Video poduka

Nano pumpa i PDM

Početne postavke uređaja PDM

Kako aktivirati Nano Patch pumpu

Kako podesiti obrazac Bazala

Kako podesiti kalkulator Bolusa

Kako isporučiti korekcijski Bolus

Kako isporučiti Bolus za hranu

Kako isporučiti kombinirani Bolus

Kako isporučiti ručno izračunati Bolus

Kako promijeniti Bazalni obrazac

Kako postaviti privremenu Bazalnu dozu

Kako suspendirati isporuku inzulina

Kako nastaviti isporuku inzulina nakon suspenzije

Kako postaviti PLGS

Kako ukloniti Nano patch pumpu

PRETHODNO / SLJEDEĆE