Video poduka

EasyView Pro portal (za zdravstvene djelatnike)

Kako pronaći i kako dodati pacijenta

Kako pristupiti podacima o pacijentu

Kako pregledati podatke o pacijentu

Kako spremiti podatke o pacijentu kao PDF

PRETHODNO / SLJEDEĆE