Najčešća pitanja

Senzor, odašiljač, pametni uređaj

Odašiljač sadrži ugrađenu bateriju koja može trajati tri mjeseca. Kada zamijenite odašiljač, unesite u svoju aplikaciju serijski broj novog odašiljača prije nego ga spojite na senzor. Svaki put kada nabavite novi odašiljač potrebno je promijeniti serijski broj odašiljača u aplikaciji. Dodirnite CGM (Kontinuirano mjerenje glukoze) na glavnom izborniku kako biste pristupili zaslonu CGM (Kontinuirano mjerenje glukoze). Dodirnite postojeći serijski broj odašiljača. Serijski broj odašiljača možete promijeniti dodirom na „Change SN” (Promijeni serijski broj). Pomoću kamere možete skenirati QR kod na poleđini svog odašiljača ili na kutiji odašiljača. Ili možete ručno unijeti serijski broj dodirom na „Enter SN manually” (Ručno unesi serijski broj).

Proizvođač testira pametne uređaje i osvježava bazu kompatibilnih pametnih uređaja. Popis trenutno testiranih i kompatibilnih pametnih uređaja nalazi se u TABLICI.

Radiofrekvencijska komunikacija između odašiljača i pametnog uređaja radi na udaljenosti do 10 metara.

Za primanje znakova upozorenja i korištenje ostalih značajki aplikacije morate:

 1. Provjeriti je li Bluetooth na Vašem pametnom uređaju dostupan i uključen.
 2. Pobrinuti se da dopustite aplikaciji pristup lokaciji uređaja kako bi aplikacija mogla upotrijebiti značajku Bluetooth.
 3. Provjeriti jesu li načini rada Silent (Bešumno) i Do not disturb (Ne smetaj) isključeni.
 4. Provjeriti je li razina glasnoće Vašeg pametnog uređaja dovoljno visoka kako biste mogli čuti znakove upozorenja i podsjetnike.
 5. Provjeriti jesu li obavijesti za mobilnu aplikaciju Medtrum EasySense uključene.
 6. Provjeriti je li aplikaciji dopuštena uporaba WLAN-a i mobilnih podataka.
 7. Provjeriti je li pametni uređaj spojen na internetsku mrežu.
 8. Pobrinuti se da dopustite mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense pristup kameri kako biste pomoću aplikacije skenirali serijski broj odašiljača.
 9. Pobrinuti se da dopustite mobilnoj aplikaciji Medtrum EasySense pristup fotografijama kako biste mogli odabrati profilnu fotografiju za aplikaciju.
 10. Provjeriti je li mobilna aplikacija Medtrum EasySense pokrenuta i radi li u pozadini.
 11. Ponovno pokrenuti mobilnu aplikaciju Medtrum EasySense nakon ponovnog pokretanja pametnog uređaja.

 Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze S7 EasySense sastoji se od tri dijela: bežičnog odašiljača, senzora za mjerenje glukoze i mobilne aplikacije Medtrum EasySense na Vašem pametnom uređaju.

Senzor otkriva razinu glukoze u međustaničnoj tekućini i očitanje razine glukoze ažurira se svake
dvije minute. Podatke iz senzora možete učitati na svoj pametni uređaj nakon određenog razdoblja
uporabe ili možete držati senzor povezanim s pametnim uređajem i iskoristiti mogućnosti očitanja u
stvarnom vremenu, grafikona i upozorenja. Senzor za mjerenje glukoze (JY-016) sadrži fleksibilni
senzor koji se umeće ispod kože. Za svaki umetnuti senzor predviđeno je da ostane na mjestu umetanja i
omogućuje kontinuirana mjerenja glukoze do 14 dana. Primit ćete upozorenje o isteku vijeka trajanja
senzora netom prije isteka.

Bežični odašiljač (TY-025) mali je elektronički uređaj koji se povezuje sa senzorom i šalje podatke o
glukozi iz senzora u pametni uređaj svake dvije minute. Odašiljač sadrži ugrađenu bateriju koja može
trajati tri mjeseca. NE bacajte svoj odašiljač nakon jedne uporabe. Odašiljač se može upotrebljavati
do tri mjeseca.