Mobilna aplikacija

Nakon instalacije i registracije ili prijave u Medtrum EasySense mobilnu aplikaciju i prilikom apliciranja senzora za kontinuirano mjerenje glukoze na tijelo, mobilna aplikacija me traži da dodam odašiljač, što to znači?

Ako niste dodali serijski broj odašiljača u aplikaciju, možete dodirnuti „Add Transmitter” (Dodaj odašiljač) na zaslonu Monitor (Praćenje stanja). Ili također možete dodirnuti „Add Transmitter” (Dodaj odašiljač) na zaslonu CGM (Kontinuirano mjerenje glukoze). Pomoću kamere možete skenirati QR kod na poleđini svog odašiljača ili na kutiji odašiljača. Serijski broj odašiljača pojavit će se na Vašem zaslonu. Provjerite podudara li se serijski broj na zaslonu sa serijskim brojem ispisanim na odašiljaču ili na kutiji. Nakon potvrde, odašiljač će se automatski upariti s aplikacijom. Ako unutar aplikacije ne možete upotrijebiti funkcionalnost skeniranja, dodirnite Enter SN manually (Ručno unesi serijski broj) za prijelaz na sljedeći zaslon i ručno unesite serijski broj odašiljača.

PRETHODNO / SLJEDEĆE