Postavljanje senzora na tijelo

Hoće li ljepilo sa potpornim kućištem senzora koji je na koži biti dovoljno u periodu do 14 dana?

Potporno kućište senzora trebalo bi čvrsto stajati na Vašoj koži pomoću vlastitog ljepila. Međutim, ako primijetite da potporno kućište senzora ne prianja dobro uz kožu tijekom dnevnih aktivnosti, možete upotrijebiti samoljepljivu medicinsku traku radi dodatne potpore. Lijepite traku isključivo preko bijele ljepljive podloge sa svih strana radi ravnomjerne potpore. NE lijepite traku preko odašiljača ili plastičnih dijelova potpornog kućišta.

PRETHODNO / SLJEDEĆE