Mobilna aplikacija

Što kada mi umjesto Monitoring kod trenutačnog stanja senzora piše nešto drugo?

Trenutačno stanje senzora prikazano je ispod ikone kalibriranja:

Not Calibrated (Senzor nije kalibriran) kada senzor nije kalibriran nakon zagrijavanja.

Calibration Needed (Potrebno kalibriranje) kada je posljednje kalibriranje isteklo te je odmah potrebno novo kalibriranje.

Calibration Error (Greška kalibriranja) kada posljednje kalibriranje nije uspjelo.

Lost Sensor (Izgubljena veza sa senzorom) kada aplikacija ne prima signal iz senzora.

Sensor Expired (Istek vijeka trajanja senzora) kada je senzoru istekao vijek trajanja.

No Readings (Nema očitanja) kada senzor ne radi ispravno.

Sensor Failure (Kvar senzora) kada dođe do greške aktivnog senzora.

Transmitter Error (Greška odašiljača) kada odašiljač ne radi ispravno.

Transmitter Battery Depleted (Prazna baterija odašiljača) kada se isprazni baterija odašiljača.Connecting Sensor (Spajanje senzora) kada odašiljač nije ispravno spojen s aktivnim senzorom.

PRETHODNO / SLJEDEĆE