Blog

Medtrum CGM i internetska stranica Medtrum EasyView

Internetska stranica Medtrum EasyView omogućava prikaz (monitor) podataka u stvarnom vremenu sustava za kontinuirano praćenje razine glukoze (CGM), a za korisnike Medtrum inzulinske pumpe i prethodno učitane podatke inzulinske pumpe. Također ova internet stranica omogućuje analizu podataka u 8 izvještaja (reports) s mogućnošću brzog ispisa (quick print). Ako je vaš račun povezan s računom pružatelja zdravstvenih usluga te su oni unijeli vašu zdravstvenu dokumentaciju (records) na internetsku stranicu Medtrum EasyView, istu možete vidjeti ovdje.

Idite na sljedeću internetsku stranicu: https://easyview.medtrum.eu

Ako ste već korisnik Medtrum CGM sustava onda ste već registrirali račun na mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense te se možete odmah prijaviti s istim korisničkim podacima:

Nakon prijave, vidjet ćete zaslon sa sljedećim izbornikom:

Settings (Postavke)

U ovom podizborniku možete podesiti postavke izvještaja:

 • Možete uključiti ili isključiti upozorenja. Ako je ova stavka uključena, evidencija upozorenja i alarma bit će prikazana u izvještajima.
 • Postavite ciljni raspon glukoze (Glucose Target Range) za cijeli dan koji će biti upotrijebljen u sljedećim grafikonima: Kontrolnoj ploči, Dnevnom sažetku, Pregledu po danima, Preklapanju senzora, Analizi kretanja te Dnevniku.
 • Postavite vremenska razdoblja (Time Period) doručka, ručka, večere i noćnoga vremena, koja će biti upotrijebljena u grafikonima Pregled po danima i Dnevniku.


Monitor (Nadzor)

Podizbornik Monitor prati vaše podatke. Ako se koristite CGM senzorom za mjerenje glukoze i ako vaša aplikacija ima pristup internetu vidjet ćete podatke o senzoru u stvarnom vremenu

 • vrijeme u kojemu je posljednja očitana vrijednost senzora poslana u oblak
 • serijski broj odašiljača kojim se trenutno koristite
 • status senzora
 • preostali vijek trajanja senzora
 • posljednja očitana vrijednost senzora koju je aplikacija zaprimila putem Bluetooth uređaja
 • vijek trajanja baterije odašiljača
 • krivulju senzora za mjerenje glukoze u krvi
 • evidenciju kalibracija
 • oznaku početka uporabe novog senzora
 • periode zagrijavanja i
 • oznake upozorenja.


Reports (Izvještaji)

Ako se koristite EasySense® sustavom za kontinuirano praćenje razine glukoze (CGM), analizu podataka senzora možete pronaći u 8 izvještaja: Dashboard (Kontrolna ploča), Daily Summary (Dnevni sažetak), Day by Day Overview (Pregled po danima), Sensor Overlay (Preklapanje senzora), Trend Analysis (Analiza trendova), Events (Događaji), Logbook (Dnevnik) i Device Settings Review (Pregled postavki uređaja).


IZVJEŠTAJ Dashboard (Kontrolna ploča)

Izvještaj kontrolne ploče upotrebljava se za pregled statistike očitanih vrijednosti sustava za kontinuirano praćenje razine glukoze (CGM) i isporuke inzulinske pumpe.

Prvi dio izvještaja pokazuje sveukupnu statistiku glukoze: prosječnu GUK (razinu glukoze u krvi), očitane vrijednosti sustava za kontinuirano praćenje razine glukoze (CGM) te procijenjenu vrijednost hemoglobina A1C na temelju vrijednosti senzora za mjerenje glukoze u krvi (SG). Ukoliko koristite i Medtrum inzulinsku pumpu pronaći ćete i vašu dnevnu isporuku inzulina, unos ugljikohidrata, vrijeme vježbanja te standardnu devijaciju (SD) i broj unosa (#).

Drugi dio prikazuje izvještaj u postotcima, u kojemu možete vidjeti distribuciju senzora za mjerenje glukoze u krvi (SG) u određenim vremenskim točkama dana tijekom odabranih dana.

Treći dio izvještaja uključuje detaljnu statistiku isporuke glukoze i inzulina. Isporuku glukoze i inzulina u određenim danima možete vidjeti i u kružnom dijagramu.


IZVJEŠTAJ Daily Summary (Dnevni sažetak)

Ovaj izvještaj prikazuje krivulju senzora za mjerenje glukoze u krvi, kalibracijske oznake, brzine bazalnog inzulina, doze bolusa, upozorenja, evidencije o unosu ugljikohidrata te evidenciju o vježbanju tijekom odabranoga dana.


IZVJEŠTAJ Day by Day Overview (Pregled po danima)

Ovaj izvještaj prikazuje očitanja mjerene glukoze u krvi, krivulje senzora za mjerenje glukoze u krvi, krivulje isporuke inzulina te unos ugljikohidrata tijekom 7 ili 14 dana.IZVJEŠTAJ Sensor Overlay (Preklapanje senzora)

Ovaj izvještaj prikazuje preklapanje podataka senzora i vrijednosti izmjerene glukoze u krvi tijekom određenog broja dana (maksimalno 7 dana) prije odabranoga datuma. Sve krivulje senzora za mjerenje glukoze u krvi i vrijednosti izmjerene glukoze u krvi prikazani su u grafu preklapanja kako biste lako mogli uočiti uzorak razina glukoza tijekom određenog perioda. Ako graf ispišete, vidjet ćete i dnevnu srednju vrijednost senzora za mjerenje glukoze u krvi, maksimalnu vrijednost senzora za mjerenje glukoze u krvi, minimalnu vrijednost senzora za mjerenje glukoze u krvi te broj hipoglikemičnih epizoda.


IZVJEŠTAJ Trend Analysis (Analiza trendova)

Ovaj prozor prikazuje distribuciju očitanih vrijednosti senzora, distribuciju mjerene glukoze u krvi te postotke bazalnog inzulina i bolusa tijekom odabranoga broja dana (maksimalno 90 dana).


IZVJEŠTAJ Events (Događaji)

Ovdje možete vidjeti i događaje zabilježene na aplikacijama EasyTouch/EasySense i događaje zabilježene na uređaju PDM Medtrum inzulinske pumpe ako ste podatke s uređaja PDM učitali na oblak.


IZVJEŠTAJ Logbook (Dnevnik)

Ovaj izvještaj prikazuje vrijednosti mjerene glukoze u krvi, doze bolusa, status pumpe i druge događaje za svaki sat odabranoga perioda.


IZVJEŠTAJ Device Settings Review (Pregled postavki uređaja)

Ovaj zaslon prikazuje postavke sustava za kontinuirano praćenje razine glukoze (CGM), postavke pumpe te postavke uređaja PDM tijekom odabranoga dana.


Quick Print (Brzi ispis)

Na plavoj traci kliknite na stavku Quick Print („Brzi ispis“) da bi se prikazao zaslon za brzi ispis.

Na ovom zaslonu možete brzo ispisati različite izvještaje: odaberite trajanje, datum početka, datum završetka i dane koje želite vidjeti, označite izvještaje koje želite ispisati te kliknite na stavku Create Report („Stvori izvještaj“) da biste ih sve ispisali.

PRETHODNO / SLJEDEĆE