Novosti

TIR kao nova mjera glukoregulacije

CGM tehnologija povećava mogućnost procjene glukoregulacije izračunavajući vrijeme ispod (TBR), unutar (TIR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljnih vrijednosti glukoze, a može se prikazati kao postotak ili prosječni broj sati i minuta.

Ciljne vrijednosti glukoze mogu se prilagoditi potrebama svakog pojedinca, međutim na konferenciji ATTD-a (engl. Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) 2019. godine postignut je međunarodni konsenzus oko ciljnih raspona TIR, TAR i TBR te su oni prihvaćeni kao nova mjera glukoregulacije.

Preporuke su također objavljene u časopisu Diabetes Care (Battelino, T., et al., Diabetes Care. doi:10.2337/dci19-):

Svako postepeno povećanje vremena provedenog u ciljnom rasponu (TIR) povezano je s klinički značajnim koristima za osobe s dijabetesom tipa 1 i tipa 2. Ciljevi ne trebaju zamijeniti već nadopuniti HbA1c ciljeve  jer pružaju dodatne informacija o glukoznom profilu i njegovim karakteristikama na koje se onda može izravno i odmah djelovati promjenom terapije i/ili životnog stila.

Kako postaviti gornju (High) i donju granicu (Low) ciljnog raspona na Medtrum TouchCare Slim CGM ?

Zadana postavka alarma glukoze (Glucose Alerts): je isključeno.

Nakon što uključite funkciju upozorenja, možete pogledati sljedeći popis postavki upozorenja.

High/Low (Visoka/Niska vrijednost): zadana postavka opcija visoke vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze jest isključeno.

Nakon što uključite opciju High Glucose (Visoka vrijednost glukoze), možete postaviti do osam gornjih graničnih vrijednosti tijekom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrijednost glukoze iznad postavljene gornje granične vrijednosti (High Limit).

Nakon što uključite Low Glucose (Niska vrijednost glukoze), možete postaviti do osam donjih graničnih vrijednosti tijekom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrijednost glukoze ispod postavljene donje granične vrijednosti (Low Limit).

Najviša gornja granična vrijednost i najniža donja granična vrijednost među svim vremenskim segmentima upotrebljavaju se za određivanje visoke vrijednosti glukoze, ciljne vrijednosti glukoze i niske vrijednosti.

Nakon što ste postavili donju i gornju granicu ciljnog raspona pratite vaše vrijeme ispod (TBR), unutar (TIR) i iznad (TAR) utvrđenih ciljnih vrijednosti u DNEVNOM izvještaju senzora (za odabrani dan) ili u Analizi trenda (za odabrani period: 7,30 ili 90 dana).

PRETHODNO / SLJEDEĆE