Najčešća pitanja

Radni uvjeti, čuvanje i održavanje

Društvo Medtrum Technologies Inc. („Medtrum”) jamči da odašiljač neće imati oštećenja materijala i izrade 3 mjeseca od prvobitnog datuma isporuke odašiljača izvornom krajnjem kupcu („jamstveno razdoblje”). Tijekom jamstvenog razdoblja, Medtrum će, prema vlastitom nahođenju, popraviti ili zamijeniti (s novim ili ponovno certificiranim odašiljačem, prema procjeni društva Medtrum) bilo koji neispravan odašiljač, ovisno o uvjetima i isključenjima od odgovornosti iz ovog dokumenta. Ovo jamstvo vrijedi isključivo za nove uređaje i, u slučaju da je odašiljač popravljen ili zamijenjen, jamstveno razdoblje neće se produljiti.

Ovo jamstvo vrijedi isključivo ako se odašiljač upotrebljava u skladu s uputama društva Medtrum i neće se primjenjivati:

  • ako je šteta nastala uslijed promjena ili izmjena odašiljača od strane korisnika ili trećih osoba nakon datuma proizvodnje;
  • ako je šteta nastala uslijed servisa ili popravaka izvršenih na bilo kojem dijelu odašiljača od strane bilo koje osobe ili subjekta osim društva Medtrum;
  • ako se s odašiljačem upotrebljava senzor za mjerenje glukoze koji nije proizvelo društvo Medtrum;
  • ako se odašiljač upotrebljava zajedno s priborom, pomoćnim proizvodima ili perifernom opremom, bilo da je riječ o hardveru ili softveru, koji se ne isporučuju ili nisu odobreni od strane društva Medtrum.
  • ako se odašiljač upotrebljavao s više od četiri senzora;
  • ako je šteta nastala uslijed više sile ili nekog drugog događaja izvan kontrole društva Medtrum; ili
  • ako je šteta posljedica nemara ili nepravilne uporabe, uključujući, ali ne ograničavajući se na nepravilnu pohranu ili nepažljivo rukovanje kao što je ispuštanje ili neki drugi oblik takvog rukovanja. Ovo jamstvo vrijedi samo za izvornog krajnjeg kupca.

Čuvajte senzor na temperaturama između 2°C (36°F) i 30°C (86°F) i na relativnoj vlažnosti između 20% i 90% za vrijeme vijeka trajanja senzora. Za temperature više od 30°C (86°F), senzor zahtijeva čuvanje u rashlađenom okruženju na temperaturama koje nisu niže od 2°C (36°F). Možete pohraniti senzor u hladnjak ukoliko je temperatura u njemu unutar navedenog temperaturnog raspona. Ne pohranjujte senzor u zamrzivač. Pričekajte prije uporabe da se senzor zagrije na sobnu temperaturu kako biste spriječili kondenzaciju. Nepravilno čuvanje senzora može uzrokovati netočna očitanja senzora za mjerenje glukoze zbog čega možete propustiti nisku ili visoku razinu glukoze u krvi. Čuvajte odašiljač na temperaturama između -10°C (14°F) i 55°C (131°F) i na relativnoj vlažnosti između 20% i 90%.

Pobrinite se da čujete klik kada odašiljač postavite na mjesto potpornog kućišta senzora. Nepravilno umetanje odašiljača može uzrokovati lošu električnu vezu i ugroziti vodootpornost, što može rezultirati netočnim očitanjima senzora za mjerenje glukoze. Senzor je vodootporan tijekom tuširanja, kupanja ili plivanja ako je odašiljač pravilno umetnut. Vodonepropusno su zatvoreni do dubine od 2,5m do 60 minuta. Međutim, vruća voda može smanjiti vijek trajanja senzora. Nakon što proizvod izložite vodi, isperite ga čistom vodom i osušite ručnikom. Odašiljač možda neće moći normalno slati informacije iz senzora u vodi. NE izlažite senzor i odašiljač vodi na dubinama većim od 2,5 metara ili dulje od 60 minuta. Često provjeravajte jesu li odašiljač i senzor sigurno pričvršćeni i dobro postavljeni.

Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze S7 EasySense može proizvesti, upotrebljavati i zračiti radiofrekvencijskom energijom te može prouzročiti štetne interferencije u radijskim komunikacijama. Nema jamstva da se interferencije neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako sustav za kontinuirano mjerenje glukoze S7 EasySense uzrokuje štetnu interferenciju radijskom ili televizijskom prijemu, preporučamo Vam da pokušate ispraviti interferenciju primjenom jedne od sljedećih mjera:

  • uklonite ili premjestite sustav za kontinuirano mjerenje glukoze S7 EasySense,
  • povećajte razmak između sustava za kontinuirano mjerenje glukoze S7 EasySense i drugog uređaja koji emitira/prima interferencije. Uobičajeni potrošački elektronički uređaji koji koriste isti frekvencijski pojas za prijenos kao i sustav za kontinuirano mjerenje glukoze S7 EasySense mogu spriječiti komunikaciju između odašiljača i pametnog uređaja. Međutim, ova interferencija ne uzrokuje slanje netočnih podataka i ne uzrokuje nikakvu štetu Vašem uređaju.

Odašiljač (TY-025) se upotrebljava isključivo sa senzorom za mjerenje glukoze Medtrum (JY-016). Radi Vaše zaštite, odašiljač je podvrgnut opsežnim ispitivanjima kako bi se potvrdio njegov prikladan rad u kombinaciji sa senzorom za mjerenje glukoze koji proizvodi i distribuira društvo Medtrum. Preporučamo uporabu senzora za mjerenje glukoze Medtrum jer ne možemo jamčiti prikladan rad ako se sustav za kontinuirano mjerenje glukoze upotrebljava sa senzorima koji nude treće strane te stoga nismo odgovorni za bilo kakve ozljede ili neispravnosti u radu sustava za kontinuirano mjerenje glukoze koje se mogu pojaviti kod takve uporabe.

Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze S7 EasySense osmišljen je tako da dopušta elektromagnetska i elektrostatička polja, uključujući sustav zaštitnog pregleda u zračnim lukama.

Stupanj zračenja S7 EasySense® CGM System zadovoljava standard RTCA/DO160, Section 21,Category M  i stoga se S7 EasySense®  CGM System može sigurno koristiti na letu avionom.

Kompletan S7 EasySense® CGM System, uključujući potrošni materijal, može sigurno proći kroz metal detektor za putnike te RTG sustav za kontrolu prtljage. S7 EasySense® CGM System ne može proći kroz tjelesni skener ( Full Body Scanner) koji se koristi za pregled na nekim većim međunarodnim zračnim lukama. U tim situacijama zamolite osoblje da vas ne skeniraju već ručno pregledaju (koristite izjavu „I opt out“ izvan hrvatskog govornog područja), ili uklonite senzor i odašiljač s tijela.

Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze S7 EasySense može biti pod utjecajem jakih radijacijskih ili magnetskih polja. Ukoliko ćete biti podvrgnuti rendgenu (RTG), magnetskoj rezonanci (MR), kompjuteriziranoj tomografiji (CT) ili drugom obliku izloženosti zračenju, uklonite svoj senzor i odašiljač te ih odložite izvan područja primjene tih postupaka. Promijenite senzor po završetku ispitivanja ili postupka.

NE upotrebljavajte kućanska sredstva za čišćenje, kemikalije, otapala, sredstva za izbjeljivanje, jastučiće za ribanje ili oštre instrumente za čišćenje odašiljača. Za čišćenje površine odašiljača možete upotrebljavati male količine izopropilnog alkohola. Nikada ne stavljajte odašiljač u perilicu posuđa i ne čistite ga vrelom vodom. NE upotrebljavajte sušilo za kosu, mikrovalnu ili konvencionalnu pećnicu za sušenje odašiljača. Upotrebljavajte mekani ručnik. NE čistite bilo koji dio sustava dok je sustav u uporabi.