CGM osnove

2. CGM vs glukometar

Glukometri mjere koncentraciju glukoze u jednom trenutku u vremenu, dok uređaji za kontinuirano praćenja glikemije (CGM) neprekidno mjere koncentraciju glukoze tijekom dana i noći te prikupljaju mjerenja. S obzirom na navedeno, CGM pruža dinamične informacije o smjeru kretanja glikemije te na taj način pomaže smanjiti „nagađanja“ koja dolaze s donošenjem odluka o liječenju odnosno dozi injiciranog lijeka naspram glikemije, obroka ili planirane aktivnosti. Osim toga, različit je i način mjerenja te uzorak iz kojeg se mjeri. Uređaji za CGM mjere glikemiju iz intersticijske tekućine, a glukometri iz kapilarne krvi. Razlika u uzorku (intersticijska tekućina ili kapilarna krv). Vrijeme koje je potrebno da glukoza difuzijom prijeđe iz kapilarne krvi u intersticijsku tekućinu, tzv. „vrijeme kašnjenja“ znači da uvijek nužno postoji razlika u izmjerenoj glikemiji korištenjem CGM uređaja i glukometra prije nego se koncentracija glikemije izjednači u oba uzorka. Nagle fluktuacije glikemije rezultiraju dužim vremenom kašnjenja, a ono obično fiziološki traje nekoliko (5-10 minuta). Osim uzorka iz kojeg se mjeri koncentracija glukoze razlika je i u načinu mjerenja. Dok CGM uređaji samostalno mjere koncentraciju glikemije bez aktivnog sudjelovanja korisnika, glukometri zahtjevaju aktivni pristup prilikom svakog mjerenja.

Glukometar kao cjelinu čine lancete, dijagnostičke trake te tzv. „senzor“ koji očitava i bilježi glikemiju  kapilarne krvi. S obzirom na navedeno, podatci dobiveni iz glukometra u danom trenutku uvijek su pouzdaniji nego oni očitani iz CGM, osobito u slučajevima naglog porasta, odnosno pada glikemije.

Temeljem rezultata randomiziranih kliničkih istraživanja s visokim rizikom griješke zbog pristranosti i matematičkoj razini dokaza umjerene do vrlo niske pouzdanosti (op. au), upotreba CGM uređaja (i rtCGM i FGM) povezana je sa smanjenjem glikiranog hemoglobina (HbA1c) naspram korištenja samo glukometra u osoba oboljelih od tipa 1 šećerne bolesti na četiri ili više doza inzulina, odnosno inzulinskom crpkom. Nadalje, za istaknuti je da je upotreba CGM uređaja povezana sa smanjenom brojem hipo- i hiper- glikemija te posljedično i boljom kvalitetom života oboljelih svih dobnih skupina (3-5).  Većina bolesnika bila je praćena 8-12 mjeseci (3-5). S obzirom da su istraživanja većim dijelom međusobno neusporediva: etnicitetom i dobnom skupinom ispitanika, intervalom praćenja, a osobito primarnim i sekundarnim ciljevima, metaanaliza je napravljena samo za jedan ishod: promjenu HbA1c od polazne vrijednosti do kraja istraživanja. Statistički značajna razlika postojala je u korist CGM sustava. Još je jednom napomenuti da CGM uređaji i glukometri nisu uporedivi, kako niti zamjenjivi već za sada još uvijek nužno vezani.

PRETHODNO / SLJEDEĆE