Mobilna aplikacija

Što je kalibracija?

Nakon što se senzor zagrije dodirnite ikonu kalibriranja na zaslonu Monitor (Praćenje stanja) kako biste pristupili zaslonu Calibration (Kalibracija). Odaberite Fingerstick (Testiranje ubodom u jagodicu prsta) i unesite trenutačnu vrijednost glukoze u krvi iz jagodice prsta ili odaberite Lab Calibration (Laboratorijsko kalibriranje) i unesite vrijednost glukoze u venskoj krvi. Vrijeme uzorkovanja venske krvi mora biti 8 minuta do 2 sata prije trenutačnog vremena. Nakon početnog kalibriranja podaci Vašeg senzora prikazivat će se u stvarnom vremenu. Senzor morate kalibrirati najmanje jednom svaka 24 sata kako biste osigurali točnost podataka. Aplikacija će od Vas zatražiti kalibriranje kada bude ono bude potrebno informacijom Calibration Needed (Potrebno kalibriranje) kada je posljednje kalibriranje isteklo te je odmah potrebno novo kalibriranje. Ikona kalibriranja postaje sve ispunjenija crvenom bojom kako se približava vrijeme sljedećeg kalibriranja.

PRETHODNO / SLJEDEĆE