Radni uvjeti, čuvanje i održavanje

Mogu li kombinirati senzor za mjerenje glukoze Medtrum, sa nekim drugim odašiljačima na tržištu?

Odašiljač (TY-025) se upotrebljava isključivo sa senzorom za mjerenje glukoze Medtrum (JY-016). Radi Vaše zaštite, odašiljač je podvrgnut opsežnim ispitivanjima kako bi se potvrdio njegov prikladan rad u kombinaciji sa senzorom za mjerenje glukoze koji proizvodi i distribuira društvo Medtrum. Preporučamo uporabu senzora za mjerenje glukoze Medtrum jer ne možemo jamčiti prikladan rad ako se sustav za kontinuirano mjerenje glukoze upotrebljava sa senzorima koji nude treće strane te stoga nismo odgovorni za bilo kakve ozljede ili neispravnosti u radu sustava za kontinuirano mjerenje glukoze koje se mogu pojaviti kod takve uporabe.

PRETHODNO / SLJEDEĆE