Podrška

PUMPA video demonstracija (stranica 2)

How to Suspend the delivery of insulin

– – –

Kako postaviti privremenu Bazalnu dozu

– – –

Kako nastaviti isporuku inzulina nakon obustave

– – –

Kako ukloniti Nano Patch pumpu

– – –

– – –

Dodatna zaštita za Medtrum Nano CGM

– – –

Kako postaviti upozorenja o glukozi

– – –

Kako postaviti PLGS

– – –

Kako kalibrirati NANO senzor

– – –

Kako ukloniti NANO senzor

PRETHODNO / SLJEDEĆE