Podrška

PUMPA video demonstracija (stranica 1)

Medtrum: NANO Pumpa & CGM

– – –

Medtrum: Početne postavke uređaja PDM

– – –

Kako aktivirati NANO Patch pumpu

– – –

Kako podesiti obrazac Bazala PDM

– – –

Kako podesiti kalkulator Bolusa

– – –

Kako isporučiti korekcijski Bolus

– – –

Kako isporučiti Bolus za hranu

– – –

Kako isporučiti kombinirani Bolus

– – –

Kako isporučiti ručno izračunati bolus

– – –

Kako promijeniti Bazalni obrazac

– – –

PRETHODNO / SLJEDEĆE