Blog

TIR kao nova mjera glukoregulacije

CGM tehnologija povećava mogućnost procjene glukoregulacije izračunavajući vrijeme unutar (TIR), ispod (TBR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljanih vrijednosti glukoze, a najčešće se izražava kao postotak (%).

Ciljane vrijednosti glukoze mogu se prilagoditi potrebama svakog pojedinca, međutim postignut je međunarodni konsenzus oko ciljanih raspona TIR, TAR i TBR te su oni prihvaćeni i kao nova mjera glukoregulacije.

Svako postepeno povećanje vremena provedenog u ciljanom rasponu (TIR) povezano je s klinički značajnim koristima za osobe s dijabetesom tipa 1 i tipa 2. Ciljevi ne trebaju zamijeniti već nadopuniti HbA1c ciljeve  jer pružaju dodatne informacija o glukoznom profilu i njegovim karakteristikama na koje se onda može izravno i odmah djelovati promjenom terapije i/ili životnog stila.

Evo preporuka¹:

Kako postaviti gornju (High) i donju granicu (Low) ciljanog raspona glukoze na Medtrum CGM-u ?

Zadana postavka alarma glukoze (Glucose Alerts) jest isključeno.

Nakon što uključite ovu funkciju upozorenja moći ćete postaviti vaš ciljani raspon glukoze.

Nakon što uključite opciju „Visoka glukoza“ (High Glucose) možete postaviti gornju graničnu vrijednost i primati upozorenja kada je vaša vrijednost glukoze iznad postavljene gornje granične vrijednosti (High Limit).

Nakon što uključite opciju „Niska glukoza“ (Low Glucose) možete postaviti donju graničnu vrijednost i primati upozorenja kada je vaša vrijednost glukoze ispod postavljene donje granične vrijednosti (Low Limit).

Možete postaviti do osam gornjih i do osam donjih graničnih vrijednosti i tako postaviti različite ciljane raspone glukoze tijekom dana. Najviša gornja granična vrijednost i najniža donja granična vrijednost među svim vremenskim segmentima upotrebljavaju se za izračun vrijednosti TIR (Ciljano), TAR (Visoko), TBR (Nisko). Primjer postavljanja dva različita ciljana raspona glukoze tijekom dana i to ciljani raspon 3,9-10,0 mmol/L (7.00h-24.00h) te 4,3-10,0 mmol/L (0.00h-7.00h):

Nakon što ste postavili donju i gornju granicu ciljanog raspona glukoze pratite vaše vrijeme ispod (TBR), unutar (TIR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljanih vrijednosti u DNEVNOM izvještaju senzora (za odabrani dan) …

… ili u ANALIZI TRENDA (za odabrani period: 7,30 ili 90 dana):

¹Prilagođeno prema preporukama objavljenim u časopisu Diabetes Care (Battelino, T., et al., Diabetes Care. doi:10.2337/dci19-):

PRETHODNO / SLJEDEĆE