Radni uvjeti, čuvanje i održavanje

Koliko traje jamstvo na odašiljač sustava S7?

Društvo Medtrum Technologies Inc. („Medtrum”) jamči da odašiljač neće imati oštećenja materijala i izrade 3 mjeseca od prvobitnog datuma isporuke odašiljača izvornom krajnjem kupcu („jamstveno razdoblje”). Tijekom jamstvenog razdoblja, Medtrum će, prema vlastitom nahođenju, popraviti ili zamijeniti (s novim ili ponovno certificiranim odašiljačem, prema procjeni društva Medtrum) bilo koji neispravan odašiljač, ovisno o uvjetima i isključenjima od odgovornosti iz ovog dokumenta. Ovo jamstvo vrijedi isključivo za nove uređaje i, u slučaju da je odašiljač popravljen ili zamijenjen, jamstveno razdoblje neće se produljiti.

Ovo jamstvo vrijedi isključivo ako se odašiljač upotrebljava u skladu s uputama društva Medtrum i neće se primjenjivati:

  • ako je šteta nastala uslijed promjena ili izmjena odašiljača od strane korisnika ili trećih osoba nakon datuma proizvodnje;
  • ako je šteta nastala uslijed servisa ili popravaka izvršenih na bilo kojem dijelu odašiljača od strane bilo koje osobe ili subjekta osim društva Medtrum;
  • ako se s odašiljačem upotrebljava senzor za mjerenje glukoze koji nije proizvelo društvo Medtrum;
  • ako se odašiljač upotrebljava zajedno s priborom, pomoćnim proizvodima ili perifernom opremom, bilo da je riječ o hardveru ili softveru, koji se ne isporučuju ili nisu odobreni od strane društva Medtrum.
  • ako se odašiljač upotrebljavao s više od četiri senzora;
  • ako je šteta nastala uslijed više sile ili nekog drugog događaja izvan kontrole društva Medtrum; ili
  • ako je šteta posljedica nemara ili nepravilne uporabe, uključujući, ali ne ograničavajući se na nepravilnu pohranu ili nepažljivo rukovanje kao što je ispuštanje ili neki drugi oblik takvog rukovanja. Ovo jamstvo vrijedi samo za izvornog krajnjeg kupca.

PRETHODNO / SLJEDEĆE