpa s integriranim senzorom. AUTO MODE je naziv za Medtrumov sustav hibridne zatvorene petlje. Njime upravlja algoritam naziva APGO® (Artificial Pancreatic Algorithm) koji omogućava automatiziranu isporuku inzulina tj pumpa samoprilagođava inzulin na osnovu podataka koje prikuplja od CGM senzora uz zaštitu od hipoglikemije i hiperglikemije (Auto Basal i Auto Correction Bolus).

Najnaprednija opcija AUTO MODE načina rada jest AUTO MEAL HANDLING funkcija koja omogućava isporuku automatiziranog Bolus inzulina za obrok bez potrebe za svakodnevnim brojanjem i unosom ugljikohidrata u kalkulator Bolusa (Auto Food Bolus).

Pogledajte animacijski video klip o Medtrumovom AUTO MODE načinu rada: VIDEO

Za više informacija kontaktirajte info@bauerfeind.hr.